Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaZespółKatarzyna Bilska

Katarzyna Bilska

Psycholog, Terapeuta, Neuropsycholog, Trener TUS

Kim jestem?

 

 

Nazywam się Katarzyna Bilska i jestem psychologiem z pasji, po ukończonej specjalizacji „Neuropsychologia i Neuronauka”. Od ponad 10 lat zdobywam międzynarodowe doświadczenie w zakresie psychologii eksperymentalnej oraz psychologii klinicznej. Posiadam szeroką wiedzę z dziedzin nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 

 

Dodatkowo, studia doktoranckie (specjalizacja: „Neurofizjologia”) pozwalają mi na głębsze zrozumienie neurobiologicznych czynników, które wpływają na ludzkie emocje i zachowania. Połączona wiedza z zakresu neuropsychologii oraz neurofizjologii, umożliwiają mi przyjęcie bardziej holistycznego podejścia do klienta. 

 

 

Do każdego człowieka podchodzę z pokorą, zrozumieniem i szacunkiem, koncentrując się na pomocy klientom w pokonywaniu trudności i dążeniu do równowagi psychicznej. Indywidualne i elastyczne podejście którymi się kieruję, pozwalają mi w tworzeniu bezpiecznej i otwartej przestrzeni, w której mogę tworzyć autentyczne relacje z klientami. Empatia, cierpliwość, wrażliwość oraz siła mentalna, to cechy które umożliwiają mi budowanie zaufania z klientami.

 

 

Moje podejście zawodowe opiera się na przekonaniu że każda osoba posiada wszelkie, niezbędne zasoby do uwolnienia swojego potencjału.  Jako neuropsycholog, wspieram klientów w osiąganiu psychicznego dobrostanu.

 

 

 

Z kim pracuję?

 

 

Jako neuropsycholog posiadający neuropsychologiczną i neurofizjologiczną wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego (w tym mózgu), mam holistyczne podejście do zdrowia psychicznego. Oferuję bezpieczną przestrzeń do samorozwoju oraz wszechstronne wsparcie w rozwiązywaniu psychologicznych, neuropsychologicznych, emocjonalnych i behawioralnych problemów.

 

 

Pracuję z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.

 

 

Swoją pracę wykonuję na najwyższym poziomie, tym samym szanując indywidualność sytuacji każdego klienta. Moje usługi w formie konsultacji psychologicznych/neuropsychologicznych jak i sesji indywidualnych, dostępne są stacjonarnie oraz online. Oferuje również m.in.:

 

 

 

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Tytuł magistra psychologii zdobyłam w ramach programu Warsaw International Studies in Psychology (WISP), specjalizując się w neuropsychologii i neuronauce.

 

 

Obecnie jestem w trakcie studiów doktoranckich na wydziale Medycyny, specjalizując się w neurofizjologii w School of Biomedical Sciences, University of New South Wales (UNSW) oraz Neuroscience Research Australia (NeuRA), Sydney, w Australii.

 

 

W ramach uzyskanych stypendiów Erasmus+, wzięłam udział w wymianie studenckiej w Maastricht University, Maastricht, w Holandii oraz odbyłam staż naukowy w Kingston University London, Londyn, w Anglii, podczas którego prowadziłam interdyscyplinarne badania psychologiczne z dziedziny psychologii społecznej i eksperymentalnej.

 

 

Nieustannie poszerzam wiedzę oraz kwalifikacje uczęszczając na kursy, szkolenia, praktyki, m.in.:

 

 

 • UNSW/NeuRA, Sydney, Australia, Neurofizjologiczne i neuropsychologiczne badania mózgu takie jak: TMS: przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (ang. transcranial magnetic stimulation – TMS), EEG: elektroencefalografia, EMG: Elektromiografia, EKG: elektrokardiografia
 • Hope Montessori Autism Care Centre, Dublin, Irlandia, Planowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci ze spektrum autyzmu (ASD): praca indywidualna i grupowa
 • Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), Warszawa, „From symptom to diagnosis – methods of neuropsychological assessment in a neurosurgery clinic”: Badania i testy neuropsychologiczne; analiza neuroobrazowych badań mózgu (rezonans magnetyczny-MRI, funkcjonalny rezonans magnetyczny-fMRI); diagnostyka
 • Pracownia Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa, „Introduction to Functional Imaging of the Human Brain”: Neuroobrazowe badania mózgu (MRI/fMRI); analiza danych
 • Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (CKR), Konstancin Jeziorna, „Methods of neuropsychological rehabilitation in practice”: Wywiady kliniczne; diagnostyka; rehabilitacja neuropsychologiczna
 • Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, „Clinical Diagnosis in an Inpatient Setting – Practice in a Psychiatric Ward for Soldiers”: Wywiady kliniczne; diagnostyka; terapia kliniczna
 • TLC Citywest Nursing Home, Dublin, Irlandia, Członek zespołu opieki, pracujący z populacjami klinicznymi, w tym z pacjentami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera (AD) czy chorobą Parkinsona (PD)

 

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalizacja: neuropsychologia i neuronauka). Obecnie jestem w trakcie studiów doktoranckich na wydziale medycyny (specjalizacja: neurofizjologia).

 

 

Na przestrzeni ostatnich lat zdobywałam wiedzę i międzynarodowe doświadczenie w różnych dziedzinach psychologii i neuropsychologii w tym: psychoterapia, psychologia społeczna i eksperymentalna, i neuro-rehabilitacja.

 

 

Doświadczenie zdobywałam również pracując z populacjami klinicznymi, przeprowadzając diagnostykę zdrowia psychicznego i interwencje psychologiczne. Ponadto przeprowadzałam neuropsychologiczne oceny wskaźników klinicznych, neurofizjologiczne badania mózgu (np., EEG, TMS), analizy neuro-obrazowych skanów mózgu (np. MRI/fMRI), oraz interpretacje danych z badań w celu postawienia diagnozy klinicznej i odpowiedniego zastosowania podejścia terapeutycznego.

 

 

Ponadto, rozwijałam swoje umiejętności pracując jako naukowiec w środowisku akademickim (pozyskiwanie i analiza danych, artykuły naukowe, prezentacje wyników badań podczas konferencji). Obecnie praca w poradni psychologicznej umożliwia mi dalszy rozwój zawodowy.

 

 

 

Osiągnięcia:

 

 

 

 • Australian Government Research Training Program (RTP) Scholarship: prestiżowe stypendium rządu australijskiego przyznawane dla 10% kandydatów zagranicznych: University of New South Wales (UNSW) / Neuroscience Research Australia (NeuRA), Sydney, Australia
 • Erasmus + studenckie stypendium naukowe: Maastricht University, Maastricht, Holandia
 • Erasmus + stażowe stypendium naukowe: Kingston University London, Londyn, Wielka Brytania: pracując jako asystent naukowy, przyczyniłam się do rozwoju nowych metod badawczych i miar ludzkiej racjonalności, które doprowadziły do powstania nowych paradygmatów psychologicznych i postępu w dziedzinie podejmowania decyzji moralnych, a także publikacji w recenzowanych czasopismach
 • Liczne udziały w międzynarodowych konferencjach (Australia, Kanada, USA, Hiszpania) podczas których miałam przyjemność prezentować wyniki własnych badań naukowych
 • Zostałam nominowana do najlepszej pracy magisterskiej na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2016/2017: „Judging Morality of Utilitarian Actions; Moral Utility: How action involvement, experienced emotions, psychopathic tendencies, adopted memory strategies, and risk-taking tendencies, affect choice rationality and latency”

 

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

 

Jako psycholog oraz neuropsycholog, oferuję pomoc i specjalistyczne podejście do różnorodnych problemów emocjonalnych i behawioralnych.
Oferuję wsparcie m.in., w następujących obszarach:
 • Zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony)
 • Zaburzenia depresyjne (obniżony nastrój, brak energii)
 • Zaburzenia emocjonalne (napady złości, płacz, nadmierne przeżywanie, wahania nastrojów)
 • Zaburzenia zachowania (agresja, nieposłuszeństwo, trudności w stosowaniu się do zasad, skłonność do łamania prawa, zachowania opozycyjno buntownicze)
 • Zaburzenia snu (problemy z zasypianiem, utrzymywaniem snu oraz jakością snu)
 • Zaburzenia rozwojowe (ASD)
 • Zaburzenia koncentracji i nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD, ADD)
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia osobowości oraz nerwica natręctw (OCD)
 • Trudności wychowawcze
 • Trudności w nauce
 • Trudności adaptacyjne (zmiana miejsca zamieszkania, narodziny rodzeństwa, choroba)
 • Trudności w relacjach rówieśniczych
 • Trudności w związkach, relacjach partnerskich, małżeństwach
 • Trudności z komunikacją
 • Przemoc rówieśnicza/domowa/mobbing
 • Sytuacje okołorozwodowe, konflikty między rodzicami
 • Mediacje rodzinne (wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych)
 • Samookaleczenia (autodestrukcyjne zachowania)
 • Traumy (pomoc w przepracowaniu doświadczeń traumatycznych m.in. wypadki, gwałty, napady)
 • Niskie poczucie własnej wartości

 

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

Będąc psychologiem z ukończoną specjalizacją z neuropsycholgii i neuronauki oraz doktorantką neurofizjologii, w pracy mam możliwość korzystać z różnorodnych podejść i technik. Każdą z wykorzystywanych metod umiejętnie dostosowuję do indywidualnych potrzeb klienta. 

 

W mojej praktyce wykorzystuję m.in.:

 

 

 • Terapię poznawczo-behawioralną (CBT): rozpoznawanie oraz zmiana negatywnych wzorców myślenia aby poprowadzić klienta do modyfikacji destrukcyjnych zachowań i poprawy psychicznego stanu zdrowia.
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR): wykorzystywanie potencjału, zasobów oraz możliwości klienta i prowadzenie w procesie uzyskania konkretnych celów terapeutycznych.
 • Terapia schematu: identyfikacja oraz zmiana głęboko zakorzenionych wzorców myślenia powstałych w dzieciństwie i wpływających na obecne funkcjonowanie, przejawiając się jako podświadome powielanie schematów zachowań.
 • Techniki relaksacji: redukcja stresu, reset układu nerwowego, poprawa koncentracji oraz prowadzenie klienta w kierunku wewnętrznej równowagi poprzez używanie metody uważności (mindfulness).

 

 

 

Do każdego klienta podchodzę z ogromnym zaangażowaniem. W pracy z klientem łączę elementy wiedzy psychologii, neuropsychologii, neuronaukii, neurofizjolgii, oraz psychoenergetyki.

 

 

W celu doskonalenia oraz utrzymania najwyższej jakości pracy przeze mnie wykonywanej, pracuję pod stałą superwizją. Moje profesjonalne podejście gwarantuje zachowanie najwyższych standardów etycznych. 

 

 

 

Publikacje / Prace badawcze

 

 

 1. Profil naukowy
 2. Udział w badaniach naukowych w ramach doktoratu z neurofizjologii
 3. Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz prezentacje wyników badań prac badawczych:
  • International Association for the Study of Pain (IASP), World Congress on Pain, Toronto, Ontario, Kanada (2022): Prezentacja wyników badania „Somatosensory cortex excitability is associated with higher acute low back pain severity: A cross sectional study”
  • Sydney Pain Researchers: the Next Generation (SPRiNG), Sydney, Australia (2019): Udział w konferencji
  • Society for Judgment and Decision Making, Boston, Massachusetts, Stany Zjednoczone Ameryki (2016): Prezentacja wyników badania „How Utilitarian Descriptions Predict Rationality in Moral Choice”
  • International Meeting of the Psychonomic Society, Granada, Hiszpania (2016): Prezentacja wynikow badania „Moral Utility: How Utilitarian Identity Affects Choice Rationality and Latency”
 4. Publikacje artykułów naukowych:
  • Chowdhury NS; Chang WJ; Millard SK; Skippen P; Bilska K; Seminowicz DA; Schabrun SM, 2022, 'The Effect of Acute and Sustained Pain on Corticomotor Excitability: A Systematic Review and Meta-Analysis of Group and Individual Level Data’, Journal of Pain, 23,  pp. 1680 – 1696, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpain.2022.04.012
  • Chowdhury NS; Rogasch NC; Chiang AKI; Millard SK; Skippen P; Chang WJ; Bilska K; Si E; Seminowicz DA; Schabrun SM, 2022, 'The influence of sensory potentials on transcranial magnetic stimulation – Electroencephalography recordings’, Clinical Neurophysiology, 140,  pp. 98 – 109, http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2022.05.015
  • Seminowicz D; Bilska K; Chowdhury N; Skippen P; Millard S; Chiang AKI; Chen S; Furman A; Schabrun S, 2020, 'A novel cortical biomarker signature for predicting pain sensitivity: protocol for the PREDICT longitudinal analytical validation study’, , http://dx.doi.org/10.1101/2020.02.18.20024695

 

 

 

Języki

 

 

 

Oferuję usługi w języku polskim i angielskim.

 

 

 

Opinie

 

 

 

 • „Miałem przyjemność nadzorować Kasię podczas jej doktoratu i z przyjemnością ją polecam ze względu na jej wyjątkowy charakter i etykę pracy. Wytrwałość Kasi w stawianiu czoła skomplikowanym pytaniom oraz jej umiejętność gromadzenia zasobów (uwzględniając wiedzę specjalistyczną), w celu podejścia do problemów z wielu różnych punktów widzenia, jest inspirujące. Jest skrupulatna w dbałości o szczegóły, jest dobrze przygotowana do spotkań i prezentacji, oraz pokazuje dokładny proces myślenia podczas rozwiązywania problemow”-  Dr Alan Chiang
 • „Kasia jest osobą niezwykle bezinteresowną, uczciwą, godną zaufania, cierpliwą i pracowitą. Jest osobą, na której można polegać zarówno w łatwiejszych, jak i trudnych chwilach.  Z dbałością podejdzie do zaspokojenia Twoich potrzeb” – Dr Nahian Chowdhury
 • ”Z mojego doświadczenia wynika, że Katarzyna jest osobą wyjątkowo oddaną, utalentowaną i pracowitą. Jest przystosowana do sprostania różnorodnym wymaganiom. Jest ambitna i zdeterminowana w każdym powierzonym zadaniu” – Prof Petko Kusev

 

 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z recenzjami na profilu Poradni „Spokój w Głowie” na Booksy oraz rekomendacjami na Google.

 

 

Hobby i zainteresowania

 

 

Neuropsychologia jest moją pasją. Jestem zafascynowana literaturą o tematyce rozwoju osobistego i ludzkiej podświadomości.

 

 

Sztuka i natura nieustannie uczą mnie pokory, empatii, siły a zarazem wrażliwości i są dla mnie źródłem mentalnego ukojenia i inspiracji zawodowej.

 

 

Podróże wypełnione różnorodnymi interakcjami z ludźmi, doświadczeniami, kulturami, czy miejscami, wzbogacają moją wiedzę i kreatywność, które bezpośrednio wpływają na jakość mojej pracy jako psychologa.

 

 

Sport natomiast pomaga mi zresetować układ nerwowy.

 

 

Kocham klasykę i minimalizm. Interesuję się również zrównoważoną modą oraz fotografią.

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.

 

 

Wołomin

ul. Miła 3

tel. 501 775 717

email: recepcja@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Wołomin