Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaBlogCoaching – co to znaczy? Trener mentalny – rodzaje coachingu

Coaching – co to znaczy? Trener mentalny – rodzaje coachingu

Kategorie:
DorosłyPsychologRozwój osobistyZwiązki i relacje

Znajdujesz się w fazie życia, w której nie wiesz, co dalej. Zastanawiasz się, jak zaplanować swój rozwój. Nie masz pomysłu, co zrobić z życiem osobistym lub zawodowym. Nie wiesz, jak wykorzystać swój potencjał. I wtedy na Twojej drodze pojawia się coach, trener mentalny, którego wskazówki prowadzą do zmiany. W ten sposób odkrywasz świat coachingu.

Spis treści:

Coaching – co to jest? Definicja coachingu

Jakie są formy coachingu?

Jakie są rodzaje coachingu?

Kim jest coach?

Trener mentalny – jak może pomóc?

Osobisty i profesjonalny coaching – korzyści

Proces coachingu – jak wygląda przebieg sesji coachingowych?

Coach a psycholog – jaka jest różnica?

Czy można jednocześnie uczęszczać na terapię i coaching?

Co zyskują klienci dzięki coachingowi?

 

Coaching – co to jest? Definicja coachingu

coaching co to

Coaching to metoda pracy często stosowana w świecie rozwoju osobistego. Chociaż wiele osób uważa, że ​​to chwilowa moda, wiedza na temat coachingu może pomóc w rozwijaniu umiejętności przywódczych i komunikacyjnych. Może także przyczynić się do zdrowszego i bardziej produktywnego życia.

Coaching jest popularny na całym świecie, ponieważ pomaga ludziom osiągać ich cele życiowe lub zawodowe, pokonywać wyzwania i maksymalizować ich potencjał w każdej dziedzinie życia. Znajomość znaczenia coachingu jest ważna, aby zrozumieć praktyki i zasady stojące za tą metodologią rozwoju zawodowego i osobistego.

Czym coaching jest dla profesjonalistów? Zgodnie z definicją ICF, największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej, która zrzesza profesjonalnych coachów, jest to „proces towarzyszenia klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału”.

Jakie są formy coachingu?

Wsparcie rozwoju osobistego lub zawodowego może przebiegać w trzech formach.

 • Coaching indywidualny to praca nad własnym rozwojem, odszukaniem własnych celów i środków do ich realizacji. Spotkania odbywają się 1:1 (trener i klient) podczas indywidualnych sesji coachingu.
 • Coaching grupowy to spotkania kilku lub kilkunastu osób, czyli grupy z trenerem mentalnym. W sesji uczestniczą ludzie, którzy mają podobne potrzeby, ale nie kieruje nimi wspólny cel. Na przykład rządzi nimi podobieństwo chęci rzucenia pracy na etacie i założenia własnej firmy. Dzielenie się własnymi doświadczeniami z innymi pomaga w podejmowaniu decyzji i tworzeniu planów.
 • Coaching zespołowy polega na pracy z zespołem traktowanym jako całość. Team ma wspólny cel i przy asyście trenera dąży do jego realizacji. W proces twórczy zaangażowani są wszyscy członkowie zespołu. Taka praca najczęściej dotyczy środowisk zawodowych w zarządzie małej lub dużej firmy, w korporacji, dziale itp.

Jakie są rodzaje coachingu?

rodzaje coachingu

Różne sesje coachingowe mogą być przeprowadzane w zależności od różnych czynników. Na przykład istnieją różnice w procesie, gdy jest on wykonywany w grupie lub indywidualnie. Jednak to nie wszystko. W zależności od obszaru interwencji i celu, jaki ma zostać osiągnięty, można wyróżnić kilka najpopularniejszych rodzajów coachingu.

Rodzaje coachingu

 1. Coaching życiowy (life coaching) – dotyczy różnych sfer osobistych klienta. Składa się z praktyki, w której profesjonalista pomaga osobie poprawić jej indywidualne wyniki w jakimś aspekcie, np. rozwijania swoich kompetencji komunikacyjnych lub radzenia sobie w nowej życiowej roli (męża, żony, matki itp.). Kwestia zakresu coachingu życiowego zależy od tego, czego on dotyczy. Dlatego można wyróżnić tu dodatkowe podtypy:
 • coaching dla rodziny (family coaching): zaoferowanie rodzinom niezbędnych metod i narzędzi do rozwiązywania konfliktów, znajdowania równowagi i szczęścia;
 • coaching rodzicielski (parents coaching): wspieraniem ról rodzicielskich, budowanie więzi z dzieckiem, poprawa relacji i komunikacji;
 • coaching dla kobiet (women coaching): zajmowanie się tematami ściśle związanymi ze społeczną, zawodową i rodzinną rolą kobiety;
 • coaching dla mężczyzn (men coaching): wspieranie w realizowaniu życiowych ról i zadań związanych z byciem mężczyzną.
 1. Coaching biznesowy (business coaching) – jest najbardziej związany z sektorem pracy i zdobywaniem celów zawodowych. Jego podstawą jest proces rozwoju zawodowego, promowanie nowych możliwości i doskonalenie działań biznesowych. W takich przypadkach oprócz coachingu kariery, który rozwija możliwości indywidualne, wyróżnić można także:
 • coaching dla top menedżerów (executive coaching);
 • coaching menedżerski (managemant coaching);
 • coachingi dla zespołu z danej branży.

Coach – trener biznesu ma wiedzę, aby ocenić sytuację i zidentyfikować możliwe problemy, które utrudniają produktywność.

 1. Coaching żywieniowy – odżywianie czasami wymaga dodatkowej pomocy i przewodnika, który jest po to, aby ułatwić drogę do wypracowania dobrych praktyk i osiągnięcia celów żywieniowych. Główną zaletą współpracy z trenerem żywienia jest identyfikacja przyczyn, które stoją na drodze osiągania celów oraz otrzymania porad i wskazówek, aby wszystko zakończyło się powodzeniem.
 2. Coaching edukacyjny – jest coraz częściej stosowany w szkołach. Celem coacha w edukacji jest towarzyszenie uczniom w procesie uczenia się, prowadzenie ich w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i pomoc w eliminowaniu ograniczeń w zdobywaniu wiedzy.
 3. Coaching sportowy – jest bardzo ważny, aby sportowiec mógł połączyć się ze swoimi umiejętnościami i mieć maksymalną pewność siebie. Na sesjach trener sportowy-coach rozwija techniki promujące maksymalną wiarę w siebie i w swoje wyniki sportowe.

Kim jest coach?

Słowo „coach” pochodzi z języka angielskiego i oznacza trenera. W coachingu odnosi się do wyszkolonego i wykwalifikowanego profesjonalisty, trenera mentalnego, który stosuje procesy, techniki i narzędzia metodologii w celu rozwoju ludzi i organizacji. Tym samym pomaga im w osiąganiu nadzwyczajnych wyników i celów.

Coach zapewnia połączenie swojego doświadczenia i wsparcia do udzielania klientowi wskazówek i motywacji. Korzysta z różnych metod, takich jak dyskusja, odgrywanie ról i wizualizacja, aby pomóc ludziom skutecznie uczyć się nowych informacji lub technik. Jego celem jest przeprowadzenie prowokacyjnego, inspirującego, motywującego procesu, który doprowadzi do transformacji na drodze osobistej lub zawodowej klienta.

Trener mentalny – jak może pomóc?

trener mentalny kto to

Jeśli masz trudności zawodowe lub osobiste, trener mentalny może pomóc Ci rozwinąć umiejętności przyciągania do siebie zasobów niezbędnych do osiągnięcia Twoich celów. Zdolności te, często nieuświadomione, stają się później źródłem korzyści osobistych lub zawodowych.

Trener mentalny, który występuje w roli coacha, jest jak przewodnik. Pomaga w zwiększaniu zdrowej pewności siebie lub hamowaniu wybuchów ego. Czy to w świecie korporacyjnym, czy w życiu codziennym, pomoc trenera mentalnego może być dużym wsparciem. Czasami trzeba stawić czoła wyzwaniom, które wymagają mobilizacji wszystkich zasobów. Dzięki pracy coacha, trenera mentalnego łatwiej będzie Ci rozwinąć umiejętności (także te ukryte) w tych dziedzinach życia, które tego wymagają.

Każda jednostka ma w sobie aktywne i nieaktywne zdolności. Ten ukryty potencjał jest często dostrzegany właśnie przez trenerów mentalnych. Pozostaje pytanie: jak uzyskać do niego dostęp? To dzięki coachingowi klienci pracują nad umysłem, co pozwala im usuwać hamulce, bariery, otwierać drzwi do większych możliwości, wspomagać osiąganie celów. Praca nad sobą i zmianą swojego myślenie, nastawienia jest wykonywana przy stałej współpracy z coachem.

Trener mentalny pomoże Ci m.in.:

 • zapanować nad własnym życiem;
 • poznać i zoptymalizować swoje możliwości, zasoby i mocne strony;
 • komunikować się efektywnie;
 • zrozumieć i przezwyciężyć irytujące zachowania;
 • odkryć wartości i cele zawodowe swoje i swojej firmy;
 • usunąć wewnętrzne przeszkody, które stoją na drodze do osiągnięcia celów;
 • zdobyć i wykorzystać narzędzia i metody rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego;
 • ewoluować dzięki podejściu opartemu na wynikach, aby osiągnąć swoje cele;
 • dowiedzieć się, jak radzić sobie ze stresem i postępować zgodnie z naturą swoich emocji, aby żyć w harmonii ze sobą i otaczającymi Cię ludźmi;
 • rozwijać prawdziwą jakość relacji z partnerem, dziećmi, ze współpracownikami, przyjaciółmi, klientami;
 • rozwiązać konflikty wewnętrzne lub interpersonalne;
 • zrozumieć i opanować doskonałość w tak różnych dziedzinach, jak sport, biznes, edukacja, rodzina, społeczeństwo.

👉 Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia psychologicznego placówki naszych poradni znajdują się w:

Osobisty i profesjonalny coaching – korzyści

coaching korzyści

Poprzez coaching można rozumieć proces, który powoduje pozytywne i trwałe zmiany w krótkim czasie, w sposób efektywny i przyspieszony. Coaching wspiera klienta w szybkim i satysfakcjonującym wyprowadzeniu go z obecnego stanu do stanu pożądanego. Proces coachingu jest okazją do klarownej wizualizacji poszczególnych punktów życiowej drogi, zwiększenia pewności siebie oraz przełamania ograniczających przekonań. Wszystko po to, aby ludzie mogli odkrywać i osiągać maksimum swojego potencjału. Dzięki pracy coachingowej klient otrzymuje wiele korzyści w wielu dziedzinach. Mogą one wkraczać w życie osobiste lub dotyczyć rozwoju kompetencji zawodowych.

Korzyści osobiste z coachingu obejmują:

 • rozwój osobisty;
 • podniesienie poziomu szczęścia i spełnienia;
 • samopoznanie i samorozwój;
 • ewolucję i ciągłe doskonalenie;
 • poprawę jakości życia i wewnętrzną równowagę;
 • ćwiczenia inteligencji emocjonalnej;
 • przełamywanie ograniczających przekonań;
 • dostosowanie wartości i misji życiowej;
 • nabywanie nowych i doskonalenie starych umiejętności;
 • poprawę jakości życia i samopoczucia;
 • zmniejszenie stresu;
 • poprawę relacji osobistych;
 • zwiększoną spójność wewnętrzną i zewnętrzną;
 • poprawę samooceny i pewności siebie;
 • kontrolę emocji;
 • zwiększoną elastyczność i dostosowanie się do zmian.

Coach towarzyszy klientowi również w uzyskaniu korzyści profesjonalnych, takich jak:

 • rozwój zawodowy;
 • poprawa biznesplanów;
 • konstruowanie jasnych celów;
 • większe wykorzystanie talentów i identyfikacja kwestii do rozwinięcia;
 • wsparcie w pokonywaniu przeszkód;
 • rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości;
 • utrzymanie większej równowagi między życiem osobistym i zawodowym;
 • lepsze zarządzanie czasem;
 • maksymalizacja wydajności i wyników;
 • wdrożenie zasobów dla bardziej efektywnej komunikacji i relacji;
 • rozwój umiejętności przywódczych;
 • zwiększona produktywność;
 • poprawa elastyczności i dostosowania się do zmian.

Proces coachingu – jak wygląda przebieg sesji coachingowych?

Sesja coachingowa to wysoce spersonalizowana interakcja między coachem a osobą lub grupą. Celem tej interakcji jest pomoc osobie (osobom) w osiągnięciu ich celów. Coach spotyka się z kimś jeden na jednego lub w małych grupach. Często za pomocą pytań i interaktywnej dyskusji doprowadza do zmiany w tej osobie lub w grupie.

Spotkania mogą przybrać formę indywidualnych sesji lub szkoleń grupowych. Szkolenia grupowe są często lepszym sposobem uczenia się w sytuacjach biznesowych. Pozwalają poszczególnym osobom dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od siebie nawzajem.

Sesja coachingowa to czas, kiedy możesz przyjść i porozmawiać z profesjonalistą o swoich wątpliwościach i niepewnościach. Jest to proces dwukierunkowy, w którym coach słucha tego, co klient ma do powiedzenia, a następnie stara się pomóc klientowi uzyskać wgląd i znaleźć rozwiązania jego problemów. Na początku spotkań trzeba ustalić, dokąd chcesz dojść, jakie cele chcesz osiągnąć. Musisz mieć świadomość tego, do czego dążysz. Dzięki skutecznym narzędziom coach pomaga każdemu odkryć swoje cele, a także znaleźć środki umożliwiające ich osiągnięcie, szybko i skutecznie.

Dalsza praca to kolejne spotkania na sesjach coachingowych, podczas których:

 • rozwijana jest samoświadomość klienta, czego tak naprawdę pragnie i potrzebuje, by czuć się w pełni spełnionym człowiekiem;
 • następuje identyfikacja mocnych stron i obszarów do poprawy;
 • wskazanie przez coacha zadań, które będą mierzyć postępy;
 • pomoc w opracowaniu efektywnego planu kariery lub życia osobistego z celami, zadaniami i szczegółowym zakresem działania.

Sesje coachingowe mogą odbywać się co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc i trwać średnio od jednej do dwóch godzin. Ich szczegóły są ustalane za obopólną zgodą coacha i klienta.

Coach a psycholog – jaka jest różnica?

coach a psycholog

Coach nie jest psychologiem ani terapeutą (chociaż oczywiście może nim być, jeśli skończy studia w odpowiednim kierunku). Jest trenerem, partnerem, który pomaga coachowanemu znaleźć własne rozwiązania i rozwinąć swój potencjał. Nie oferuje gotowych porad, ale wsparcie i wskazówki, aby klient mógł podejmować własne decyzje i osiągać swoje cele.

Coach nie stawia diagnoz, zachęca i wspiera klienta w jego celu, który może być osobisty lub zawodowy. Jego praca nie ma charakteru klinicznego, nie zajmuje się traumami ani problemami z przeszłości. Coach nie diagnozuje zaburzeń psychicznych, ponieważ jego zadaniem jest zaangażowanie w tworzenie u klienta zdrowych nawyków. Wszystko po to, aby skrócić drogę od celu do pożądanego rezultatu.

Natomiast psycholog oprócz podnoszenia poziomu samowiedzy swoich pacjentów pracuje nad dolegliwościami związanymi z konfliktami wewnętrznymi. Pomaga ludziom przezwyciężyć lub przynajmniej lepiej radzić sobie z problemami w związkach, lękiem, stresem, strachem, depresją i wieloma innymi o charakterze psychoemocjonalnym. Jego praca szuka źródeł problemów, zrozumienia ich funkcji i zawsze bada sposób, w jaki jednostka stawia czoła swoim osobistym problemom. Ma na celu przede wszystkim poprawę samopoczucia psychicznego pacjenta i odkryciem przed nim życia tak komfortowego, jak to tylko możliwe.

Czy można jednocześnie uczęszczać na terapię i coaching?

Nie ma podstaw do tego, by ktoś rezygnował ze wsparcia coacha lub pomocy psychologa. Coaching i psychoterapia mogą się uzupełniać. Niezależnie od tego, czy podczas procesu coachingowego zostanie zidentyfikowana trudność i klient otrzyma polecenie, aby udał się do psychoterapeuty, czy też gdy psycholog zaleci proces coachingowy, aby pomóc pacjentowi osiągnąć obiektywne cele. W sytuacjach, gdy komuś trudno jest znaleźć cel w życiu, odkryć ścieżkę swojej edukacji lub dalszej kariery zawodowej pomoc coacha jest jak najbardziej wskazana.

Kiedy jednak problemy psychologiczne są głębsze lub dotyczą zaburzeń psychicznych, osobowościowych lub emocjonalnych, najbardziej wskazana jest terapia u psychologa. Na przykład osoba z depresją może nie radzić sobie w chwilach autorefleksji, które pobudza proces coachingowy. Może być jeszcze bardziej przygnębiona z powodu trudności, a czasem nawet niemożności wykonania planu działania. W takich przypadkach rozsądną rzeczą byłoby podjęcie terapii przed wypróbowaniem procesu coachingowego.

Co zyskują klienci dzięki coachingowi?

proces coachingu jak wygląda

Dzięki coachingowi klienci nabywają nowe umiejętności i kompetencje, rozwijają inteligencję emocjonalną i relacyjną, poszerzają swój światopogląd oraz nabierają pewności siebie. Coach to taki partner w podróży życiowej, który idzie razem z klientem. Zachęca go do wyjścia ze strefy komfortu i zaangażowania we własny rozwój i ewolucję.

Coaching może być potężnym narzędziem, jeśli chcesz poprawić wydajność osobistą i zawodową, zbudować bardziej satysfakcjonujące relacje lub poprawić swoją sprawność fizyczną. Warto poznać jego korzyści i znaleźć odpowiedniego trenera dla siebie.

 

Teksty na stronie mają charakter informacyjny i nie zastępują usług świadczonych przez profesjonalistów.

O autorze

Monika Chrapińska-Krupa

Dyrektor Poradni, Psycholog, Diagnosta, Psychoterapeuta, Trener TZA
Monika Chrapińska-Krupa psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pełni funkcję dyrektora w renomowanej poradni "Spokój w Głowie". Jej fascynacja ludzkim umysłem przenosi się również do słowa pisanego, co jest widoczne w jej zaangażowanych i przenikliwych postach. Początki jej pisarskiej ścieżki sięgają kursu copywritingu, który rozpalił w niej pasję do dzielenia się wiedzą. Ta pasja z czasem przekształciła się w kwitnący talent, który obecnie inspiruje czytelników na całym świecie. Regularnie zapraszana jako ekspertka z dziedziny psychologii do programów telewizyjnych, Monika Chrapińska-Krupa w swojej pracy łączy naukową precyzję z empatycznym spojrzeniem na człowieka, nieustannie dążąc do rozsiewania spokoju w ludzkich głowach.
Przeczytaj o autorze
Chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami psychologicznymi?
Polub nas na Facebook
Udostępnij wpis na Facebooku, aby pomóc innym osobom!