Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaNeuropsycholog

Neuropsycholog

Zaburzenia poznawcze, psychologiczne, emocjonalne i/lub behawioralne, które są następstwem urazu, uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, wymagają konsultacji z neuropsychologiem. Co więcej, badanie neuropsychologiczne może być pomocne w wykryciu i lokalizacji uszkodzeń mózgu oraz chorób neurologicznych.

 

Po diagnozę, badanie i na terapię zapraszamy do gabinetu neuropsychologa w Wołominie niedaleko Warszawy w poradni psychologicznej Spokój w Głowie. Zaangażowani i wykwalifikowani specjaliści zdecydują o najlepszym podejściu i odpowiednich rozwiązaniach terapeutycznych.

 

 

Neuropsycholog Wołomin – kim jest i co robi?

Neuropsycholog to wyszkolony psycholog, który specjalizuje się w zrozumieniu związku między zachowaniem a funkcją mózgu. Mózg jest złożonym narządem, którego uszkodzenia zarówno w mniejszych obszarach, jak i w ośrodkowym układzie nerwowym mogą powodować zmiany w zachowaniu i funkcjach poznawczych. Neuropsychologowie posiadają wiedzę z zakresu psychologii oraz przechodzą obszerne i specyficzne szkolenia w zakresie funkcji mózgu.

 

Neuropsycholog jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny, testów i postawienie diagnozy w kwestii zaburzeń, które mają wpływ na ośrodkowy układ nerwowy lub wyższe funkcje psychiczne mózgu. Innymi słowy, odpowiada za analizę funkcjonowania mózgu i procesów poznawczych. Procesy psychologiczne, z którymi pracuje taki specjalista, to m.in.

 • pamięć,
 • uczenie się,
 • percepcja,
 • mowa,
 • myślenie,
 • uwaga,
 • koncentracja.

Diagnoza neuropsychologiczna w gabinecie specjalisty w Wołominie

Diagnoza neuropsychologiczna to ustandaryzowane procedury testowe do diagnostyki wydajności mózgu oraz do diagnozowania chorób psychicznych takich jak depresja.

 

Profesjonalne badanie neuropsychologiczne obejmuje:

 • wywiad kliniczny z pacjentem,
 • wywiad z rodziną lub opiekunami,
 • analizę badania diagnostycznego neuroobrazowego (tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, EEG itp.)
 • ocenę neuropsychologiczną (pamięci, uwagi, percepcji, osobowości, rozwiązywania problemów, rozumowania, zmian nastroju itd.),
 • analizę innych uzupełniających badań medycznych (analizy krwi, biopsje, badania genetyczne lub biomarkery).

W naszej praktyce wykonujemy również testy neuropsychologiczne m.in.

 • na demencję,
 • koncentracji i uwagi,
 • przesiewowe do wykrywania zmian poznawczych,
 • werbalne,
 • pamięci,
 • uczenia,
 • oceniające stopień obecności i zaawansowania depresji lub innych zaburzeń psychicznych.

Testy neuropsychologiczne to procedury techniczne, potwierdzone badaniami, które oferują obiektywną informację o funkcjonalności lub stanie dysfunkcji pacjenta. Neuropsycholog w większości przypadków współpracuje z neurologiem i/lub psychiatrą. Zbiera informacje kliniczne i osobiste wraz z wynikami oceny funkcji poznawczych i innych testów, bo dopiero zestawienie tych danych pozwala wysunąć jak najbardziej precyzyjne wnioski.

Neuropsycholog w Warszawie i okolicach – pomoc dla dzieci i dorosłych

Neuropsychologia to najbardziej biologiczna część psychologii, która obserwuje związek między mózgiem a ludzkim zachowaniem nie tylko u osób dorosłych, ale także u dzieci. W naszej poradni w Wołominie pod Warszawą specjalizujemy się w pomocy zarówno najmłodszym, jak i najstarszym.

 

Obecnie obserwujemy, że coraz więcej chłopców i dziewczynek ma trudności z koncentracją, czytaniem lub ich dojrzewanie różni się od innych dzieci. Może to być spowodowane zaburzeniem rozwojowym i może wymagać konsultacji u neuropsychologa. Taka terapia ma na celu np. poprawę rozwoju języka, zwiększenie wydajności pamięci i uwagi. Ważne jest również informowanie rodziców i członków rodziny o właściwym postępowaniu z dzieckiem i ustalanie działań adaptacyjnych.

 

W przypadku neuropsychologii osób dorosłych najczęściej badamy skutki spowodowane urazem głowy, udarem lub chorobą neurodegeneracyjną. Nasi neuropsychologowie podejmują działania, które mają przywrócić choremu uszkodzone funkcje. Dlatego celami leczenia są na przykład stymulacja poznawcza, rehabilitacja neuropsychologiczna, nastawienie na zwiększoną zdolność adaptacyjną lub zapobieganie rozwojowi zaburzeń poznawczych.

 

Nie zapominamy również o osobach najstarszych. Coraz więcej z nich obawia się utraty pamięci i szuka metod zapobiegania tej dysfunkcji. W gabinecie pod okiem neuropsychologa wykonują ćwiczenia stymulacji poznawczej, które mogą spowolnić pogorszenie i sprzyjać utrzymaniu uwagi, pamięci i funkcji wykonawczych. W ten sposób poprawia się również samodzielność pacjenta w codziennym funkcjonowaniu.

 

Jak wygląda terapia neuropsychologiczna?

W terapii neuropsychologicznej stosuje się nie tylko programy treningowe wspomagane komputerowo. Stosowane są także metody, dzięki którym pacjent zyskuje lepszy wgląd w bieżące problemy i uczy się lepiej je równoważyć w codziennym życiu. W miarę możliwości w terapię włączani są również bliscy chorego. Czasami konieczne jest przedstawienie im strategii postępowania z osobami dotkniętymi chorobą i psychoedukacja. Szczegółowy plan terapii neuropsychologicznej opracowuje się na podstawie wyników diagnostyki neuropsychologicznej. Intensywną terapię przeprowadza się zazwyczaj kilka razy w tygodniu przez kilka miesięcy.

Kiedy należy szukać pomocy neuropsychologa?

Wizytę u neuropsychologa w Warszawie lub okolicy należy zarezerwować w przypadku:

 • urazu mózgu,
 • problemów związanych z zaburzeniami rozwoju lub uczenia się,
 • trudności w wykonywaniu codziennych czynności,
 • częstej utraty pamięci lub uwagi,
 • wystąpienia upośledzenia jakichkolwiek innych funkcji poznawczych.

W większości przypadków na pierwszą wizytę do neuropsychologa kierują inni specjaliści zdrowia m.in. lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, neurolodzy lub pediatrzy. Ocena neuropsychologiczna ma fundamentalne znaczenie w podejmowaniu decyzji w dalszych procedurach leczenia (np. podawaniu leków, zabiegów chirurgicznych, metod terapeutycznych).

 

Ważne jest znalezienie specjalisty, który zrozumie źródło problemu, ponieważ to umiejętne postawienie diagnozy dostarczy obiektywnych danych i pozwoli dobrać odpowiednią terapię. Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z naszej poradni!

 

Neuropsycholog w poradni psychologicznej Spokój w Głowie. Zobacz: