Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaTrening Umiejętności Społecznych dla dzieci

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży

TUS Wołomin i Warszawa

 

Dzieci potrzebują wsparcia, aby odnaleźć się w otaczającym je świecie. Niektórym wystarczy obecność rodziców, nauka wynoszona z przedszkola, a potem ze szkoły. Jednak są też tacy, którzy mają trudności z zaadaptowaniem się w środowisku, komunikowaniu się, kontrolowaniu swojego zachowania. Im z pomocą przychodzi TUS.

 

Dowiedz się więcej na temat Treningu Umiejętności Społecznych.

Co wchodzi w skład całego kursu TUS?

 • Konsultacja wstępna TUS z rodzicem i z dzieckiem – 50min,
 • 15 cotygodniowych spotkań po 50 minut raz w tygodniu,
 • kontakt z trenerem i wsparcie w trakcie trwania treningu,
 • dyplom/certyfikat ukończenia treningu,
 • konsultacja podsumowująca z rodzicem po zakończeniu treningu – 50min.

 

Aktualne edycje:

Poradnia Spokój w Głowie – Wołomin

👉 TUS dla dzieci i młodzieży: zaplanowane edycje

 • edycja czerwiec 2024r.
 • edycja wrzesień 2024r.
 • edycja październik 2024r.
 • edycja listopad 2024r.
 • edycja grudzień 2024r.

 

Poradnia Spokój w Głowie – Warszawa Białołęka

👉 TUS dla dzieci i młodzieży: zaplanowane edycje

 • edycja czerwiec 2024r.
 • edycja wrzesień 2024r.
 • edycja październik 2024r.
 • edycja listopad 2024r.
 • edycja grudzień 2024r.

 

Co to jest TUS?

TUS to Trening Umiejętności Społecznych, który ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży z dysfunkcjami. Posiadanie zdolności komunikowania się, nawiązywania i podtrzymywania relacji, reagowania adekwatnie do sytuacji to coś niezbędnego, by prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Zazwyczaj umiejętności przychodzą naturalnie, ewoluują w procesie dojrzewania, a zakorzeniają się dzięki obserwowaniu oraz naśladowaniu innych – dorosłych i rówieśników.

 

Kiedy te naturalne mechanizmy nie działają tak jak powinny, a dziecko ma trudności adaptacyjne, czuje się niepewnie, nie umie sobie poradzić ze stawianymi wymaganiami czy oczekiwaniami, czuje się grosze, izoluje się, popada w kompleksy, a nierzadko również w stany depresyjne. Odpowiednio wcześnie wykryte trudności to pierwszy krok do skierowania na Trening Umiejętności Społecznych.

 

TUS to wsparcie, które może przynieść bardzo dobre efekty w krótkim czasie. A skoro tak, to warto z niego skorzystać, wyszukując ćwiczenia praktyczne TUS. W Wołominie i w Warszawie są one organizowane w poradni Spokój w Głowie. Mogą z nich skorzystać zwłaszcza młodsze dzieci oraz młodzież z dysfunkcjami, jednak coraz częściej pomocy w tym obszarze szukają też dorośli. Wraz z popularyzacją tej metody terapeutycznej okazuje się, że może być ona wsparciem także dla dzieci zdrowych, lecz bardzo nieśmiałych, wycofanych, mających trudności z adaptacją w nowej grupie.

Dla kogo jest TUS?

TUS dla dzieci i młodzieży Warszawa

 

Uczestnikami zajęć z TUS są dzieci, nastolatkowie, dorośli którzy mają trudności z komunikacją oraz odnajdywaniem się w społeczeństwie. Zajęcia mogą być skonstruowane w taki sposób, aby całościowo obejmowały problemy lub koncentrowały się tylko na tych najważniejszych (np. zwalczaniu agresji czy nieśmiałości). Dlatego w praktyce niemal każdy może skorzystać z Treningu Umiejętności Społecznych, sprawdzając wcześniej czy tematy zajęć TUS pokrywają się z tym, czego oczekujesz dla siebie lub swojej pociechy.

 

Dla kogo szczególnie pomocny okaże się TUS? Dla dzieci:

 • autystycznych,
 • z Zespołem Aspergera,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • bardzo nieśmiałych.

 

Co więcej TUS dla dzieci to tylko jedna część oferty. Gabinety psychologiczne, widząc zainteresowanie tą metodą, jak również dobre efekty, które przynosi, proponują Trening Umiejętności Społecznych dorosłym. Szczególnie osobom z fobiami społecznymi lub zaburzeniami na tle nerwowym, a także introwertykom, którzy chcą wyjść ze swojej strefy komfortu.

TUS w Wołominie i Warszawie – tematy zajęć

Aby TUS przyniósł jak najlepsze rezultaty, ważne jest dopasowanie programu i tematyki zajęć do potrzeb oraz możliwości danej grupy. Jednak ogólnie w harmonogramie spotkań przewidziane jest poruszanie oraz rozwijanie takich zagadnień jak:

 • umiejętność nawiązywania relacji z innymi – to, co niektórym dzieciom przychodzi swobodnie i naturalnie, dla niektórych jest ogromną trudnością. Relacje z rówieśnikami nie zawsze są łatwe, a dla dzieci potrzebujących Treningu Umiejętności Społecznych problemy zaczynają się już na etapie przedstawienia się, włączenia do zabawy. Wspólne zabawy tematyczne np. w przedszkole, sklep czy szpital pozwalają najmłodszym wczuć się w różne role i sytuacje. Ich wizualizacja znacznie ułatwia odnalezienie się w podobnej sytuacji w prawdziwym życiu,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami – to coś, z czym problem mają nawet dorośli, jednak na poszczególnych etapach rozwoju człowiek doskonali kontrolowane złości, powściąganie złych, zbyt gwałtownych reakcji. Dzieci podczas TUS również uczą się, jak panować nad agresją, poznają poszczególne emocje, wiedzą, jak rozpoznać smutek, frustrację, rozczarowanie,
 • umiejętność współpracy w grupie – dzieci, które mają problemy z nawiązywaniem relacji w naturalny sposób separują się od rówieśników. Oznacza to także, że nie potrafią pracować w grupie – dzielić się obowiązkami, przyjmować na siebie zadań, poddawać się działaniu lidera czy samemu przejmować jego rolę,
 • umiejętność samokontroli (kontroli zachowania) – bycie otwartym i szczerym to domena dzieci. Jednak w przypadku tych chłopców i dziewczynek, którzy mają problemy z adaptacją w grupie czy wyjściem z własnej strefy komfortu, problemem jest nadmierna eskalacja uczuć i dzielenie się wszystkimi – pozytywami oraz negatywami z otoczeniem. To oznacza, że tacy pacjenci mają skłonność do wybuchów złości, płaczu z bezsilności, ale też niekontrolowanej euforii. Nazwanie przeżyć, a następnie pracowanie nad sposobem ekspresji pozwala panować nad zmiennymi stanami emocjonalnymi,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów – różnice poglądów, oczekiwań, stylów życia, przekonań i wielu innych aspektów to zarzewia konfliktów między dorosłymi i dziećmi. Uczestnicy TUS poprzez szlifowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, skupianiu się na uczuciach innych ludzi oraz szanowania ich odmienności uczą się, jak rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny. Nabierają wprawy w zdrowym przeżywaniu trudnych emocji, są gotowi do przebaczania lub wyciągania ręki na zgodę.
 • przestrzeganie ustalonych zasad – to jeden z filarów Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci. Już od najmłodszych lat Twoja pociecha potrzebuje ustalonych odgórnie zasad, norm, które obowiązują w jej najbliższym otoczeniu. Jeżeli młody człowiek nie potrafi się do nich podporządkować, to spotkają go problemy w domu rodzinnym, potem w placówkach edukacyjnych, wreszcie trudności w pracy. Poprzez ustalanie prostego, zrozumiałego oraz adekwatnego dla wieku kodeksu postępowania, dzieci uczęszczające na ćwiczenia praktyczne TUS rozumieją ważność zasad, a z czasem nie tylko uczą się ich przestrzegania, ale też wprowadzają własne,
 • odreagowywanie napięć emocjonalnych – stresy z domu, szkoły, podwórka, zajęć sportowych i innych odbijają się na młodym człowieku. Niektórzy nie potrafią ich przepracować, wyrzucić z siebie, zdystansować się. Ćwiczenia praktyczne TUS pomagają dzieciom w zdrowym odreagowywaniu zwłaszcza stresów, ale też innych napięć im towarzyszących. Poprzez ćwiczenia, sport, rozmowę, wspólną zabawę uczą się rezygnacji z nieprawidłowych, destrukcyjnych zachowań (gryzienia, kopania, jąkania się, wyrywania sobie włosów, obgryzania i skubania paznokci),
 • modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie – nie wszystkie zachowania są akceptowane w społeczeństwie. Wszelkie przejawy destrukcji, agresji słownej czy cielesnej, włamania, kradzieże oraz wiele innych spotyka się ze sprzeciwem, a nawet dotkliwymi karami, jeśli są wykroczeniem poza przepisy prawa. Dlatego ważne jest, aby od najmłodszych lat uczestnicy zajęć TUS byli przygotowywani do funkcjonowania w społeczeństwie, które zakazuje pewnych zachowań, a na inne patrzy przychylnie.

Jak wygląda TUS – ćwiczenia praktyczne i zajęcia teoretyczne

TUS dla dzieci Warszawa

 

Zastanawiasz się nad tym, jak wyglądają zajęcia TUS? Ćwiczenia praktyczne oraz teoretyczne odbywają się w ramach regularnych spotkań, zazwyczaj raz w tygodniu. Ważne jest, aby grupa spotykała się zgodnie z ustalonym harmonogramem, bo tylko wtedy uczestnicy nabierają zaufania do siebie nawzajem oraz do terapeuty. Wykreowanie przyjemnego, sprzyjającego rozwojowi środowiska to niełatwe wyzwanie, któremu podołali specjaliści TUS z Wołomina i Warszawy.

 

W poradni psychologicznej Spokój w Głowie organizowane są spotkania ukierunkowane na Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci. Tematy zajęć TUS są ustalane zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby grupy i podzielone na bloki tematyczne. Spotkania trwają godzinę (w młodszych zespołach) i dłużej (nawet 1,5 godziny) w grupach starszych. Co obejmuje harmonogram takiego spotkania?

 

 • Podsumowanie ubiegłego tygodnia – podzielenie się sukcesami lub porażkami.
 • Część merytoryczna i trenowanie nowych umiejętności – rozmawiania, rozwiązywania konfliktów, panowania nad złością poprzez odgrywanie scenek i analizowanie sytuacji „z życia wziętych”.
 • Podsumowanie zajęć – zwrócenie uwagi na to, co poszło dobrze, a co wymaga poprawy.

 

Efekty spotkań grupowych zazwyczaj są bardzo dobre i zauważalne dość szybko. Choć oczywiście każde dziecko jest inne, ma inne problemy emocjonalne i umiejętności poznawcze, to w grupie rówieśniczej, pod okiem doświadczonego terapeuty otwiera się i pracuje nad swoim zachowaniem.

 

Najlepsze rezultaty osiągają młodsze dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, bo jest to optymalny moment na kształtowanie młodego człowieka. Jednak zawsze warto pamiętać o tym, że nie ma złej chwili na rozpoczęcie Treningu Umiejętności Społecznych. Kluczem jest po prostu opracowanie najlepszych tematów zajęć TUS z uwzględnieniem również wieku uczestników.

Czy warto skorzystać z zajęć TUS?

TUS to bezpieczna forma terapeutyczna, której celem jest wspieranie naturalnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego dziecka. Nabywanie i kształtowanie umiejętności społecznych jest ważne na każdym etapie życia – przydaje się przedszkolakom, uczniom, pracownikom, małżonkom.

 

Pomaga funkcjonować w społeczeństwie, budować udane relacje z przyjaciółmi, członkami rodziny oraz partnerem. Dobre doświadczenia, które uczestnik TUS gromadzi w czasie całego cyklu zajęć, na pewno pozytywnie wpłyną na jego całe późniejsze życie. Poprzez modelowanie i generowanie zachowań, odgrywanie scenek, próby rozumienia i regulowania emocji przystosowuje się do współpracy w grupie.

 

Mając na uwadze cel oraz przebieg Treningu Umiejętności Społecznych można z całą pewnością stwierdzić, że taka forma wspierania młodych ludzi przynosi bardzo dobre efekty. Dlatego, jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z tego typu terapii, umów się na spotkanie ze specjalistą TUS w Wołominie lub Warszawie w poradni Spokój w Głowie i poznaj szczegóły.

 

Warto się pospieszyć, bo grupy są niewielkie, zatem liczba miejsc jest ograniczona.

Cennik

Trening umiejętności społecznych składa się z 15 spotkań, z których każde trwa 50 minut. Oferujemy różne opcje płatności, aby umożliwić dostosowanie do indywidualnych potrzeb finansowych naszych klientów. Opcje Płatności:

 

Za pojedyncze zajęcia:

 • Cena: 130 zł za spotkanie.
 • Płatność dokonywana jest przed każdym zajęciem.

Za cały cykl zajęć (15 spotkań) w 1 racie:

 • Całkowity koszt: 1200 zł.
 • Cena za jedno zajęcie: 80 zł.
 • Całkowita kwota płatna z góry przed rozpoczęciem cyklu.

Płatność w dwóch ratach:

 • Kwota każdej raty: 650 zł.
 • Całkowity koszt: 1300 zł.
 • Cena za jedno zajęcie: 87 zł.
 • Pierwsza rata płatna przed rozpoczęciem cyklu, druga rata przed rozpoczęciem 8. spotkania.

Płatność w 3 ratach:

 • Kwota każdej raty: 475 zł.
 • Całkowity koszt: 1425 zł.
 • Cena za jedno zajęcie: 95 zł.
 • Raty płatne z góry: pierwsza przed rozpoczęciem cyklu, druga przed 6. spotkaniem, trzecia przed 11. spotkaniem.

Konsultacja Indywidualna Wstępna:

 • Cena: 200 zł za wizytę.
 • Czas trwania: 50 minut
 • Podczas konsultacji wstępnej rodzice, dziecko oraz trener mają okazję do wzajemnego poznania się. Celem spotkania jest:
  • zapoznanie się trenera z dzieckiem i rodzicami,
  • omówienie oczekiwań,
  • celów treningu oraz wstępna ocena potrzeb dziecka i ustalenie najlepszego planu działania. Spotkanie to jest kluczowym elementem procesu, gwarantującym, że trening będzie jak najbardziej dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika.

Konsultacja Podsumowująca:

 • Cena: 200 zł za wizytę.
 • Czas trwania: 50 minut
 • Konsultacja podsumowująca stanowi ważny element zakończenia cyklu treningów umiejętności społecznych lub wychowawczych. To spotkanie dedykowane jest rodzicom i trenerowi, którzy wspólnie:
  • omawiają postępy dziecka,
  • dokonują oceny efektów treningów
  • ustalają dalsze zalecenia i wskazówki dla rodziców i dziecka,
  • czas na przedstawienie informacji zwrotnej dotyczącej funkcjonowania dziecka w grupie treningowej,
  • czas na odpowiedzi na pytania rodziców.

 

Wszystkie płatności są dokonywane z góry. Oferujemy różne opcje płatności, aby umożliwić uczestnikom wybranie metody, która najlepiej odpowiada ich indywidualnym możliwościom finansowym.

 

Z cenami wszystkich usług zapoznasz się w cenniku.

 

Aktualne edycje:

Poradnia Spokój w Głowie – Wołomin

👉 TUS dla dzieci i młodzieży: zaplanowane edycje

 • edycja czerwiec 2024r.
 • edycja wrzesień 2024r.
 • edycja październik 2024r.
 • edycja listopad 2024r.
 • edycja grudzień 2024r.

 

Poradnia Spokój w Głowie – Warszawa Białołęka

👉 TUS dla dzieci i młodzieży: zaplanowane edycje

 • edycja czerwiec 2024r.
 • edycja wrzesień 2024r.
 • edycja październik 2024r.
 • edycja listopad 2024r.
 • edycja grudzień 2024r.

 

Jeżeli masz jakieś pytania, potrzebujesz więcej informacji na temat TUS zadzwoń do nas lub napisz!