Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaTest na ADHD

Test na ADHD

Test na ADHD

adhd test

 

ADHD jest coraz częściej obecnym zaburzeniem w społeczeństwie. Dla szybkiego znalezienia rozwiązania i interwencji ważne jest, wczesne zidentyfikowanie problemu, nawet w dzieciństwie. W tym celu psycholodzy z poradni Spokój w głowie stosują obserwację i testy na ADHD u dzieci lub dorosłych.

Co to jest ADHD?

ADHD lub zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi to zaburzenie, które dotyka około 4% dorosłej populacji na świecie według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Szacuje się, że 5% światowej populacji dzieci zapada na to zaburzenie w dzieciństwie, a 50% pozostaje z charakterystycznymi objawami w wieku dorosłym.

ADHD jest obecne przez całe życie tych, którzy mają postawioną diagnozę. Nie jest czymś, co możemy „wyleczyć”, ale można zadbać o złagodzenie jego przejawów w różnych fazach życia. Istnieje kilka bardzo specyficznych cech, które są nawet podkreślane w testach ADHD u dzieci w celu określenia intensywności zaburzenia, takich jak:

 • nieuwaga;
 • brak koncentracji;
 • impulsywność;
 • niepokój;
 • nadpobudliwość;

Rozpoznanie tych cech jest pierwszym krokiem do ustalenia, czy zaburzenie występuje u dziecka, a także jego nasilenia.

Objawy ADHD u dzieci – test

Główne objawy ADHD u dzieci dzielą się na nieuwagę i nadpobudliwość/impulsywność.

Objawy nieuwagi. Dziecko:

 • nie zwraca uwagi na szczegóły;
 • popełnia banalne błędy w nauce;
 • nie może skupić się na lekcji;
 • nie przestrzega poleceń;
 • nie kończy zadań;
 • ma trudności z organizowaniem zadań i czynności;
 • często gubi przedmioty potrzebne do odrabiania prac domowych lub zajęć szkolnych;
 • łatwo się rozprasza;
 • zapomina o codziennych czynnościach.

Objawy nadpobudliwości i impulsywności. Dziecko:

 • często porusza lub macha kończynami;
 • nie potrafi siedzieć spokojnie w jednym miejscu;
 • często porusza się po klasie lub w innych miejscach;
 • ma trudności z przesiadywaniem w ciszy;
 • zwykle za dużo mówi;
 • często odpowiada na pytania nagle, nawet zanim zostaną zakończone;
 • ma trudności z czekaniem na swoją kolej
 • przerywa mowę innych lub wtrąca się w trakcie rozmowy.

ADHD test: Skąd wiadomo, że pacjent ma ADHD?

Rozpoznanie, czy pacjent ma ADHD, jaki jest rodzaj i stopień zaburzenia, jest niezbędne, by znaleźć dla niego najlepsze leczenie. Jak można najszybciej zidentyfikować to zaburzenie u pacjenta? Istnieją dwa główne sposoby identyfikacji ADHD, które wzajemnie się uzupełniają.

Po pierwsze, ważna jest dobra obserwacja kliniczna, to znaczy obserwacja pacjenta i spełnienie kryteriów DMS-V. Rozmowa z rodzicami dziecka lub jego opiekunami może pomóc psychologowi w tej rozszerzonej obserwacji. Te osoby spędzają z dzieckiem więcej godzin dziennie i mają wiele ważnych informacji do przekazania terapeucie.

Pomoc w diagnozie ADHD stanowią następujące kryteria DSM-V.

 • Kryterium A: trzeba uwzględnić co najmniej 6 ważnych objawów nieuwagi i nadpobudliwości/impulsywności, które utrzymują się przez co najmniej 6 miesięcy.
 • Kryterium B: impulsywności i nieuwaga muszą występować przed ukończeniem 12. roku życia.
 • Kryterium C: objawy muszą być obecne w co najmniej dwóch miejscach (np. w domu, w szkole lub w pracy, na spotkaniach z przyjaciółmi lub rodziną, podczas innych zajęć).
 • Kryterium D: istnieją wyraźne dowody na to, że objawy zakłócają lub obniżają jakość funkcjonowania społecznego, szkolnego lub zawodowego.
 • Kryterium E: objawy nie występują wyłącznie w przebiegu schizofrenii lub innego zaburzenia psychotycznego i nie są lepiej wyjaśniane przez inne zaburzenie psychiczne (np. zaburzenie nastroju, zaburzenie lękowe, zaburzenie dysocjacyjne, zaburzenie osobowości).

Poza obserwacją możliwe jest skorzystanie z narzędzia, jakim jest test na ADHD, który został opracowany przez profesjonalistów w tej dziedzinie.

ADHD – test dla dzieci lub dla dorosłych

Diagnoza ADHD wykorzystuje pewne testy i metody. To one ułatwiają ten proces i mogą dokładniej określić, czy pacjent ma zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Nie ma jednak badania laboratoryjnego, które pozwala zdiagnozować ADHD. Test, który wykorzystuje się w diagnostyce to popularne narzędzie, które pozwala określić potencjał objawów w kierunku nadpobudliwości dziecięcej lub ADHD u dorosłych.

Oto najczęściej wykorzystywane narzędzia diagnostyczne.

 • Kwestionariusz ustrukturyzowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na podstawie narzędzia DIVA 5.0.
 • Wywiad, który składa się z procesu poszukiwania istotnych informacji z historii życia pacjenta, by dowiedzieć się więcej na temat jego codziennych zachowań, życia z innymi dziećmi i członkami rodziny, a także innych ważnych aspektów.
 • Skale Inteligencji Wechslera (WISC-V lub WAIS-III) są najczęściej stosowanymi praktycznymi testami do diagnozowania ADHD. Pierwsza służy do identyfikacji ADHD w dzieciństwie, druga jest skierowana do dorosłej populacji.
 • Conners 3: najnowsze narzędzie do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Test ocenia nadpobudliwość, zespół deficytu uwagi, zaburzenia zachowania, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz objawy deficytu uwagi związane z zaburzeniami zachowania.

Kto może wykonać test na ADHD?

Każde dziecko prezentuje swoje indywidualne zachowania w dzieciństwie. W niektórych przypadkach mogą one budzić wątpliwości dorosłych. Wielu rodziców nie wie, co zrobić, gdy ich pociechy wykazują niekontrolowane zachowania, z objawami nadpobudliwości, nieuwagi i pobudzenia. Bardzo często zdarza się, że opiekunowie uważają się winni całej sytuacji i obwiniają się za złe rodzicielstwo. Jeżeli dziecko wykazuje zachowania charakterystyczne dla ADHD, ważne jest, by skierować je do odpowiednich specjalistów. Psycholog najszybciej może przeprowadzić ocenę i diagnozę zaburzenia. Co więcej, tylko on jest uprawniony do tego, żeby skorzystać ze specjalistycznego narzędzia i wykonać test na ADHD.

Warto mieć na uwadze, że nie zawsze, gdy pojawiają się cechy charakterystyczne dla ADHD, może być to oznaka tego zaburzenia. Zachowanie dziecka może wynikać z jego podatności na inne wpływy, takie jak środowisko szkolne, starsze rodzeństwo, konkretna sytuacja życiowa lub coś, co wydarzyło się wcześniej. Właśnie po to istnieją testy i diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, by dokładniej określić, kiedy ma się do czynienia z tym zaburzeniem.

Dzięki stosunkowo wczesnej diagnozie nadpobudliwości możliwe jest opracowanie strategii i terapii łagodzących objawy behawioralne, zwłaszcza w dzieciństwie. Dlatego, jeśli jakieś zachowanie Twojego dziecka budzi Twoje obawy lub masz problemy w radzeniu sobie ze swoją nadpobudliwością i skupieniem uwagi w życiu dorosłym, nie czekaj. Umów się na test w kierunku ADHD już dziś.

 

Ceny wszystkich testów psychologicznych w naszej poradni sprawdzisz w: cennik testów psychologicznych