Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaTesty psychologiczne

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne

 

Testy psychologiczne są użytecznymi narzędziami wspierającymi zespół psychologów w diagnozie, terapii i monitorowaniu wyników pacjentów. Pomagają analizować cechy behawioralne i osobowościowe jednostek. Testy psychologiczne są również szeroko stosowane w procesach rekrutacji i selekcji w ocenie kandydatów na wolne stanowisko pracy.

W naszej poradni stosujemy standaryzowane narzędzia psychologiczne, które usprawniają stawianie diagnozy i pozwalają dopasować rodzaj stosowanej terapii do danego problemu lub zaburzenia.

Dzieci 0-12 lat

Diagnoza psychologiczna

Stacjonarnie/Online

Tak/Nie

Czas

różny w zależności od kierunku diagnozy

Wiek

od 6 miesiąca życia

Dowiedz się więcej

Badanie inteligencji [Test Wechslera]

Stacjonarnie/Online

Tak/Nie

Czas

120 minut

Wiek

6 - 12

Dowiedz się więcej

Badanie dysleksji, dysgrafii, dysortografii

Stacjonarnie/Online

Tak/Nie

Czas

180 minut

Dowiedz się więcej

Badanie w kierunku ADHD

Stacjonarnie/Online

Tak/Nie

Czas

120 minut

Wiek

6 - 12

Dowiedz się więcej

Badanie w kierunku autyzmu/Zespołu Aspergera

Stacjonarnie/Online

Tak/Nie

Czas

od 180 min

Wiek

18 miesięcy - 12 lat

Dowiedz się więcej

Badanie mutyzmu wybiórczego

Stacjonarnie/Online

Tak/Tak

Czas

120 minut

Wiek

5 - 12

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R

Stacjonarnie/Online

Tak/Nie

Czas

120 minut

Wiek

6 miesięcy - 12 lat

Badanie gotowości szkolnej

Stacjonarnie/Online

Tak/Nie

Czas

120 minut

Wiek

5 - 9

Badanie w kierunku depresji

Stacjonarnie/Online

Tak/Tak

Czas

50 minut

Wiek

7 - 12

Dowiedz się więcej

Badanie w kierunku zaburzeń lękowych

Stacjonarnie/Online

Tak/Tak

Czas

50 minut

Wiek

10 - 12

Dowiedz się więcej

Badanie inteligencji (Test Matryc Ravena)

Stacjonarnie/Online

Tak/Tak

Czas

50 minut

Wiek

6 - 12

Badanie inteligencji (Test Cattella)

Stacjonarnie/Online

Tak/Tak

Czas

50 minut

Wiek

8 - 12

Czym są testy psychologiczne?

 

Badania psychologiczne wymagają użycia odpowiednich narzędzi, które pozwolą znaleźć odpowiedzi na liczne pytania psychologiczne, techniczne i praktyczne. Jednym z nich jest profesjonalny test psychologiczny, którego nabywanie i przeprowadzanie należą wyłącznie do psychologów.

Testy psychologiczne z definicji są instrumentami oceny lub pomiaru cech psychologicznych, składającymi się z technik używanych i stosowanych wyłącznie przez specjalistę. Warto zauważyć, że mierzą tylko subiektywne aspekty tematu. Na całą diagnozę psychologiczną powinny zatem składać się dane z kontekstu psychospołecznego pacjenta, takie jak dynamika rodziny, historia zaburzeń psychicznych w rodzinie, stosowanie leków i historia choroby, ponieważ badania nie zastępują oceny psychologa, a raczej ją uzupełniają. W ten sposób, kierując się zasadami kodeksu etyki, psycholog, który przeprowadza test, musi odpowiadać za analizę wyników oraz przygotowywanie raportów z jego wykonania.

Co daje badanie psychologiczne przy użyciu testu?

 

Użycie testu psychologicznego ma przyczynić się do analizy i opisu ludzi oraz ich zachowań. To narzędzie pozwala zrozumieć możliwości funkcjonowania psychicznego oraz ustalić odpowiedni rodzaj rekomendacji terapeutycznej i właściwe podejście do cech każdego pacjenta.

Test do oceny klinicznej jest narzędziem, które pomaga psychologowi zrozumieć skargi zgłaszane przez badanego. Poprzez test na choroby psychiczne terapeuta jest w stanie dokładniej zbadać powód poszukiwania terapii przez klienta. W ten sposób można zidentyfikować bardziej nieświadome problemy, nad którymi należy popracować w trakcie procesu terapeutycznego.

Warto zauważyć, że test nie jest narzędziem, w którym możesz uzyskać lepsze lub gorsze wyniki. Jest on używany tylko do lepszego poznania podmiotu, bez konieczności przeżywania przez niego jakiejś sytuacji cierpienia lub traumy. Poprzez uzyskane w teście wynik, psycholog może pracować nad poprawą pewnych zachowań pacjenta i zająć się tematami, które uzna za istotne.

Dlatego takie narzędzie jest bardzo ważne w identyfikowaniu wzorców zachowań, cech osobowości i chorób psychicznych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.

Jakie testy psychologiczne przeprowadzamy?

 

Poniżej znajduje się krótki opis rodzajów wykonywanych testów psychologicznych przez specjalistów, którzy pracują w poradni psychologicznej Spokój w głowie.

 • Ocena zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), badanie w kierunku autyzmu: testy stosowane w przypadku problemów z nauką w szkole, związanych z problematyką uwagi i koncentracji. Oceniają rozumowanie, uwagę, koncentrację, ADHD, autyzm, problemy w nauce szkolnej i aspekty rozwoju emocjonalnego.
 • Testy na depresję, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, chorobę afektywną dwubiegunową i inne problemy psychologiczne.
 • Ocena osobowości i temperamentu: testy wykonywane w przypadkach skoncentrowanych na potrzebie utworzenia profilu psychologicznego klienta.

W naszych gabinetach możliwa jest również ocena neuropsychologiczna. Tutaj testy wykonuje neuropsycholog w przypadkach deficytu poznawczego, deficytu pamięci, otępienia oraz neurologicznych następstw wypadków lub chorób. Takie badanie ocenia funkcje mózgu, takie jak rozumowanie, uwaga, koncentracja, pamięć i cechy osobowości.

Z pełną ofertą dostępnych u nas testów możesz zapoznać się w cenniku.

Czy test z Internetu może zastąpić test u psychologa?

 

Test psychologiczny jest narzędziem specjalistycznym, naukowym, przeznaczonym do obiektywnej oceny różnic indywidualnych w ich różnych formach. Jego standaryzacja jest nieuniknioną wartością. Umożliwia przypisanie stwierdzonych różnic zmienności cechy mierzonej u samego badanego, a nie czynnikom kontekstowym, zewnętrznym lub sąsiednim. Testy psychologiczne przybierają różne formy i obejmują szeroki zakres celów.

Jak zatem rozpoznać prawdziwy, profesjonalny test psychologiczny? Oto kilka wskazówek.

 • Testy są w większości przypadków konstruowane w celu pomiaru określonych czynników psychologicznych, to znaczy są oparte na teorii.
 • Test psychologiczny wynika z kilkuletniej pracy badawczej prowadzonej przez jednego lub kilku badaczy.
 • Jest to złożone, kosztowne i czasochłonne narzędzie do opracowania. Każdy jego element (tj. pytanie, stwierdzenie lub problem) jest testowany kilka razy, przy użyciu różnych obiektów eksperymentalnych. Wielkość próby potrzebna do zbudowania testu może dosięgnąć nawet kilku tysięcy uczestników.
 • Jest opracowywany przy użyciu rygorystycznych metod statystycznych i podlega różnym międzynarodowym kryteriom jakości.
 • Musi być przeprowadzony w ścisłej zgodności z procedurami administracyjnymi i warunkami bezpieczeństwa.
 • Zastosowanie testu psychologicznego zakłada wykorzystanie specyficznego i ustandaryzowanego materiału, takiego samego dla wszystkich osób.
 • Musi mu towarzyszyć instrukcja techniczna dotycząca sposobu przeprowadzania badania oraz wytyczne dotyczące interpretacji uzyskanych wyników.
 • Test psychologiczny pozwala na ocenę badanego względem grupy, do której należy podmiot.
 • Jest przeprowadzany i interpretowany wyłącznie przez psychologów lub profesjonalistów odpowiednio wykwalifikowanych do tego celu.

 

Dlatego materiały, które znajdujesz w Internecie lub w ogólnodostępnych czasopismach nie są wiarygodnym źródłem informacji i nie mogą stanowić wartości diagnostycznej. Tylko profesjonalnie przeprowadzony test stanowi bazę do postawienia diagnozy.

Kiedy zgłosić się na test psychologiczny?

 

Testy psychologiczne wykonujemy podczas badania psychologicznego w trakcie umówionej wizyty. Możesz ją zarezerwować na trzy sposoby:

Z przeprowadzenia testu psychologicznego mogą skorzystać:

 • dzieci od 10. miesiąca życia do 12 lat (w przypadku młodszych pacjentów wykonujemy także testy przesiewowe z rodzicami);
 • młodzież od 13 do 17 lat;
 • dorośli 18+.

Każdy problem w funkcjonowaniu, zaburzeniach zachowania, problemach z psychiką, osobowością lub ustalenie temperamentu, czy ogólnego lub zawodowego profilu psychologicznego można ocenić i uzasadnić w interpretacji wyników testu.

Pamiętaj, że przeprowadzenie testu psychologicznego wymaga wcześniejszego zaplanowania wizyty. Nie musisz się do niej przygotowywać. Bądź sobą i podczas badania odpowiadaj na pytania zgodnie z tym, co i jak czujesz. Tylko w ten sposób odpowiedzi pozwolą na uzyskanie miarodajnych wyników, a współpraca z psychologiem przyniesie wymierne rezultaty.