Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaDiagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to proces, który umożliwia zrozumienie problemów psychologicznych pacjenta poprzez określone procedury diagnostyczne. Definiuje się ją również jako zestaw praktyk stosowanych przez psychologa, których celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie problemowe.

Wiemy, że podstawą sukcesu terapeutycznego jest trafnie postawiona diagnoza. Dlatego nasi specjaliści to wykwalifikowani praktycy, którzy podchodzą do tematu profesjonalnie i z należytą dokładnością przeprowadzają każde rozpoznanie.

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Najprościej ujmując diagnoza psychologiczna to zestaw narzędzi psychologicznych, które służą do identyfikacji, opisu, klasyfikacji lub przewidywania zachowania osoby, lub grupy ludzi. Może być wykorzystywana do różnych celów. Czasami są to kwestie osobowościowe, innym razem predyspozycje do pracy lub problemy w nauce, lub w zachowaniu dziecka. W praktyce klinicznej jej celem jest zidentyfikowanie przyczyn i leczenie objawów, które przedstawia pacjent i które zmniejszają lub wpływają na jakość jego życia.

Można powiedzieć, że analiza psychologiczna to dynamiczny proces, który pomaga psychologowi wiedzieć wszystko, w co musi interweniować, by poprawić jakość życia i zdrowie psychiczne pacjenta. Ponadto służy odkryciu pochodzenia lub przyczyny prezentowanych przez klienta objawów i wypracowaniu możliwych wyjaśnień jego stanu.

Czy diagnozę psychologiczną może postawić lekarz rodzinny?

Diagnoza psychologiczna jest często mylona z diagnozą medyczną stanu organicznego, którą wystawia na przykład lekarz rodzinny. Dlatego warto dokonać ich rozróżnienia, by mieć jaśniejszy obraz tego, czym są.

Diagnoza medyczna w zdecydowanej większości odnosi się do stanu, który można zaobserwować bezpośrednio za pomocą specjalistycznych instrumentów. Można m.in.

  • wykryć patogen infekcji;
  • zaobserwować niekontrolowaną proliferację komórek;
  • zobaczyć niedrożność naczynia krwionośnego przez skrzeplinę;
  • obrazowo zbadać dany narząd podczas USG itp.

Wówczas lekarz może powiedzieć, że „masz” grypę, raka, zawał serca lub marskość wątroby itd.

Natomiast diagnoza psychologiczna odnosi się do objawów lub funkcjonowania umysłowo-emocjonalnego, które nie mają obserwowalnej podstawy organicznej. Są wywnioskowane z zachowań pacjenta lub z tego, co mówi, że się z nim dzieje. Dlatego może ją stawiać tylko wykwalifikowany psycholog lub psychoterapeuta, którego rolą jest uważna obserwacja i wysłuchanie klienta. Z racji tego, że problemy i zaburzenia natury psychologicznej są bardzo zróżnicowane i wieloobjawowe, nie możesz powiedzieć, że „masz” PTSD lub depresję na przykład, w taki sam sposób, w jaki „masz” zawał serca. Ludzie, którzy przeszli atak serca, będą mieli zablokowane naczynia krwionośne, które zaopatrują serce w krew. Osoby z problemami lękowymi lub depresją będą cierpieć z wielu różnych powodów.

Jak przebiega analiza psychologiczna?

Diagnozę psychologiczną przeprowadza się za pomocą różnych technik i narzędzi psychologicznych. Podstawowe to:

  • wywiad;
  • kwestionariusz;
  • przygotowanie dokumentacji pacjenta;
  • zastosowanie testów psychodiagnostycznych.

Zwykle analiza psychologiczna rozpoczyna się od wywiadu z pacjentem. Innymi słowy, kiedy klient spotyka się z psychologiem po raz pierwszy, rozpoczyna się proces stawiania diagnozy. Specjalista zadaje serię pytań, których zadaniem jest odkrycie przyczyny, która skłoniła pacjenta do szukania profesjonalnej pomocy. Podczas tego procesu analizowane są różne aspekty, które mogą negatywnie wpływać na jakość życia i zdrowie psychiczne, między innymi: zachowanie, sposób myślenia, nawyki życiowe, relacje społeczne.

W celu obiektywnego i systematycznego poznania i ustalenia tych aspektów psycholog przygotowuje dokumentację z informacjami przekazanymi przez pacjenta. Następnie wykonywane są odpowiednie testy psychologiczne, które umożliwiają kontynuację procesu diagnostycznego. Gdy pacjent je zakończy, terapeuta przechodzi do oceny wyników. Następnym krokiem do postawienia diagnozy psychologicznej jest przegląd i ocena zebranych informacji w celu postawienia samej diagnozy. Wówczas można ustalić rodzaj oraz orientacyjny czas terapii.

Diagnoza psychologiczna zawsze przebiega swobodnie, w miłej atmosferze i z poszanowaniem praw oraz komfortu pacjenta.

Czy możliwa jest diagnoza dziecka?

Problemy rozwojowe w dzieciństwie, czy też intensywne zmiany hormonalne w okresie dojrzewania sprawiają, że psychika dzieci i młodzieży jest często przeciążona. Zadaniem psychologa jest rozszyfrowanie znaków świadczących o problemach rozwojowych, emocjonalnych lub behawioralnych i uczynienia ich zrozumiałymi dla małego pacjenta oraz jego rodziny.

Diagnoza psychologiczna dziecka pomaga nie tylko w ustaleniu problemów, ale także w ich rozwiązaniu, by poprawić komfort życia wszystkich zaangażowanych w proces terapeutyczny. W naszej poradni przeprowadzamy diagnostykę dzieci od 0 do 12 lat oraz młodzieży od 13 do 17 lat, jak również osób dorosłych.

Ile kosztuje i jak przebiega diagnoza psychologiczna w naszej poradni?

Poniżej prezentujemy cennik oraz etapy diagnozy psychologicznej uzależnionej od wieku pacjenta w naszej poradni.

Dla dzieci 0-12 lat

Diagnoza psychologiczna | (10 miesięcy – 12 lat) | 6 – 8 godzin |

Diagnoza psychologiczna dzieci składa się z czterech etapów.

Etap I

a) wywiad diagnostyczny z rodzicami (50 min) 200 zł

Etap II

b) wywiad rozwojowy z rodzicami (50 min) 200 zł

c) testy przesiewowe z rodzicami (50 min) 230 zł

Etap III

d) obserwacja dziecka (2 razy po 50 min) 340 zł

e) na życzenie rodzica: badanie dziecka narzędziem ADI-R dla dzieci powyżej 24 m-cy (120min) 520zł

Etap IV

f) spotkanie informacyjne z planem dalszego postępowania (50min) 200 zł

Dla młodzieży 13-17 lat

Diagnoza psychologiczna | (12 – 17 lat) | 6 – 8 godzin |

Diagnoza psychologiczna młodzieży składa się z czterech etapów.

Etap I

a) wywiad diagnostyczny z rodzicami (50min) 200 zł

Etap II

b) wywiad rozwojowy z rodzicami (50min) 200 zł

c) testy przesiewowe z rodzicami (50min) 230 zł

Etap III

d) obserwacja dziecka (2 x po 50min) 2×170 zł

e) na życzenie rodzica: badanie dziecka narzędziem ADI-R (120min) 520 zł

Etap IV

e) spotkanie informacyjne z planem dalszego postępowania (50min) 200 zł

Dla dorosłych 18+

Diagnoza psychologiczna | 5 – 10 godzin |

Diagnoza różnicowa osób dorosłych składa się z trzech etapów, podczas których narzędzia badawcze dobierane są dynamicznie do objawiających się na bieżąco potrzeb

Etap I

a) wywiad diagnostyczny (50min) 200 zł

b) testy przesiewowe (50min) 230 zł

Etap II może składać się z jednego, dwóch, trzech lub czterech podpunktów (c, d, e, f) w zależności od wcześniejszych wyników

c) ustrukturyzowany wywiad psychologiczny w kierunku ADHD w oparciu o narzędzie DIVA 5.0 (120 min) 400 zł

d) ustrukturyzowany wywiad psychologiczny w kierunku spektrum autyzmu w oparciu o narzędzie ADI-R oraz poszukiwanie sposobów maskowania objawów z uwzględnieniem różnic klinicznych w obrazie kobiet i mężczyzn w spektrum autyzmu (120 min) 520 zł

e) badanie struktury i cech osobowości za pomocą narzędzia MMPI-2 (120 min) 510 zł

f) badanie innych, możliwych zaburzeń, które mogą objawić się w trakcie wywiadu i badania (np. ChaD, PTSD, cPTSD, depresja, lęk, DDA, DDD) (50min) 230 zł

Etap III

g) konsultacja podsumowująca diagnozę (50min) 200 zł

 

Ponadto możesz zostać skierowany na inne testy psychologiczne, które w toku postępowania diagnostycznego okażą się niezbędne do postawienia diagnozy.

 

Możesz także sam zdecydować, z których testów psychologicznych chciałbyś skorzystać.

Ceny wszystkich testów psychologicznych w naszej poradni sprawdzisz w: cennik testów psychologicznych