Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaZespółAlicja Prusaczyk

Alicja Prusaczyk

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta TSR, Interwent kryzysowy

Kim jestem?

 

 

Nazywam się Alicja Prusaczyk. Jestem psychologiem. Moja edukacja obejmuje również 4-letnie zaawansowane studia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

 

 

Podczas mojej praktyki psychologicznej, kluczowym aspektem jest dla mnie budowanie relacji z pacjentami, opartej na głębokiej akceptacji i niezachwianym zaufaniu. Uważam, że taka relacja stanowi fundament, na którym możemy wspólnie oprzeć proces leczenia i rozwój osobisty.

 

 

Charakteryzuję się wysokim poziomem empatii, co umożliwia mi głębokie zrozumienie wyzwań i przeszkód napotykanych przez moich pacjentów. Moim celem jest zapewnienie im wsparcia, uważnego słuchania bez jakiejkolwiek formy oceny, co sprzyja stworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla ich wzrostu i samopoznania.

 

 

Z kim pracuję?

 

 

Pracuję indywidualnie z młodzieżą od 12. roku życia oraz dorosłymi do 25 roku życia.

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Wykształcenie:

 

 

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Psychologia – Ukończenie tego uniwersytetu pozwoliło mi na zdobycie solidnych podstaw teoretycznych oraz praktycznych w dziedzinie psychologii, przygotowując mnie do dalszej specjalizacji i praktyki zawodowej.
 • 4-letni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej (w trakcie), Centrum CBT – Aktualnie kontynuuję rozwijanie swoich kompetencji w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, co jest kluczowe dla mojej praktyki klinicznej i terapeutycznej.
 • Kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – poziom zaawansowany, Integri TSR – Ukończenie kursu na poziomie zaawansowanym pozwoliło mi na zgłębienie technik i metod pracy terapeutycznej skupionej na identyfikacji, rozwijaniu oraz wykorzystywaniu potencjału rozwiązań, które są już obecne w życiu pacjentów.
 • Kurs Treningu Zastępowania Agresji, Instytut Amity – Szkolenie to umożliwiło mi zdobycie specjalistycznych umiejętności w zakresie pracy z osobami przejawiającymi zachowania agresywne, oferując efektywne strategie ich modyfikacji i zastępowania bardziej adaptacyjnymi formami zachowania.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 

 • Praca na stanowisku psychologa w szkole podstawowej – Doświadczenie to pozwoliło mi na zrozumienie specyfiki pracy z dziećmi oraz ich rodzinami, rozwijając moje umiejętności interwencyjne i profilaktyczne.
 • Staż w klinice psychologiczno-psychiatrycznej – Udział w stażu umożliwił mi zdobycie cennych doświadczeń w pracy z szerokim spektrum zaburzeń psychicznych, pod okiem doświadczonych specjalistów.
 • Praktyki w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostrołęce – Przez praktyki te rozwijałem moje umiejętności diagnozy i interwencji psychologicznej w kontekście edukacyjnym i rodzinnym.
 • Wolontariat na linii wsparcia w fundacji eFkropka – Praca ta zapewniła mi doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia emocjonalnego i psychologicznego osobom w kryzysie, co jest nieocenione w mojej bieżącej praktyce terapeutycznej.
 • Praca w niepublicznej poradni psychologicznej „Spokój w Głowie” – Ta praca pozwoliła mi na rozszerzenie mojej praktyki o dodatkowe doświadczenie w zakresie indywidualnej terapii, pracy z grupami terapeutycznymi oraz wdrożenia innowacyjnych metod terapii, zwiększając moją skuteczność w pomaganiu pacjentom w osiąganiu spokoju i równowagi psychicznej.

 

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

 

Moje zainteresowania zawodowe skupiają się na szerokim spektrum problemów psychologicznych i terapeutycznych, z którymi borykają się pacjenci w różnych etapach życia.

Obejmują one:

 

 

 • Trudności związane z regulacją emocji – Pomoc w rozumieniu i zarządzaniu intensywnymi emocjami, takimi jak napady złości, nadmierne przeżywanie, czy wahania nastrojów.
 • Zaburzenia depresyjne – Wsparcie dla osób doświadczających obniżonego nastroju, braku energii, oraz innych symptomów depresji.
 • Samookaleczenia – Praca nad zrozumieniem przyczyn samookaleczeń oraz rozwijaniem zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Zaburzenia lękowe – Oferowanie terapii dla osób zmagających się z fobiami, lękiem społecznym, napadami paniki, czy lękiem uogólnionym.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) – Pomoc w rozumieniu i zarządzaniu obsesjami oraz kompulsjami, dążąc do zmniejszenia ich wpływu na życie pacjenta.
 • Brak samoakceptacji, niska pewność siebie – Praca nad budowaniem samoakceptacji i wzmacnianiem pewności siebie, rozpoznawaniem własnych wartości i zasobów.
 • Trudności w relacjach rówieśniczych – Pomoc młodym ludziom w budowaniu zdrowych relacji rówieśniczych i zarządzaniu konfliktami.
 • Przemoc rówieśnicza/domowa/mobbing – Wsparcie dla ofiar przemocy, pracując nad odbudowaniem poczucia bezpieczeństwa i wartości własnej.
 • Sytuacje okołorozwodowe – Pomoc rodzinom w nawigacji przez emocjonalne i psychologiczne wyzwania związane z procesem rozwodowym.
 • Trudności adaptacyjne – Wsparcie dla osób doświadczających stresu związanego ze zmianą miejsca zamieszkania, chorobą lub innymi ważnymi zmianami życiowymi.
 • Poradnictwo dla rodziców – Oferta wsparcia i wskazówek dla rodziców w zakresie wychowania, komunikacji i rozwiązywania trudności wychowawczych.
 • Zaburzenia zachowania – Praca z młodzieżą i dziećmi borykającymi się z agresją, nieposłuszeństwem, trudnościami w stosowaniu się do zasad, skłonnością do łamania prawa, czy zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.
 • Trudności wychowawcze – Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudności wychowawczych, z którymi mogą borykać się rodzice i opiekunowie.

 

 

Te obszary zainteresowań podkreślają moje zaangażowanie w oferowanie holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do terapii, skoncentrowanego na zrozumieniu i adresowaniu unikalnych wyzwań każdego pacjenta.

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

W mojej praktyce terapeutycznej kieruję się przede wszystkim dwoma nurtami terapii, które wierzę, że w synergii przynoszą najlepsze rezultaty dla moich pacjentów:

 

 

 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – Ten nurt terapii kładzie nacisk na identyfikację i wykorzystanie istniejących zasobów oraz możliwości pacjentów do radzenia sobie z trudnościami. Skupiam się na wspieraniu pacjentów w odkrywaniu ich wewnętrznej siły i zdolności do przeprowadzenia pozytywnych zmian w swoim życiu, zamiast koncentrować się wyłącznie na problemach i ich przyczynach. To podejście jest skuteczne w budowaniu nadziei i motywacji do zmiany.
 • Nurt poznawczo-behawioralny – Czerpię również z tego nurtu, który oferuje bogate narzędzia do pracy nad zmianą negatywnych wzorców myślenia i zachowania, które mogą wpływać na samopoczucie emocjonalne i psychiczne pacjenta. Praca ta obejmuje techniki mające na celu zmianę dysfunkcjonalnych myśli, przekonań i nawyków, co przekłada się na lepsze radzenie sobie z emocjami i wyzwaniami życiowymi.
 • Dodatkowo, idea self-compassion, czyli samo-współczucia, jest mi szczególnie bliska. Współczucie do siebie jest kluczowym elementem zdrowia psychicznego i dobrostanu, pomagającym w łagodzeniu cierpienia, rozwijaniu emocjonalnej odporności i budowaniu zdrowej relacji z samym sobą. Poprzez integrację metod opartych na samo-współczuciu w proces terapeutyczny, dążę do nauczania pacjentów, jak mogą być dla siebie bardziej wspierający i wyrozumiali, zwłaszcza w trudnych momentach.
 • Moja praca pod stałą superwizją jest nie tylko wymogiem etycznym i zawodowym, ale także cenną okazją do refleksji nad swoją praktyką, poszerzania wiedzy i umiejętności, oraz zapewnienia najwyższej jakości opieki terapeutycznej dla moich pacjentów. Stała superwizja umożliwia mi również utrzymanie obiektywnego spojrzenia na prowadzone przypadki, co jest niezbędne dla skutecznej pomocy i wsparcia na drodze do zdrowia psychicznego.

 

 

Języki

 

 

Oferuję usługi w języku polskim.

 

 

Opinie

 

 

 • „ Korzystamy z usług poradni od kilku miesięcy i mamy dobre wrażenia z kontaktu z recepcją oraz specjalistą. Wnętrze jest zaprojektowane na pozytywny odbiór i przyjazna atmosferę, czujemy się zaopiekowani, dostaliśmy odpowiedź na każde pytanie i potrzebę. Najważniejszy jest efekt i rezultat terapii , dlatego liczymy na pozytywne zakończenie procesu terapii ❤️” – Maria
 • „Z czystym sumieniem polecam to miejsce. Fachowa pomoc terapeutów, bardzo miła obsługa. Sympatyczne panie z recepcji stwarzają pozytywną atmosferę od samego wejścia.” – Rafał

 

 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z recenzjami na profilu Poradni „Spokój w Głowie” na Booksy oraz rekomendacjami na Google.

 

 

Hobby i zainteresowania

 

 

Uwielbiam czytać. Regularnie praktykuję jogę i stretching. Moją pasją jest również uprawa roślin, co daje mi ogromną satysfakcję i pozwala na bezpośredni kontakt z naturą. Prowadzenie dziennika to dla mnie sposób na organizowanie myśli i refleksję nad codziennością, a wędrówki po górach to chwile, w których mogę czerpać z piękna przyrody i testować własne granice.

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.

 

 

 

Warszawa – Białołęka

Mochtyńska 65

tel. 725 396 700

email: bialoleka@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Warszawa-Białołęka