Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaZespółMałgorzata Brzozowska

Małgorzata Brzozowska

Psycholog, Terapeuta, Terapeuta par, Terapeuta rodzin

Kim jestem?

 

 

Nazywam się Małgorzata Brzozowska i jestem psycholożką po ukończonej specjalizacji „Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny”. W mojej pracy zawodowej kluczową wartością jest podmiotowe podejście do każdego człowieka, traktowanie go z indywidualnym uznaniem, a także szczere i głębokie empatyczne zaangażowanie w jego sytuację.

 

 

Podczas pracy z dziećmi i ich rodzinami, moim priorytetem jest budowanie mostu zrozumienia między dzieckiem a rodzicem. Dążę do tego, by rozumieć perspektywy obu stron, uwzględniając potrzeby i emocje dziecka, a równocześnie wspierając rodziców w ich roli. Przez tę wspólną pracę, staram się tworzyć przestrzeń, w której zarówno dzieci, jak i ich rodzice mogą czuć się słuchani, zrozumiani i wspierani w rozwiązywaniu problemów oraz w budowaniu zdrowych, pełnych miłości relacji.

 

 

Z kim pracuję?

 

 

Z ogromną przyjemnością zapraszam na spotkania:

 

 

 • dzieci i młodzież w wieku od 0 do 18 lat,
 • rodziców poszukujących wsparcia w wyzwaniach wychowawczych,
 • pary i małżeństwa pragnące pogłębić swoją więź lub rozwiązać trudności w relacji,
 • rodziny, które dążą do poprawy komunikacji i relacji między swoimi członkami.

 

 

W mojej praktyce stwarzam bezpieczną i otwartą przestrzeń dla każdego, kto szuka zrozumienia, akceptacji oraz profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych i emocjonalnych. Zapewniam indywidualne podejście dostosowane do potrzeb i oczekiwań każdego klienta, dążąc do wspólnego odkrywania dróg do lepszego samopoczucia i harmonijnych relacji.

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie z sukcesem zakończyłam specjalizację „Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny”. Moje doświadczenie zawodowe wzbogaciłam, biorąc udział w ćwiczeniach stażowych jako koterapeutka w terapii rodzin i par.

 

 

Podczas studiów angażowałam się w działalność w kołach naukowych o profilu:

 

 

 • Psychoterapii,
 • Mindfulness,
 • Rozwoju osobowości,
 • Aktywnie uczestniczyłam również w Konferencjach Naukowych, które były doskonałą okazją do poszerzania wiedzy i umiejętności psychologicznych.

 

 

Moje dodatkowe kwalifikacje obejmują ukończenie warsztatów i kursów:

 

 

 • „Mediacja od A do Z” w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW,
 • „Warsztat Umiejętności Trenerskich” w SKN Wspierania Rozwoju Osobowości PROGRES,
 • Kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) – Program Redukcji Stresu opartego na uważności, opracowany przez prof. Jona Kabat-Zinna, w MindfulnessKursy.pl Anna Gubernat.

 

 

Równolegle, kończę studia historyczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, co pozwala mi na głębsze zrozumienie człowieka i jego funkcjonowania w kontekście historycznym.

 

 

Dodatkowo, posiadam wykształcenie muzyczne – ukończyłam PSM I stopnia nr 2 im. F. Chopina w Warszawie oraz ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego – PSM II stopnia w klasie skrzypiec, co wzbogaca moją perspektywę terapeutyczną o aspekty artystyczne i kreatywne.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 

Moje kompetencje i umiejętności, niezbędne w roli psycholożki, kształtowałam w różnorodnych, inspirujących środowiskach:

 

 

 • Na Uniwersytecie Warszawskim: Tu, pełniąc funkcję asystenta badawczego oraz eksperymentatora, miałam możliwość aktywnego uczestnictwa w grantach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Ta doświadczenie pozwoliło mi na zdobycie cennych umiejętności analitycznych oraz pogłębienie wiedzy psychologicznej.
 • Jako opiekun i wychowawca kolonijny: Ta rola umożliwiła mi praktyczne zastosowanie wiedzy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, rozwijając moje umiejętności komunikacyjne i empatyczne.
 • W ramach wolontariatu w Fundacji Rubin: Angażując się w działania na rzecz osób potrzebujących, zdobyłam doświadczenie w zakresie wsparcia psychologicznego i pomocy społecznej, co wzbogaciło moje podejście terapeutyczne.
 • Jako wolontariuszka Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti.pl: Praca psychologiczna z dziećmi i rodzinami w Rwandzie otworzyła przede mną nowe perspektywy i nauczyła mię międzykulturowej wrażliwości. To doświadczenie było niezwykle cenne w rozwijaniu umiejętności adaptacji psychologicznych interwencji do różnorodnych potrzeb i kontekstów.

 

 

Każde z tych doświadczeń wniosło nieoceniony wkład w moje profesjonalne i osobiste rozwój, pozwalając mi na pełniejsze i bardziej świadome podejście do pracy.

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

 

W mojej praktyce terapeutycznej specjalizuję się w szerokim zakresie obszarów, które obejmują:

 

 

 • Trudności rozwojowe dziecka: Wspieram dzieci i ich rodziny w rozpoznawaniu i adresowaniu wyzwań rozwojowych, aby każde dziecko mogło osiągnąć swój pełny potencjał.
 • ADHD: Oferuję pomoc w zrozumieniu i zarządzaniu ADHD, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, dążąc do poprawy koncentracji, organizacji i funkcjonowania codziennego.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne: Pracuję nad strategiami radzenia sobie z natrętnymi myślami i kompulsyjnymi zachowaniami, dążąc do zmniejszenia ich wpływu na życie klientów.
 • Depresja: Oferuję wsparcie i interwencje skierowane na przezwyciężanie depresji i odzyskanie radości życia.
 • Zaburzenia lękowe: Pomagam w identyfikacji źródeł lęku i rozwijaniu skutecznych metod radzenia sobie z nim, aby lęk przestał dominować nad życiem klienta.
 • Trudności z regulacją emocji: Wspieram w rozwoju umiejętności rozpoznawania, akceptowania i wyrażania emocji w zdrowy sposób.
 • Trudności w relacjach: Pracuję nad budowaniem i utrzymywaniem zdrowych relacji, zarówno w rodzinie, jak i w innych obszarach życia społecznego.
 • Trudności w komunikacji: Pomagam w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, które są kluczowe dla efektywnych i satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.
 • Poradnictwo dla rodziców: Oferuję wsparcie i doradztwo dla rodziców w zakresie wychowania, komunikacji z dziećmi oraz radzenia sobie z wyzwaniami rodzicielskimi.

 

 

Moim celem jest stworzenie przestrzeni, w której każdy klient może czuć się bezpiecznie i zrozumiale, pracując nad rozwiązaniem swoich trudności i dążąc do lepszego samopoczucia oraz harmonijnych relacji.

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

W mojej praktyce terapeutycznej czerpię z bogatego wachlarza metod i podejść, które umożliwiają mi dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

 

 

Wykorzystuję techniki i założenia:

 

 

 • Szkoły systemowej: Podejście to pozwala mi na holistyczne spojrzenie na klienta w kontekście jego systemu rodzinnego i społecznego, rozumienie dynamiki relacji oraz pracę nad zmianą w systemie relacji.
 • CBT (Cognitive Behavioral Therapy – Terapia Poznawczo-Behawioralna): Skupiam się na identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia oraz zachowań, które przyczyniają się do problemów psychologicznych.
 • Terapia schematu: Pomagam w odkrywaniu i modyfikowaniu głęboko zakorzenionych wzorców myślenia, które powstały w dzieciństwie i wpływają na obecne funkcjonowanie.
 • Techniki relaksacji, w tym mindfulness: Stosuję metody uważności, które wspierają zarządzanie stresem, poprawiają koncentrację i pomagają w osiąganiu wewnętrznej równowagi.

 

 

Praca pod stałą superwizją jest dla mnie kluczowym elementem rozwoju zawodowego oraz zapewnienia najwyższej jakości usług terapeutycznych. Dzięki regularnym konsultacjom z doświadczonymi superwizorami, jestem w stanie nieustannie doskonalić swoje umiejętności oraz oferować skuteczną i bezpieczną pomoc.

 

 

Publikacje / Prace badawcze

 

W ramach mojej kariery naukowej miałam zaszczyt współtworzyć oraz wspierać prace badawcze, które przyczyniły się do poszerzenia wiedzy w dziedzinie psychologii (będę wymieniana pod nazwiskiem panieńskim – Siemiątkowska).

 

 

Oto niektóre z publikacji i projektów badawczych, w których brałam udział:

 

 

 • Zegar, K., Łoskot, M., Pierzyńska, J., Siemiątkowska, M. (2021). Tożsamość etniczna przedstawicieli mniejszości ukraińskiej studiującej w Polsce. Psychologia Wychowawcza, 63(21), 58-69
 • Wspomnienie w Acknowledgments/podziękowaniach:
  • złożony artykuł do publikacji w czasopiśmie Frontiers in Neurosciences (w recenzji): Siepsiak, M.,Vrana, R. S., Rynkiewicz, A., Rosenthal, M. Z., Dragan, W. Context Matters in Misophonia: A Multi-method Experimental Investigation
  • 2022.07 Siepsiak, M. „Misophonia, Temperamental Traits, and Psychopathology: A Report From a Face-To-Face Study”, The 6th International Conference on Hyperacusis and Misophonia, London,
   Birkbeck College, University of London, London, United Kingdom (zostałam wymieniona w podziękowaniach za aktywny udział w projekcie)
  • 2022.06 Siepsiak, M. „Psychofizjologiczne korelaty mizofonii”, 47 Zjazd Psychiatrów Polskich,Łódź (zostałam wymieniona w podziękowaniach za aktywny udział w projekcie)
  • 2021.03 Siepsiak, M. „Misophonia – A Psychiatric or an audiological disorder? A Report from a face-to-face study”, 20th WPA World Congress of Psychiatry, scheduled as a Virtual Congress (zostałam wymieniona w podziękowaniach za aktywny udział w projekcie).

 

 

Wszystkie te działania nie tylko wniosły istotny wkład w rozwój naukowy, ale również pozwoliły mi na osobisty rozwój i zgłębienie tematyki, która jest mi bliska. Prace te, realizowane z pełnym zaangażowaniem i pasją, odzwierciedlają moje zainteresowania naukowe oraz dążenie do pogłębiania wiedzy na temat psychologii klinicznej dziecka i rodziny.

 

 

 

Języki

 

 

Oferuję usługi w języku polskim.

Biegle posługuję się również językiem francuskim.

 

 

Opinie

 

 

 • „P. Małgorzata wykazała się profesjonalizmem. Dała się poznać jako osoba sumienna – wykonywała terminowo i rzetelnie powierzone zadania. Podejmowała inicjatywę i potrafiła rozwiązywać bieżące problemy.” – Kierownik projektu badawczego Psychologiczne i psychofizjologiczne uwarunkowania mizofonii
 • „Polecam serdecznie” – Iza
 • „Pełen profesjonalizm” – Malwina

 

 

Po więcej opinii zapraszam na profil Poradni Spokój w Głowie w booksy i zapoznanie się z opiniami Google :).

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.

 

 

Wołomin

ul. Miła 3

tel. 501 775 717

email: recepcja@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Wołomin

 

 

Warszawa – Białołęka

ul. Mochtyńska 65

tel. 725 396 700

email: bialoleka@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Warszawa-Białołęka