Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaZaburzenia lękowe test

Zaburzenia lękowe test

Zaburzenia lękowe test

 

Lęk to część normalnej reakcji emocjonalnej każdego człowieka, np. w sytuacjach niepewności co do przyszłości. Z drugiej strony, zaburzenia lękowe to różne stany zdrowia psychicznego, w których konkretna sytuacja lub obiekt wywołuje zaostrzoną reakcję lękową. Test na zaburzenia lękowe oraz diagnoza psychologiczna pozwalają ustalić, kiedy lęk przestaje być normalny i trzeba poświęcić mu czas na terapii.

 

Co to jest zaburzenie lękowe?

zaburzenia lękowe test

Według DSM-V (Podręcznik Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) zaburzenia lękowe to zestaw różnych stanów obejmujących nadmierny strach i niepokój. Według klasyfikacji różnica między tymi dwoma uczuciami polega na tym, że strach jest reakcją organizmu na obecne zagrożenie, rzeczywiste lub nie, podczas gdy lęk jest przygotowaniem organizmu na zagrożenie, rzeczywiste lub nie, które ma nastąpić w przyszłości, więc jeszcze się nie pojawił. Oznacza to, że nie istnieje tylko jedno zaburzenie lękowe, istnieje kilka schorzeń, które pasują do tej samej kategorii.

Innymi słowy, kategoria ta obejmuje 10 różnych zaburzeń, które mają wspólny rozwój objawów związanych ze strachem i lękiem. Zaburzenia lękowe są wysoce współistniejące, co oznacza, że ​​u jednej osoby mogą wystąpić co najmniej dwa. Mimo to, dla ich rozpoznania, psycholog musi je rozróżnić, identyfikując przyczynę lub pochodzenie objawów.

Test na zaburzenia lękowe – jakie są?

 

W diagnostyce psychologicznej wyróżnia się następujące rodzaje zaburzeń lękowych.

 

 1. Lęk separacyjny: nadmierny i nieodpowiedni rozwojowo strach lub niepokój związany z oddzieleniem od osób, z którymi pacjent czuje się przywiązany.
 2. Mutyzm wybiórczy: ciągłe zaniechanie mówienia w określonych sytuacjach społecznych, w których istnieje „przymus” mówienia (na przykład w szkole) pomimo robienia tego w innych sytuacjach.
 3. Fobie specyficzne: intensywny strach lub niepokój związany z konkretnym obiektem, lub sytuacją, np. lataniem, wysokością, zwierzętami, zastrzykami, widzeniem krwi.
 4. Fobia społeczna: intensywny strach lub niepokój w jednej, lub kilku sytuacjach społecznych, w których dana osoba jest narażona na możliwą ocenę ze strony innych. Niektóre przykłady to interakcje społeczne (na przykład rozmowa, spotkanie z nieznajomymi), bycie obserwowanym (na przykład jedzenie lub picie) i występowanie przed innymi (na przykład wygłaszanie przemówienia).
 5. Zespół lęku napadowego (lęk napadowy): nawracające nieoczekiwane ataki paniki reprezentowane w formie odczuwania intensywnego strachu lub intensywnego dyskomfortu. Odczucia te osiągają maksimum w ciągu kilku minut i w tym czasie pojawiają się fizyczne objawy dyskomfortu.
 6. Agorafobia: intensywny strach lub niepokój o co najmniej dwie z następujących pięciu sytuacji:
 • korzystanie z transportu publicznego, takiego jak samochody, autobusy, pociągi, tramwaje samoloty;
 • przebywanie na otwartych przestrzeniach takich jak parkingi, ulice, mosty;
 • przebywanie w zamkniętych miejscach takich jak sklepy, teatry, kina;
 • stanie w kolejce, korku lub w środku tłumu;
 • znalezienie się w nieznanym miejscu, samotnie z dala od domu.
 1. Zespół lęku uogólnionego (uogólnione zaburzenie lękowe): nadmierny niepokój i zmartwienie występujące przez większość dni, związane z różnymi wydarzeniami lub zajęciami, takimi jak praca lub szkoła.
 2. Zaburzenie lękowe wywołane substancjami psychoaktywnymi lub lekami: atak paniki następuje z powodu zażycia niektórych środków.
 3. Zaburzenie lękowe spowodowane innym stanem chorobowym: ataki paniki spowodowane obecnością choroby fizycznej lub psychicznej.
 4. Inne określone lub nieokreślone zaburzenia lękowe: stany lękowe, które nie mieszczą się w ramach innych zaburzeń, ale osoba doświadcza dyskomfortu, epizodów paniki i innych sytuacji, które generują trudności w codziennym życiu.

Zaburzenia lękowe – test u psychologa

 

Obecnie istnieją różne skale i narzędzia do oceny obecności i poziomu lęku u ludzi. Jednym z najpowszechniej stosowanych narzędzi klinicznych do oceny jego występowania jest bez wątpienia STAI – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI. Ten test na zaburzenia lękowe może być stosowany u młodzieży w wieku 15-18 lat oraz dorosłych. W przypadku dzieci stosuje się STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci. Narzędzia te służą do badania lęku traktowanego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki oraz lęku uznawanego za względnie stałą cechę osobowości.

Należy pamiętać, że są to profesjonalne instrumenty, do których pełny dostęp może uzyskać jedynie specjalista uprawniony do ich używania. Chociaż w sieci dostępne są różne rodzaje testów do oceny zaburzeń lękowych, pamiętaj, że tylko psycholog może zinterpretować ich wyniki i postawić diagnozę pewnego rodzaju zaburzenia. Testy na zaburzenia lękowe służą jako rodzaj przewodnika, by wiedzieć, co dzieje się z pacjentem, co czuje i czego doświadcza, ale w żaden sposób nie stanowią jedynej, ostatecznej podstawy diagnozy. Wymagana jest pełna analiza sytuacji oraz dokładny wywiad, który pozwoli specjaliście ustalić, z czym zmaga się klient.

Jeśli doświadczyłeś wysokiego poziomu lęku i jest to problem, który Cię niepokoi, poproś o pomoc psychologa, który wykona test na zaburzenia lękowe i przeprowadzi całościową diagnozę.

Ceny wszystkich testów psychologicznych w naszej poradni sprawdzisz w: cennik testów psychologicznych