Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Adam Piotrowski

Psycholog, Psychoterapeuta, Terapeuta par, Life & Business Coach

Kim jestem?

 

 

Nazywam się Adam Piotrowski i jestem psychologiem, który przynosi ze sobą bogate doświadczenie zarówno zawodowe, jak i życiowe. Moja praktyka psychologiczna jest głęboko zakorzeniona w zrozumieniu specyficznych wyzwań, z jakimi borykają się osoby pracujące w dynamicznych i często stresujących środowiskach. Rozumiem, jak trudno jest łączyć różne, czasem bardzo wymagające role życiowe, zachowując równocześnie zdrowie psychiczne i emocjonalną równowagę.

 

 

Dzięki mojemu doświadczeniu, zarówno w spokojnym zaciszu gabinetu terapeutycznego, jak i w środowiskach, gdzie liczy się każda minuta, jestem w stanie z empatią i zrozumieniem podchodzić do potrzeb i wyzwań moich pacjentów. Znajomość pracy pod presją czasu i oczekiwań pozwala mi skutecznie wspierać osoby, które znajdują się w podobnych sytuacjach, pomagając im w znalezieniu harmonii i spokoju, niezbędnych do efektywnego radzenia sobie w życiu codziennym i zawodowym.

 

 

Z kim pracuję?

 

 

Jako psycholog z bogatym doświadczeniem, moje podejście terapeutyczne jest zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego, kto poszukuje wsparcia.

Oferuję szeroki zakres usług terapeutycznych, w tym:

 

 

 • Praca z młodzieżą od 15. roku życia oraz osobami dorosłymi – moja praktyka obejmuje wsparcie zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży, oferując im przestrzeń do pracy nad sobą, rozwoju osobistego i przeciwdziałania różnorodnym trudnościom życiowym.
 • Warsztaty „Jak twórczo się kłócić?” – prowadzę innowacyjne warsztaty, które mają na celu nauczenie uczestników zdrowych sposobów wyrażania niezgody i konstruktywnej komunikacji w konfliktach, co jest kluczowe dla budowania trwałych i szczęśliwych relacji.
 • Grupy wsparcia – organizuję grupy wsparcia, które oferują przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami, wzajemnej pomocy i uczenia się od innych w bezpiecznym i akceptującym środowisku.
 • Terapia indywidualna – zapewniam indywidualne sesje terapeutyczne, podczas których skupiam się na rozumieniu unikalnych potrzeb każdego pacjenta, wspólnie pracując nad osiągnięciem ich celów terapeutycznych.
 • Terapia grupowa – prowadzę również sesje grupowe, które umożliwiają dzielenie się doświadczeniami i naukę w społeczności, co może być niezwykle wartościowym elementem procesu terapeutycznego.
 • Terapia par – specjalizuję się w terapii par, pomagając partnerom w rozwiązywaniu konfliktów, poprawie komunikacji i odbudowie wzajemnego zaufania, co jest fundamentem zdrowej i satysfakcjonującej relacji.

 

 

Moje usługi są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych osób, z którymi pracuję, co pozwala na osiągnięcie głębokiej pracy i realnej zmiany.

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Moja edukacyjna i zawodowa ścieżka jest wyrazem głębokiego zaangażowania w rozwój umiejętności i wiedzy, które pozwolą mi jak najlepiej wspierać moich klientów.

Oto kluczowe punkty mojej kariery:

 

 

 • Magister psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie – Specjalizowałem się w psychologii zmiany, skupiając się na kryzysie, konflikcie i współpracy. To wykształcenie położyło solidne podstawy do zrozumienia złożonych procesów psychicznych i społecznych, które wpływają na zachowania jednostek i grup.
 • Studia podyplomowe na kierunku Coaching i Mentoring – Również na Uniwersytecie SWPS, co pozwoliło mi na zdobycie specjalistycznych umiejętności w zakresie wspierania rozwoju osobistego i zawodowego klientów.
 • Aktualnie angażuję się w rozwijanie moich umiejętności i kompetencji poprzez uczestnictwo w 4-letniej szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu w Warszawie.
 • Ciągłe kształcenie i rozwój – Zobowiązuję się do nieustannego pogłębiania i uzupełniania mojej wiedzy oraz kompetencji. Jest to niezbędne, aby skutecznie i z pełnym zaangażowaniem wspierać moich klientów w ich drodze do zmiany i rozwoju.

 

 

Wśród licznych kursów i szkoleń, które ukończyłem i które aktywnie wykorzystuję w mojej pracy, szczególnie wartościowe są:

 

 

 • Terapia Schematów – Metoda ta pozwala na głębokie zrozumienie i przekształcenie utrwalonych wzorców myślenia i zachowania, które nie służą dobru klienta.
 • Racjonalna Terapia Zachowania – Skupia się na identyfikacji i zmianie irracjonalnych przekonań, co przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego i większej skuteczności w osiąganiu celów życiowych.
 • Porozumienie Bez Przemocy – Uczy komunikacji, która opiera się na empatii i wzajemnym szacunku, umożliwiając budowanie głębokich i pozytywnych relacji międzyludzkich.
 • Narzędzia Gestalt w pracy coacha i trenera – Pozwalają na integracyjne podejście do pracy z klientem, skupiając się na świadomości tu i teraz oraz na procesie twórczym i eksperymentalnym w procesie zmiany.

 

 

Moja droga zawodowa odzwierciedla pasję i zaangażowanie w pomoc innym, wykorzystując szeroki zakres metod i technik, aby wspierać moich klientów w osiąganiu ich pełnego potencjału.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 

W mojej zawodowej podróży skupiam się na dwóch fundamentalnych filarach, które kształtują mój profesjonalizm i dedykację w pomaganiu innym.

Oto one:

 

 

 • Praca w Poradni „Spokój w Głowie” w Warszawie – W tej renomowanej poradni psychologicznej oferuję profesjonalne wsparcie terapeutyczne, pomagając ludziom odzyskać równowagę emocjonalną i mentalną.
 • Niezależna praktyka w Brodnicy – Prowadzę własną praktykę i poradnię, gdzie kontynuuję moją misję wspierania indywidualnych oraz grupowych potrzeb psychologicznych klientów.
 • Doświadczenie jako psycholog szkolny – Ta rola pozwoliła mi na zgłębienie specyfik działań profilaktycznych i interwencyjnych wśród dzieci i młodzieży, ugruntowując moją wiedzę i umiejętności w pracy z młodszymi pokoleniami.
 • Tysiące godzin sesji terapeutycznych i warsztatowych – Przez lata praktyki zgromadziłem bogate doświadczenie, regularnie pogłębiane i rozwijane, co pozwala mi na efektywną pomoc moim klientom w różnorodnych obszarach ich życia.
 • Rola psychologa, psychoterapeuty i coacha – Stanowi ona jeden z dwóch kluczowych filarów mojej działalności zawodowej, pozwalając na wszechstronne podejście do potrzeb i wyzwań stawianych przez osoby poszukujące profesjonalnego wsparcia.
 • Doświadczenie w ponadnarodowych korporacjach – Moja kariera obejmuje również pracę na kierowniczych stanowiskach w różnych krajach, takich jak Polska, Szwajcaria i Wielka Brytania. Dzięki temu doskonale rozumiem realia profesjonalistów, którzy dążą do równowagi między życiem zawodowym a osobistym, oferując im wsparcie dostosowane do ich unikalnych potrzeb.

 

 

Moje doświadczenie zawodowe łączy głębokie zrozumienie dynamik osobistych, rodzinnych i zawodowych, pozwalając mi na skuteczne wspieranie klientów w realizacji ich celów życiowych i zawodowych.

 

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

 

W mojej praktyce terapeutycznej specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym szerokiego spektrum trudności emocjonalnych i relacyjnych. Oferuję wsparcie i skuteczne metody pracy w następujących obszarach:

 

 

 • Zaburzenia lękowe – Pomagam osobom zmagającym się z lękiem, dostarczając narzędzi i strategii niezbędnych do zarządzania i redukcji objawów lękowych, aby mogły one prowadzić bardziej spokojne i zadowolone życie.
 • Stany przewlekłego stresu i lęku – Oferuję wsparcie w radzeniu sobie ze stresem i przewlekłym lękiem, pomagając zrozumieć jego źródła oraz rozwijając techniki skutecznego zarządzania napięciem i emocjami.
 • Trudności związane z wyrażaniem emocji i radzeniem sobie z nimi – Pracuję nad ułatwieniem klientom identyfikacji, wyrażania i konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, co jest kluczowe dla zdrowia psychicznego i dobrostanu.
 • Kryzysy w relacjach partnerskich – Pomagam param doświadczającym kryzysu w relacji, pracując nad poprawą komunikacji, rozumieniem wzajemnych potrzeb i odbudowaniem zaufania oraz intymności.
 • Trudności w komunikacji i rozumieniu wzajemnych potrzeb w związku – Oferuję przestrzeń do eksploracji i rozwoju zdrowszych sposobów komunikacji między partnerami, co umożliwia budowanie głębszego zrozumienia i bliskości.
 • Brak poczucia sensu i satysfakcji życiowej – Wspieram w poszukiwaniu i odnajdywaniu sensu życia oraz zwiększaniu satysfakcji, pomagając w odkrywaniu nowych celów i pasji.
 • Wypalenie zawodowe i rodzicielskie – Oferuję wsparcie w odnalezieniu równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym oraz pomagam w radzeniu sobie z obciążeniem, które może prowadzić do wypalenia.

 

 

Mój cel to dostarczenie skutecznego wsparcia i narzędzi, które pomogą moim klientom w pokonywaniu trudności, odbudowie siły wewnętrznej oraz osiąganiu większego zadowolenia z życia i relacji z innymi.

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

Aktualnie angażuję się w rozwijanie moich umiejętności i kompetencji poprzez uczestnictwo w 4-letniej szkole terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu, które odbywają się w Warszawie. To zaawansowane szkolenie pozwala mi na głębsze zrozumienie procesów stojących za zachowaniami i myślami, co przekłada się na moją pracę zarówno z indywidualnymi klientami, jak i parami. W mojej praktyce terapeutycznej kieruję się kilkoma kluczowymi zasadami:

 

 

 • Nurt poznawczo-behawioralny i terapia schematu – Są to fundamenty, do których często odwołuję się w pracy, oferując skuteczne strategie radzenia sobie z trudnościami psychicznymi, poprzez modyfikację myśli, zachowań i głęboko zakorzenionych przekonań.
 • Bezpieczna relacja terapeutyczna – Przywiązuję dużą wagę do budowania bezpiecznej i wspierającej relacji z moimi klientami. Wierzę, że to przestrzeń, w której człowiek czuje się akceptowany i rozumiany, jest kluczowa dla skutecznej terapii.
 • Holisticzne podejście do klienta – Stawiam na indywidualne podejście do każdego klienta, skupiając się na nim jako na całej osobie, a nie tylko na zestawie symptomów czy problemów. To pozwala mi na bardziej kompleksowe zrozumienie i efektywniejszą pomoc.
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Gestalt, Porozumienie Bez Przemocy – Czerpię również z tych podejść, które pomagają w budowaniu świadomości, akceptacji, obecności w tu i teraz oraz komunikacji opartej na empatii i wzajemnym szacunku.
 • Praca pod stałą superwizją – Jest to dla mnie nieodzowny element praktyki terapeutycznej, który zapewnia nieustanny rozwój zawodowy, utrzymanie wysokich standardów etycznych i jakości świadczonych usług.

 

 

Dzięki połączeniu tych elementów, moja praca z klientami jest zawsze dostosowana do ich indywidualnych potrzeb i celów, mając na uwadze najwyższe standardy opieki psychologicznej.

 

 

Języki

 

 

Oferuję usługi w języku polskim oraz języku angielskim.

 

 

Opinie

 

 

 • „ Adam jest czwartym psychologiem do którego trafiłam i pierwszy raz tak się zaangażowałam w terapię. Człowiek z dużą wiedzą i wie jak dotrzeć do człowieka. Znalazłam się u niego przypadkiem a zostałam na dłużej i bardzo się z tego cieszę.” – Aga
 • „Naprawdę z całego serca mogę Polecić Pana Adama. Jest osobą empatyczną, wyrozumiałą i doświadczoną, która naprawdę wie co robi, szereg ćwiczeń które pozwoliły mi zajrzeć w głąb siebie były imponujące. Jeśli ktoś chce coś zmienić a nie tylko uczęszczać na terapie, to polecam Pana Adama! Jest to najlepszy możliwy wybór :)” – Emilia
 • „W gąszczu ofert gabinetów psychologicznych nie jest łatwo trafić na dobrą, skuteczną i profesjonalną pomoc. Pierwsze nieudane wizyty mogą zrazić do dalszego szukania tej formy pomocy dlatego uważam, że warto od razu udać się do osoby „z polecania” – jaką jest Adam Piotrowski. Terapia prowadzona przez Adama to pełen profesjonalizm, mnóstwo skutecznych narzędzi i ogrom inspirującej wiedzy!
 • Jak tylko mam ku temu okazję to polecam osobiście pracownię Pana Adama, ale może moja wirtualna polecajka skróci i ułatwi komuś drogę dostania się do naprawdę świetnego psychologa!” – Alicja
 • „Pan Adam to rewelacyjny psycholog i doskonały wybór jeżeli szukają Państwo pomocy. Przede wszystkim traktuje każdego pacjenta indywidualnie, nie zależy Mu na taśmowej terapii i przedłużaniu w nieskończoność jak to bywa w innych placówkach, lecz stara się pomóc jak najbardziej bezboleśnie i w miarę szybko aby można było zacząć jak najszybciej normalne życie. Do tego jest to bardzo ciepła osoba prywatnie i nie ma dla niego rzeczy niemożliwych! Każdy najmniejszy problem rozwiązywaliśmy wspólnie i we współpracy. Gorąco polecam!!” – Kamil
 • „Adam jest godny polecenia. Prawdziwy specjalista, który bardzo chce pomóc i co najważniejsze-jest skuteczny. Ma ogromną wiedzę i narzędzia, które działają cuda. Polecam serdecznie.” – Ewelina

 

 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z recenzjami na profilu Poradni „Spokój w Głowie” na Booksy oraz rekomendacjami na Google.

 

 

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.

 

 

Warszawa – Białołęka

Mochtyńska 65

tel. 725 396 700

email: bialoleka@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Warszawa-Białołęka