Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaZespółAleksandra Jesionkiewicz

Aleksandra Jesionkiewicz

Psycholog, Seksuolog, Terapeuta par, Terapeuta rodzin, Mediator, Diagnosta

Kim jestem?

 

 

Nazywam się Aleksandra Jesionkiewicz jestem:

 

 

 • psychologiem po specjalizacji:
  • psychologia sądowa;
  • psychologia organizacji i pracy (coach, negocjacje);
  • kryminalistyka i kryminologia;
 • mediatorem z zakresu mediacji:
  • rodzinnych,
  • cywilnych
  • gospodarczych.
 • w trakcie studiów podyplomowych z psychologii klinicznej i seksuologii klinicznej.

 

 

W swojej pracy najbardziej cenię sobie otwartość oraz szacunek wobec drugiego człowieka. Stawiam na współpracę oraz dopasowanie do potrzeb Klienta, poprzez dostosowanie odpowiednich technik, metod oraz form komunikacji. Unikam schematów i stereotypów. Każda historia jest inna i wymaga innego podejścia.

 

 

Z kim pracuję?

 

 

Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

 

 

Ponadto prowadzę:

 

 

 

 

Przeprowadzam diagnozę psychologiczną oraz pracuję indywidualnie jak i grupowo.

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Moja edukacja i rozwój zawodowy są ścieżką ciągłego doskonalenia się i poszerzania wiedzy w różnorodnych dziedzinach psychologii:

 

 

 • Psychologia kliniczna i seksuologia kliniczna – studia podyplomowe, które są dla mnie obecnie głównym obszarem zainteresowań (w trakcie),
 • Psychologia sądowa oraz psychologia organizacji i pracy – ukończone na prestiżowym Uniwersytecie Warszawskim.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, ze specjalizacją w kryminalistyce i kryminologii – zdobyte na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Heleny Chodkowskiej.

 

 

Kursy i szkolenia:

 

 

 • Certyfikat mediatora, wydany przez Polskie Centrum Mediacji.
 • Certyfikat uprawniający do samodzielnego prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni, wydany przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych.
 • Kurs dla psychologów biegłych sądowych – z rekomendacją na biegłego od Stowarzyszenia Psychologów Sądowych.
 • Agresja, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, stalking – praca z ofiarą i sprawcą – PeDaGo Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji.
 • Superwizja w zakresie przeprowadzania interwencji kryzysowej dla psychologów jednostek wojskowych – Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii.
 • Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3 – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości-2 – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariusza ASRS – Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

 

Każdy etap mojej edukacji i każde zdobyte kwalifikacje są krokami w kierunku świadczenia profesjonalnej, wszechstronnej pomocy psychologicznej.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 

Moja ścieżka zawodowa rozpoczęła się w trakcie studiów, gdzie pierwsze doświadczenia zdobywałam, angażując się w różnorodne projekty:

 

 

 • Wolontariat w zakładach poprawczych i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych: Pierwsze kroki w praktyce zawodowej stawiałam dzięki inicjatywom Koła Psychologii Sądowej, gdzie miałam okazję pracować z młodzieżą.
 • Staż w Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym: Kolejnym etapem było zdobywanie doświadczenia w diagnozowaniu i konsultowaniu, co pozwoliło mi na rozwijanie umiejętności zawodowych.
 • Założenie własnej działalności gospodarczej: Podjęłam decyzję o samodzielnym świadczeniu usług psychologicznych, co otworzyło mi drogę do niezależnej praktyki.
 • Praca w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Jednostkach Wojskowych jako psycholog wojskowy: Moja kariera nabrała kierunku na wsparcie osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz wsparcie wojskowych w ich specyficznych potrzebach.

 

 

Największą wartością w mojej pracy jest jednak osobisty wpływ na życie innych.
Moje największe osiągnięcia to:

 

 

 • „Dziękuję” od pacjentów i klientów: Niezależnie od tego, czy byli to żołnierze, z którymi pracowałam nad pokonaniem myśli samobójczych, osoby uzależnione, dla których byłam wsparciem na drodze do wyzdrowienia, czy młodzi ludzie w trudnej sytuacji życiowej, każde wyrażone słowo wdzięczności jest dla mnie nieocenionym dowodem na wartość mojej pracy.

 

 

Każde „Dziękuję” jest dla mnie nie tylko potwierdzeniem skuteczności moich działań, ale także motywacją do dalszego, nieustannego rozwoju i pomagania innym.

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

 

Trudności z którymi można się do mnie zgłosić to większość z tych, które zostały wpisane do ICD czy DSM ale również te, które według indywidualnej oceny Klienta sprawiają, że czuje się nieszczęśliwy lub utrudniają mu życie.

 

Do problemów, z którymi można się do mnie zgłosić, należą m.in.:

 

 

 • Uzależnienia: Wspieram w przezwyciężaniu zależności od substancji psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków, a także problemów związanych z uzależnieniem od komputera czy zakupów.
 • Zaburzenia lękowe: Oferuję pomoc w radzeniu sobie z fobiami, lękiem społecznym, napadami paniki, lękiem separacyjnym oraz lękiem uogólnionym.
 • Zaburzenia depresyjne: Pomagam w walce z obniżonym nastrojem i brakiem energii, dążąc do poprawy jakości życia.
 • Zaburzenia emocjonalne: Wsparcie w przeżywaniu napadów złości, płaczu, nadmiernych reakcji emocjonalnych oraz wahaniach nastrojów.
 • Trudności wychowawcze: Porady i wsparcie w kwestiach dotyczących wychowania dzieci i młodzieży.
 • Problemy w relacjach rówieśniczych: Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zdrowych relacji między rówieśnikami.
 • Przemoc: Wsparcie dla osób doświadczających przemocy rówieśniczej, domowej czy mobbingu.
 • Zaburzenia zachowania: Pomoc w radzeniu sobie z agresją, nieposłuszeństwem, trudnościami w przestrzeganiu zasad oraz zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.
 • Kryzysy rodzinne i mediacje: Wsparcie w sytuacjach okołorozwodowych, konfliktach między rodzicami oraz mediacjach rodzinnych
 • Samookaleczenia: Pomoc osobom borykającym się z samouszkodzeniami, dążąc do zrozumienia ich przyczyn i zapobiegania im.
 • Trudności adaptacyjne: Wsparcie w przezwyciężaniu problemów związanych ze zmianą środowiska życiowego, narodzinami rodzeństwa czy chorobą.
 • Traumy: Pomoc dla osób, które doświadczyły wypadków, gwałtów, napadów i innych traumatycznych wydarzeń.
 • Zaburzenia osobowości i psychozy: Wsparcie terapeutyczne w przypadku zaburzeń osobowości, psychoz czy schizofrenii.
 • Nerwica natręctw (OCD): Pomoc w radzeniu sobie z objawami nerwicy natręctw, pracując nad zmniejszeniem natrętnych myśli i kompulsywnych zachowań.
 • Trudności w związkach i komunikacji: Pomoc w rozwiązywaniu problemów w relacjach partnerskich, małżeństwach oraz w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych.

 

 

Bez względu na rodzaj trudności, każdy problem traktuję z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, dążąc do zrozumienia indywidualnych potrzeb i okoliczności moich Klientów.

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

W mojej praktyce psychologicznej przykładam ogromną wagę do indywidualnego podejścia do każdego Klienta, co znajduje odzwierciedlenie w każdym etapie współpracy:

 

 

 • Wywiad psychologiczny: Początek naszej współpracy zawsze stanowi profesjonalny wywiad psychologiczny. Jest to fundament, na którym budowana jest dalsza praca. Przez aktywne słuchanie, empatyczne „podążanie” za Klientem, zadawanie trafnych pytań, unikanie oceniania oraz zapewnienie bezpiecznej przestrzeni, tworzę warunki sprzyjające otwartej komunikacji.
 • Techniki terapeutyczne: W zależności od potrzeb i specyfiki problemów Klienta, stosuję różnorodne techniki, takie jak:
  • Techniki NLP (Neuro-Lingwistyczne Programowanie),
  • Metody projekcyjne,
  • Trening umiejętności społecznych,
  • Psychoedukację,
  • Inne metody wspierające podniesienie samoświadomości.
 • Diagnoza psychologiczna: Oprócz wywiadu, przeprowadzam diagnozę psychologiczną, wykorzystując różnorodne testy psychologiczne. Opinie i wyniki diagnozy formułuję w sposób jasny i zrozumiały, uwzględniając cele terapeutyczne adekwatne do celu i kontekstu, w którym opinia jest wydawana.
 • Edukacja i rozwój: Prowadzone przeze mnie szkolenia, treningi oraz grupy wsparcia opieram na najnowszej wiedzy z danej dziedziny. Dbam o to, aby przekazywana wiedza była nie tylko aktualna, ale także praktyczna i zastosowalna w życiu codziennym. Staram się, aby każdy uczestnik czuł się bezpiecznie i mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach.

 

 

Moim celem jest nie tylko wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, ale także wyposażenie Klientów w narzędzia, które pozwolą im na samodzielne radzenie sobie z wyzwaniami w przyszłości. Przez stworzenie bezpiecznej i akceptującej przestrzeni, zachęcam do otwartości i aktywnego uczestnictwa w procesie zmiany.

 

Pracuję pod stałą superwizją.

 

 

Języki

 

 

Oferuję usługi w języku polskim.

 

 

Opinie

 

 

 • „Pani psycholog bardzo dobrze słucha, komunikacja z nią jest bardzo dobra. Tłumaczy dokładne rzeczy których sami do końca nie rozumieliśmy. Jesteśmy zadowoleni z wizyty. Polecam jak najbardziej !” – Marla

 

 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z recenzjami na profilu Poradni „Spokój w Głowie” na Booksy oraz rekomendacjami na Google.

 

 

Hobby i zainteresowania

 

 

Staram się w pełni wykorzystać każdą wolną chwilę, aby aktywnie spędzać czas z moimi kilkuletnim dziećmi. Nasze wspólne aktywności to m.in. zabawy na basenie, piesze wędrówki, skakanie na trampolinach oraz rodzinnie spędzone momenty.

 

 

Posiadam również dwa psy, które są dla mnie pretekstem do spokojnych spacerów po lesie, gdzie mogę na chwilę uciec od codziennego zgiełku i cieszyć się ciszą natury.

 

 

Literatura jest moją pasją, szczególnie thrillery, które potrafią mnie tak pochłonąć, że przez całą noc przewracam kolejne strony, aby dowiedzieć się zakończenia historii.

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.

 

 

Wołomin

ul. Miła 3

tel. 501 775 717

email: recepcja@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Wołomin

 

 

Warszawa – Białołęka

ul. Mochtyńska 65

tel. 725 396 700

email: bialoleka@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Warszawa-Białołęka