Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaTest osobowości

Test osobowości

Wykonywanie testu osobowości stało się dość powszechne w ostatnich latach. Dzięki Internetowi łatwiej jest znaleźć platformy, które udostępniają informacje i testy osobowości online. Jednak to nie to samo, co profesjonalna ocena wykonana przez psychologa. Przeprowadza się ją za pomocą testów i wywiadów indywidualnych, z wykorzystaniem instrumentów wcześniej ustrukturyzowanych dla danej roli. Tylko tak przeprowadzona analiza może służyć za wiarygodną i rzetelną ocenę.

Test osobowości – co to jest?

test osobowości

Przede wszystkim należy pamiętać, że osobowość to wewnętrzne cechy każdej osoby, które określają jej wzorce myślenia, odczuwania i działania. Ten zestaw cech pojawia się w stopniowym, długim i złożonym procesie. Osobowość jest pojęciem psychologicznym i ma kilka innych głównych aspektów i atrybutów. Dlatego ważne jest, by nie bagatelizować tego terminu i w odpowiedzialny sposób posługiwać się narzędziami badającymi osobowość.

Testy osobowości są instrumentami z zakresu psychologii, które służą do odkrywania cech jednostki. Są opracowywane i stosowane przez psychologów i obejmują analizę różnych czynników. Ich zadaniem jest ujawnienie cech osobowości, które mogą pomóc w zrozumieniu zachowania podmiotu w obliczu różnych sytuacji. Mają na celu prześledzenie tendencji emocjonalnych i cech psychologicznych jednostki, które determinują jej funkcjonowanie na różnych płaszczyznach życia.

Test na osobowość – kto może wykonać?

Test na osobowość to narzędzie, które ujawnia cechy, których ludzie często nie są świadomi. Jest on zaprojektowany tak, by uchwycić nawet najbardziej ukryte aspekty każdej z nich. Istnieje wiele różnych testów, które wykorzystują różnorodne techniki i uwzględniają inne czynniki w ramach konstrukcji osobowości. Wszystkie są jednakowo ważne, o ile są dostępne tylko jako profesjonalne instrumenty psychologiczne.

Ważne jest, by odróżnić prawdziwe testy na osobowość od tych dostępnych w Internecie, które używają tej samej nazwy. Nawet zakup materiałów do przeprowadzenia testów osobowości ogranicza się do psychologów, podobnie jak ich zastosowanie i interpretacja wyników. Należy również przestrzegać warunków dotyczących przeprowadzania badania. To dlatego, że testy muszą być zgodne z indywidualnymi predyspozycjami badanego. Dlatego test z prawdziwego zdarzenia można wykonać tylko u psychologa.

Po co oceniać osobowość?

Głównym celem psychologicznych testów osobowości jest umożliwienie identyfikacji indywidualnych cech ludzi i analiza ich sposobu reagowania w określonych sytuacjach. Może być wykorzystywany jako element procesu psychoterapii lub być narzędziem do doboru odpowiednich osób do pełnienia określonych funkcji. W połączeniu z analizą CV, wywiadem i dynamiką grupy testy te uzupełniają informacje w kontekście doboru kadr. Test osobowości pozwala na głębszą analizę osoby i ujawnia mniej oczywiste psychologiczne szczegóły, które mogą decydować o zatrudnieniu pracownika. Ponadto pozwala zrozumieć jego predyspozycje z funkcjami, które dotyczą stanowiska, środowiska pracy oraz z relacji ze współpracownikami i liderami.

Test osobowości można również wykorzystać przy konstruowaniu indywidualnych planów rozwojowych. Wraz z innymi narzędziami stanowi podstawę zastanowienia się nad punktami, które wymagają pracy nad sobą. Wreszcie taki test pozwala również ocenić, w jakich cechach i kontekstach ktoś najbardziej się wyróżnia. Ponadto, w jaki sposób może wykorzystać swoje mocne strony do osiągania dobrych wyników. Ocena psychologiczna uzyskana na podstawie testu osobowości ułatwia podejmowanie ważnych życiowych decyzji związanych m.in. z wyborem szkoły czy kierunku studiów. Pozwala również dowiedzieć się więcej o sobie i swoich ukrytych cechach. Wreszcie są też testy na osobowość ukierunkowane na diagnozowanie w specyficznych przypadkach, np. kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest dla kandydatów na rodziców adopcyjnych, tymczasowych opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów.

Wielowymiarowe testy osobowości

Istnieje kilka testów, które można zastosować w celu postawienia diagnozy lub jako narzędzie do samopoznania lub selekcji. Niektóre z nich stały się bardziej znane i często są używane.

  • ACL – Lista Przymiotnikowa ACL: stosuje się ją od badania różnych cech osobowościowych w indywidualnej diagnozie psychologicznej kobiet i mężczyzn w wieku 15-69 lat oraz do oceny kompetencji w diagnozie pracowników.
  • EPQ-R – Kwestionariusz Osobowości Eysencka: służy do badania podstawowych w teorii Eysencka wymiarów osobowości psychotyzmu (P), ekstrawersji (E), neurotyzmu (N) i kłamstwa (K) u kobiet i mężczyzn w wieku 16-69 lat.
  • NEO-FFI – Inwentarz Osobowości NEO-FFI: przeznaczony do diagnozy cech osobowości u kobiet i mężczyzn w wieku 15-80 lat uwzględnionych w popularnym modelu pięcioczynnikowym znanym jako Wielka Piątka (neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność).
  • NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R: służy do badania cech osobowości zawartych w modelu pięcioczynnikowym. Uwzględnia również poszczególne składniki każdej z cech z „Wielkiej Piątki”, czym różni się od inwentarza NEO-FFI.
  • MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości-2: to samoopisowy kwestionariusz osobowości do badania kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 69 lat.

Badanie struktury i cech osobowości za pomocą narzędzia MMPI-2

W naszej poradni osoby powyżej 18 r.ż. mogą skorzystać z diagnozy psychologicznej osobowości przeprowadzonej za pomocą inwentarza MMPI-2. Zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń, które dotyczą różnych zachowań i przekonań. Wyniki inwentarza można interpretować na 121 skalach, w tym na skalach kontrolnych i klinicznych.

Test osobowości MMPI-2 wykorzystujemy przede wszystkim w:

  • diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych: hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i inne;
  • w obszarach nieklinicznych: przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy.

Inwentarz umożliwia opracowanie profilu psychologicznego charakterystyki osobowości ocenianej osoby oraz identyfikację możliwych cech psychopatologicznych lub anomalnych cech osobowości. Zwykle czas wykonania podstawowej wersji testu MMPI-2 zajmuje od 60 do 90 minut, czasami dłużej do 120 minut. Zawsze powinien być wykonywany w obecności psychologa lub innego specjalisty zdrowia psychicznego Koszt przeprowadzenia takiego badania sprawdzisz w naszym cenniku.

W poradni psychologicznej Spokój w głowie specjalizujemy się w ocenie osobowości. Skontaktuj się z nami, by umówić się na wizytę.