Poniedziałek - Niedziela, od 8:00 do 21:00
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro
501 775 717Wyślij zapytanieUmów wizytę
Strona głównaInne zaburzenia i problemy

Inne zaburzenia i problemy

 • Zaburzenia zachowania (agresja, nieposłuszeństwo, trudności w stosowaniu ogólnych zasad i skłonność do łamania prawa, wybuchy złości, antyspołeczne, zachowania buntownicze i opozycyjne);
 • Zaburzenia tikowe;
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • Zaburzenia psychosomatyczne;
 • Zaburzenia rozwojowe (Autyzm, Zespół Aspergera, opóźniony rozwój);
 • Sytuacje okołorozwodowe ( odnalezienie się w rodzinie patchworkowej, mediacje rodziców, wsparcie dziecka w sytuacji rozwodu, wsparcie rodziny);
 • Trudności adaptacyjne (zmiana miejsca zamieszkania, śmierć bliskiej osoby, choroba, pierwsze (czasami trudne) przeżycia miłości i zawodu, narodziny rodzeństwa);
 • Moczenie nocne;
 • Trudności w relacji z rówieśnikami
 • Alkoholizm
 • Syndrom DDA