Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaTest na autyzm

Test na autyzm

Test na autyzm

autyzm test

 

Autyzm to całościowe zaburzenie neurorozwojowe, które dotyka średnio 1% populacji. Dlatego bardzo ważne jest, by od najmłodszych lat identyfikować, czy Twoje dzieci mieszczą się w tym odsetku, sprawdzając je poprzez badanie w kierunku autyzmu. Psychologowie z poradni Spokój w głowie przeprowadzają analizę z ustrukturyzowanym wywiadem psychologicznym oraz odpowiednimi narzędziami, które pomagają ocenić obecność zaburzenia.

Czym jest autyzm?

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Według DSM-V wpływa na trzy główne obszary rozwoju człowieka:

 • komunikację społeczną;
 • powtarzalne zachowania;
 • ograniczone zainteresowania.

Komunikacja społeczna obejmuje zdolność komunikowania się z innymi, a także umiejętność rozumienia społecznego, to znaczy właściwego interpretowania zachowań społecznych. Powtarzające się zachowania mogą obejmować stereotypy lub bodźce, a nawet problemy związane z rutyną, sztywnym i nieelastycznym myśleniem, trudnościami w abstrahowaniu. Ograniczone zainteresowania są związane z hiperskupieniem każdej osoby, co w przypadku zaburzenia ze spektrum autyzmu oznacza szczególne zainteresowanie jakimś tematem, przedmiotem, postacią itp.

Który specjalista diagnozuje autyzm?

Częstym pytaniem wśród osób podejrzewających przypadek autyzmu w rodzinie jest to, którego specjalisty szukać. Niektórzy zastanawiają się, kto może wykonać test na autyzm u dzieci, albo test na autyzm u dorosłych, chociaż prawidłowo należy definiować taką analizę jako test w kierunku spektrum autyzmu.

Prawidłowe zdiagnozowanie zaburzenia jest złożone, ponieważ nie ma jednoznacznych „objawów”. Autyzm nie daje żadnego fizycznego znaku, czy to w kształcie twarzy, czy na skórze, który odróżniałby tych, którzy go mają, od tych, którzy go nie mają. Ponadto nie ma testu laboratoryjnego ani obrazowego potwierdzającego zaburzenie. Dotyka ono wielu obszarów funkcjonowania, dlatego konieczne jest obserwowanie zachowania pacjenta i analizowanie informacji zebranych od osób, które z nim mieszkają.

Cały ten proces jest delikatny i dlatego konieczne jest przeprowadzenie badania przez przeszkolonych fachowców. Ponieważ wiele przypadków autyzmu jest identyfikowanych w dzieciństwie, pierwsze podejrzenia zazwyczaj zgłasza pediatra podczas rutynowych konsultacji. Kolejną ważną grupą w tym czasie są nauczyciele, gdyż codzienna koegzystencja w szkole pozwala na baczną obserwację rozwoju dzieci i problemów z ich zachowaniem.

Od momentu zaobserwowania oznak autyzmu trzeba skierować się na konsultację z psychologiem w celu potwierdzenia diagnozy. W przypadku dzieci i młodzieży rodziny powinny zwrócić się po pomoc do psychologa dziecięcego. Z kolei dorośli mogą skonsultować się z psychologiem dla osób dorosłych, który zidentyfikuje objawy i dokona wstępnej oceny na podstawie obserwacji, wywiadów i analizy historii pacjenta.

Autyzm – test diagnostyczny – jak działa?

Diagnoza autyzmu skupia się na analizie behawioralnej dzieci, młodzieży lub dorosłych. W ten sposób test na spektrum autyzmu ma na celu ustalenie, czy dana osoba ma całościowe zaburzenie rozwoju. Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w ustaleniu, czy dziecko lub dorosły ma autyzm. Musi wykonać je specjalista psycholog. Oczywiście każdy test ma określoną metodę.

W poradni Spokój w Głowie wykorzystujemy narzędzie ASRS w badaniu:

 • powyżej dwóch lat;
 • młodzieży w wieku 13-17 lat.

Diagnozujemy również autyzm u dorosłych. Analizę wykonujemy na podstawie testu psychologicznego oraz poszukiwania sposobów maskowania objawów z uwzględnieniem różnic klinicznych w obrazie kobiet i mężczyzn w spektrum tego zaburzenia.

Badanie w kierunku autyzmu 

W Poradni Spokój w Głowie używamy jednego z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w procesie diagnostycznym całościowych zaburzeń rozwojowych. ASRS jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV-TR. Kwestionariusz pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń DSM

Całe badanie w kierunku autyzmu dla dzieci i młodzieży składa się z następujących spotkań:

 1. Wywiad diagnostyczny z rodzicami – 120 min
 2. Badanie psychologiczne – 120 min
 3. Spotkanie diagnostyczne z dzieckiem – 120 min
 4. Podsumowanie wyników – opcjonalnie – 50 min
 5. Opinia diagnostyczna z wynikami badania oraz zaleceniami

Koszt jego przeprowadzenia można sprawdzić w naszym cenniku.

Diagnostyka różnicowa spektrum autyzmu

Istnieją pewne rozpoznania, które można pomylić z autyzmem, więc psycholog jest specjalistą świadomym istnienia możliwych powiązanych diagnoz. Dlatego podczas analizy psychologicznej bierze pod uwagę możliwość wystąpienia również innych problemów.

W diagnostyce różnicowej dla autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych należy uwzględnić:

 • zespół Retta zwłaszcza w kontekście zakłóceń interakcji społecznych;
 • mutyzm wybiórczy;
 • zaburzenia językowe i zaburzenia komunikacji społecznej;
 • niepełnosprawność intelektualną;
 • stereotypie ruchowe;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD);
 • schizofrenię.

Kiedy skierować dziecko na badanie w kierunku autyzmu?

Rodzice i opiekunowie czasami mają wątpliwości i zadają sobie pytanie: skąd mam wiedzieć, że moje dziecko ma autyzm? W zachowaniu osób autystycznych można zaobserwować charakterystyczne przejawy, aczkolwiek nie każdy autysta będzie prezentował dokładnie to samo. Dlatego tak ważna jest diagnoza i test na spektrum autyzmu przeprowadzony u psychologa.

Warto jednak zwrócić uwagę na takie sytuacje, w których dziecko:

 • nawiązuje słaby kontakt wzrokowy;
 • ma trudności z prawidłową komunikacją;
 • unika zabawy z innymi dziećmi lub wręcz przeciwnie, wdziera się w ich przestrzeń;
 • spożywa tylko wybraną żywność;
 • ma zaburzenia przetwarzania sensorycznego, np. zakrywa uszy przed dźwiękami, takimi jak mikser, odkurzacz, suszarka lub nie lubi obcinać paznokci.
 • problemy z równowagą i świadomością ciała;
 • ciężko mu rozwiązywać problemy;
 • jako niemowlę było bardzo drażliwe lub przeciwnie, nigdy nie płakało ani nie marudziło;
 • zwraca większą uwagę na przedmioty niż na ludzi;
 • ma trudności z wyrwaniem się z rutyny lub utartego schematu;
 • ustawia zabawki w szeregu;
 • ma niską tolerancję na frustrację, dużo płacze, gdy jest zdenerwowane.

Na tych cechach możesz bazować, gdy zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy moje dziecko ma autyzm. Mimo wszystko nic nie zastąpi profesjonalnej obserwacji i analizy u psychologa.

 

Ceny wszystkich testów psychologicznych w naszej poradni sprawdzisz w: cennik testów psychologicznych