Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi ramach strony internetowej https://www.spokojwglowie.pl

Administratorem strony jest Spokój w głowie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miła 3, III piętro, 05-200 Wołomin; kapitał zakładowy w wysokości: 5000 zł.; KRS 0000890483; NIP 1251715547; REGON 388115171.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail psycholog@spokojwglowie.pl oraz pod numerem telefonu +48 501 775 717.

 

Punkt 1

Definicje:

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Spokój w głowie sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie (05-200), KRS 0000890483; NIP 1251715547; REGON 388115171
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.spokojwglowie.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Punkt 2

Dane osobowe:

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy;
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator;
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika;
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem;
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych;
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz;
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim;
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione;
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  – prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  – prawo do przenoszenia danych,
  – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora;
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza kontaktowego przekazywane są i przetwarzane na terenie Polski poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w firmie STATNET Online Polska;
 11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  – STATNET Online Polska, ul. Kasztanowa 62, 85-605 Bydgoszcz, NIP 5542080386, REGON 092337386 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

 

Punkt 3

Inne technologie:

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Adwords – w celu analizy statystyk Strony, prowadzenia działań remarketingowych oraz zarządzania reklamami.