Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Agnieszka Burza

Psycholog, Terapeuta TSR, Interwent kryzysowy, Trener TUS

Kim jestem?

 

 

Nazywam się Agnieszka Burza i jestem psycholożką, której praca opiera się na metodach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Dialogu Motywującym oraz Terapii Schematów. Moje podejście charakteryzuje się głębokim skupieniem na indywidualnych potrzebach i trudnościach każdego pacjenta, z którym wspólnie szukamy metod pracy, dopasowanych do jego unikalnej sytuacji.

 

 

Budowanie relacji pełnej bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji jest dla mnie fundamentem terapeutycznej współpracy. Wierzę, że każdy człowiek zasługuje na bycie przyjętym i zrozumianym w swojej całości, bez oceniania. Moim celem jest pomoc w łagodzeniu cierpienia i poprawie jakości życia poprzez uważną obserwację, nazywanie i interpretowanie tych mechanizmów psychologicznych, które często nieświadomie kształtują naszą rzeczywistość.

 

 

Koncentruję się na pracy z emocjami, dążeniu do harmonii między ciałem a umysłem oraz na wzmacnianiu samoświadomości. Jestem przekonana, że te aspekty są kluczowe dla zainicjowania pozytywnych zmian, zmiany sposobu postrzegania siebie i świata wokół nas.

 

 

Moim zadaniem jest bycie przewodnikiem dla osób, które zwracają się do mnie o wsparcie w trudnych momentach ich życia, pomagając im w zrozumieniu siebie oraz otaczającej rzeczywistości. Wierzę, że dzięki zaangażowaniu z obu stron i współpracy, możliwe jest osiągnięcie pożądanych zmian i spojrzenie na świat z nowej perspektywy.

 

 

Oferuję autentyczność, wsparcie i bezpieczną przestrzeń do pracy nad sobą. Moja praktyka opiera się na kodeksie etyki zawodu psychologa, gwarantując profesjonalizm, otwartość i podejście wolne od stereotypów. Wszystkie omawiane tematy pozostają w sferze poufności, a dobrostan i komfort moich klientów są dla mnie priorytetem.

 

 

Z kim pracuję?

 

 

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 12. roku życia.

 

 

Ponadto, prowadzę Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży i Treningi Umiejętności Społecznych dla dorosłych, które mają na celu wzmacnianie relacji interpersonalnych i rozwijanie kluczowych kompetencji społecznych.

 

 

Prowadzę warsztaty tematyczne porozumienia bez przemocy, radzenia sobie ze stresem, asertywności.

 

 

W mojej praktyce terapeutycznej oferuję wsparcie, które jest dostosowane do unikalnych potrzeb każdego klienta.

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia, o specjalności klinicznej, na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W trakcie mojej edukacji oraz dodatkowych szkoleń zdobyłam szeroki zakres kompetencji i wiedzy specjalistycznej, które pozwoliły mi na rozwój zarówno osobisty, jak i profesjonalny w dziedzinie psychologii.

 

 

Poniżej przedstawiam szczegółowo moje osiągnięcia i zdobyte kwalifikacje:

 

 

 • Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – Fundacja Praesterno (Certyfikat):
  • Ukończenie kursu pozwoliło mi na zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych. Pozyskane kompetencje umożliwiają mi skuteczne działanie w obszarze problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – Centrum Kształcenia Kadr (Certyfikat 1 stopnia):
  • Kurs ten zainspirował mnie do przyjęcia nieszablonowego podejścia do terapii, koncentrując się na osiąganiu celów przez klienta, zamiast na analizie problemów. Taka metoda pracy akcentuje znaczenie teraźniejszości oraz przyszłości klienta, wykorzystując jego mocne strony i doświadczenia.
 • Studium Dialogu Motywującego – Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego (Certyfikat):
  • Kurs ten pozwolił mi na opanowanie metody dialogu motywującego, która jest skuteczna w pracy z klientami borykającymi się z trudnymi, złożonymi problemami. Celem jest wzmocnienie poczucia własnej skuteczności klienta, odnalezienie wewnętrznej motywacji oraz wzbudzenie zobowiązania do zmiany.
 • Szkolenie z Interwencji Kryzysowej – Niebieska Linia:
  • Ukończenie tego kursu przygotowało mnie do roli asystenta osoby pokrzywdzonej, wyposażając w umiejętności niezbędne do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych.
 • Specjalistyczny warsztat doszkalający dla psychologów i psychoterapeutów:
  • Aktualnie uczestniczę w warsztacie, który jest skierowany do profesjonalistów chcących poszerzyć swoją wiedzę o nowe, efektywne metody diagnostyczne i terapeutyczne, szczególnie w kontekście pracy z osobami uzależnionymi.
 • Skuteczne metody i podejścia terapeutyczne – w trakcie:
  • Rozwijam swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych metod terapeutycznych, w tym:
   • Terapia schematów,
   • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT),
   • Intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna (ISTDP),
   • Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT).

 

 

Te różnorodne szkolenia i kursy pozwoliły mi na zbudowanie solidnych podstaw do pracy w zawodzie psychologa, dając mi narzędzia niezbędne do efektywnego wspierania moich klientów w ich drodze do zdrowia psychicznego.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 

Moje kompetencje i umiejętności zostały ukształtowane w różnorodnych, inspirujących środowiskach. Praca w tych miejscach pozwoliła mi na zdobycie cennej wiedzy oraz na rozwinięcie szerokiego spojrzenia na problematykę zdrowia psychicznego. Poniżej przedstawiam kluczowe elementy mojej ścieżki zawodowej:

 

 

 • Staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie:
  • Uczestnictwo w obserwacji grupowych procesów terapeutycznych pacjentów.
  • Prowadzenie warsztatów integracyjnych, z psychoedukacji oraz technik relaksacji.
 • Wolontariat/Opieka nad osobą pokrzywdzoną w Niebieskiej Linii:
  • Prowadzenie procesu wsparcia, towarzyszenie i opieka psychologiczna osobom pokrzywdzonym przemocą.
 • Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej „Razem”, Warszawa:
  • Asystowanie i współprowadzenie sesji terapeutycznych grupowych, np. w grupach wsparcia, arteterapii.
 • Warsztaty aktywizujące dla seniorów:
  • Prowadzenie treningu pamięci, zajęć na poprawę koncentracji i technik memnotechnicznych.
  • Telefon zaufania dla seniorów, rozmowy wsparciowe z osobami osamotnionymi w trudnej sytuacji życiowej czy kryzysie.
 • Praktyka w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta:
  • Zapoznawanie się z ustawą o prawach pacjenta oraz o ochronie zdrowia psychicznego i ich praktycznym wymiarze.
  • Zapoznanie z procedurami składania i rozpatrywania skarg, rodzajami placówek psychiatrycznych i zasadami ich działania.
 • Klub Integracyjny „Pod Kolumnami”:
  • Uczestnictwo w sesjach terapeutycznych pod nadzorem doświadczonych specjalistów.
  • Prowadzenie warsztatów, treningów i wspieranie pacjentów w codziennym funkcjonowaniu.

 

 

W mojej pracy staram się ciągle poszerzać horyzonty, aby lepiej rozumieć potrzeby osób, z którymi pracuję, i zapewniać im wsparcie na najwyższym poziomie. W najbliższym czasie planuję rozpoczęcie szkoły psychoterapii oraz zgłębianie metod relaksacji, pracy z ciałem i oddechem, co stanowi dla mnie kolejny krok w dążeniu do bycia jeszcze lepszym specjalistą w dziedzinie psychologii.

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

 

W ramach mojej praktyki psychologicznej, zapewniam wsparcie i profesjonalne podejście do szerokiego spektrum trudności psychicznych i emocjonalnych.

Oto obszary, w których możesz szukać u mnie pomocy:

 

 

 • Zaburzenia lękowe:
  • Fobie,
  • Lęk społeczny,
  • Napady paniki,
  • Lęk separacyjny,
  • Uogólniony lęk.
 • Zaburzenia depresyjne:
  • Obniżony nastrój,
  • Brak energii.
 • Zaburzenia emocjonalne:
  • Napady złości,
  • Płaczliwość,
  • Nadmierne przeżywanie emocji,
  • Wahania nastrojów.
 • Problemy wychowawcze.
 • Zaburzenia snu.
 • Problemy w relacjach rówieśniczych.
 • Przemoc:
  • Rówieśnicza,
  • Domowa,
  • Mobbing.
 • Zaburzenia zachowania:
  • Agresja,
  • Nieposłuszeństwo,
  • Problemy z przestrzeganiem zasad,
  • Skłonności do naruszeń prawnych,
  • Zachowania opozycyjno-buntownicze.
 • Samookaleczenia.
 • Trudności w nauce.
 • Problemy adaptacyjne:
  • Zmiana miejsca zamieszkania,
  • Narodziny rodzeństwa,
  • Choroba.
 • Zaburzenia psychosomatyczne.
 • Trauma:
  • Relacyjna,
  • Związane z wypadkami, gwałtami, napadami.
 • Zaburzenia osobowości.
 • Nerwica natręctw (OCD).
 • Budowanie poczucia własnej wartości i odkrywanie zasobów psychicznych.
 • Uzależnienia:
  • Od substancji psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków,
  • Komputer, zakupy.
 • Zaburzenia odżywiania:
  • Anoreksja,
  • Bulimia,
  • Ortoreksja,
  • Bigoreksja.
 • Psychozy, w tym schizofrenia.
 • Niskie poczucie własnej wartości.

 

 

Dzięki doświadczeniu i ciągłemu rozwojowi zawodowemu, jestem przygotowana do oferowania wsparcia i terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Niezależnie od tego, z jakimi wyzwaniami się zmagasz, moim celem jest zapewnienie przestrzeni do pracy nad sobą w bezpiecznym i akceptującym środowisku.

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

W mojej praktyce psychologicznej przywiązuję dużą wagę do indywidualnego podejścia do każdego klienta, czerpiąc z bogatego wachlarza metod i podejść terapeutycznych.

 

 

Oto kluczowe aspekty mojej praktyki:

 

 

 • Poradnictwo psychologiczne:
  • Udzielanie wsparcia i porad w zakresie szeroko rozumianych trudności życiowych i emocjonalnych.
 • Interwencja kryzysowa:
  • Oferowanie pomocy w nagłych, kryzysowych sytuacjach wymagających natychmiastowego wsparcia psychologicznego.
 • Terapia psychologiczna:
  • Prowadzenie długoterminowej pracy terapeutycznej mającej na celu rozwiązywanie głębszych problemów psychicznych.
 • Metody oparte na dowodach naukowych:
  • Stosowanie technik i metod, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.
 • Techniki poznawcze i behawioralne:
  • Wykorzystywanie podejścia, które pomaga w modyfikacji myśli, przekonań i zachowań przyczyniających się do problemów psychicznych.
 • Terapia schematów:
  • Praca nad identyfikacją i zmianą niekorzystnych schematów myślenia i zachowań.
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach:
  • Koncentracja na poszukiwaniu rozwiązań i wykorzystywaniu zasobów klienta w celu osiągnięcia konkretnych celów terapeutycznych.
 • Dialog Motywujący:
  • Stosowanie technik rozmowy mających na celu wzmocnienie motywacji do zmiany i wspieranie procesu decyzyjnego klienta.
 • Techniki relaksacyjne i praca z ciałem:
  • Używanie metod relaksacji, pracy z oddechem i ciałem w celu zarządzania stresem, poprawy koncentracji i osiągnięcia wewnętrznej równowagi.
 • Stała superwizja:
  • Praca pod stałą superwizją w celu zapewnienia najwyższej jakości usług terapeutycznych i ciągłego rozwoju zawodowego.

 

 

Wierzę, że dzięki zindywidualizowanemu podejściu oraz wykorzystaniu sprawdzonych metod terapeutycznych, jestem w stanie skutecznie pomagać w przezwyciężaniu trudności i budowaniu lepszej jakości życia.

 

 

Języki

 

 

Oferuję wsparcie w języku polskim.

 

 

Opinie

 

 

 • „Najlepsze miejsce w którym można uzyskać pomoc, szeroki wachlarz usług. A do tego najlepszy zespół jaki można sobie wyobrazić. Uczęszczamy tu całą rodziną, świetne podejście do klienta zarówno małego dziecka jak i dorosłego. Korzystamy już kilka lat i nie zamierzam zmieniać.  Przemiłe Panie na rejestracji a do tego można skorzystać z każdego miejsca na świecie, terapię można wykonać online. Pięć gwiazdek to za mało polecam w 200 procentach.” – Piotrek
 • „Rzetelna i konkretna pomoc.” – Maja
 • „Bardzo miła atmosfera, super specjaliści.” – Katarzyna

 

 

Po więcej opinii zapraszam na profil Poradni Spokój w Głowie w booksy i zapoznanie się z opiniami Google.

 

 

Hobby i zainteresowania

 

 

Jestem psychologiem z pasją do gór, podróży i aktywnego trybu życia.

 

 

Wędrowanie po górskich szlakach to dla mnie nie tylko sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu, ale również okazja do doświadczania niezwykłego piękna i tajemniczości natury.

 

 

Uwielbiam czytać książki z różnych gatunków, szczególnie lubię literaturę faktu i książki psychologiczne.

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.

 

 

Wołomin

ul. Miła 3

tel. 501 775 717

email: recepcja@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Wołomin