Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaZespółKatarzyna Ostrowidzka

Katarzyna Ostrowidzka

Psycholog, Terapeuta, Interwent kryzysowy

Kim jestem?

 

 

Nazywam się Katarzyna Ostrowidzka. W mojej roli psychologa specjalizuję się w udzielaniu świadczeń psychologicznych, obejmujących diagnozę oraz pomoc psychologiczną. Empatia i głębokie zrozumienie doświadczeń oraz emocji moich pacjentów to fundament, na którym buduję zaufanie i wspieram ich w procesie terapeutycznym.

 

 

W mojej codziennej praktyce zawodowej nieustannie dążę do samodoskonalenia. Rozwijam swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach, zgłębianie literatury fachowej oraz korzystanie z superwizji. Te działania pozwalają mi nie tylko na bieżąco śledzić nowinki w dziedzinie psychologii, ale także skuteczniej pomagać moim pacjentom w ich indywidualnych potrzebach.

 

 

Z kim pracuję?

 

 

Udzielam wsparcia szerokiej gamie osób — zarówno dzieciom i ich rodzicom, jak i dorosłym poszukującym profesjonalnej pomocy psychologicznej. W mojej ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług, dostosowanych do różnorodnych potrzeb moich pacjentów:

 

 

 • Konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
 • Warsztaty dla rodziców — Te sesje są skonstruowane tak, aby umożliwić rodzicom zdobycie umiejętności skutecznej komunikacji z dziećmi oraz lepszego zrozumienia ich emocjonalnych potrzeb. Warsztaty te stanowią cenne źródło wiedzy o metodach wychowawczych i psychologicznych, które wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży — Skupiają się na rozwoju umiejętności społecznych, emocjonalnych oraz radzenia sobie ze stresem i lękiem. Dzięki interaktywnym metodam nauczania, dzieci i młodzież uczą się poprzez zabawę i praktyczne działania, co przekłada się na ich lepsze funkcjonowanie w szkole i w domu.
 • Testy psychologiczne (diagnoza) — Oferuję kompleksowe badania diagnostyczne, które pomagają w identyfikacji różnych aspektów funkcjonowania psychicznego. Testy te są niezbędne do dokładnego zrozumienia problemów i potrzeb pacjenta, co jest kluczowe dla zaplanowania skutecznego procesu terapeutycznego.

 

 

Zapewniam profesjonalne podejście i indywidualnie dostosowane metody pracy, które sprzyjają budowaniu zaufania i skutecznemu rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Moja specjalność, Psychologia Kształtowania i Zmiany Zachowania, pozwoliła mi zgłębić wiedzę w fascynujących obszarach, które są kluczowe dla mojej praktyki zawodowej:

 

 

 • Badanie procesów zachowania — Skupiłam się na analizie, jak różnorodne bodźce środowiskowe wpływają na zachowanie jednostki, co pozwala lepiej zrozumieć, jak zmieniają się nawyki oraz jakie są tego przyczyny.
 • Mechanizmy i strategie zmiany — Moje studia pozwoliły mi zgłębić mechanizmy stojące za zmianami zachowań, co jest nieocenione przy tworzeniu skutecznych planów terapeutycznych. Nauczyłam się, jak wykorzystywać wewnętrzne czynniki motywacyjne do wspierania pożądanych zmian.
 • Interakcje i ich wpływ na trwałość zmian — Zajmowałam się także badaniem, w jaki sposób interakcje między czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi wpływają na utrwalanie i utrzymanie zmian w zachowaniu.

 

 

Studia te wyposażyły mnie w umiejętności niezbędne do prowadzenia skutecznej terapii, opartej na solidnych, naukowych fundamentach, umożliwiając pomoc moim pacjentom w osiąganiu trwałej zmiany.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 

 

W trakcie mojej dotychczasowej pracy zawodowej miałam okazję współpracować i zdobywać doświadczenie w różnorodnych, interdyscyplinarnych środowiskach, co znacząco wzbogaciło moją wiedzę i umiejętności zawodowe:

 

 

 • Współpraca z lekarzami z różnych obszarów terapeutycznych — Moje doświadczenie obejmuje pracę z ekspertami z takich dziedzin jak diagnostyka i leczenie zaburzeń OUN, diabetologia, żywienie medyczne, hematologia oraz onkologia. Ta współpraca pozwoliła mi na lepsze zrozumienie kompleksowej opieki nad pacjentem.
 • Udział w kongresach i sympozjach naukowych — Brałam aktywny udział w wielu wydarzeniach naukowych z dziedziny psychiatrii i neurologii. Te spotkania były dla mnie źródłem najnowszych informacji o postępach w medycynie i psychologii, a także okazją do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami.
 • Współpraca z organizacjami pacjenckimi — Moja praca z organizacjami pacjenckimi skupiała się na dostarczaniu wsparcia w zakresie edukacji prozdrowotnej. To doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć potrzeby pacjentów oraz najskuteczniejsze sposoby komunikacji i edukacji w kontekście zdrowia psychicznego i fizycznego.

 

 

Dzięki tym zawodowym spotkaniom zdobyłam nie tylko wiedzę o funkcjonowaniu OUN i mechanizmach działania leków, ale także pogłębiłam zrozumienie ludzkich emocji oraz funkcjonowania osób w stanie choroby i w procesie zdrowienia.

 

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

 

W mojej praktyce psychologicznej oferuję wsparcie osobom borykającym się z szerokim spektrum zaburzeń i trudności życiowych. Podejmuję się pracy z klientami doświadczającymi problemów w następujących obszarach:

 

 

 • Zaburzenia lękowe — takie jak fobie, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, czy lęk uogólniony.
 • Zaburzenia odżywiania — anoreksja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja.
 • Zaburzenia depresyjne — objawiające się obniżonym nastrojem i brakiem energii.
 • Zaburzenia emocjonalne — napady złości, płacz, nadmierne przeżywanie, wahania nastrojów.
 • Trudności wychowawcze — wsparcie dla rodziców i opiekunów w codziennych wyzwaniach wychowawczych.
 • Zaburzenia snu — problemy z zasypianiem, przerywanym snem, koszmary nocne.
 • Trudności w relacjach rówieśniczych — pomaganie młodzieży w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji.
 • Przemoc rówieśnicza/domowa/mobbing — interwencja i pomoc w sytuacjach przemocy i nękaniu.
 • Zaburzenia zachowania — agresja, nieposłuszeństwo, trudności w stosowaniu się do zasad, zachowania opozycyjno-buntownicze.
 • Sytuacje okołorozwodowe i konflikty między rodzicami — wsparcie w procesie radzenia sobie z rodzinny kryzysem.
 • Trudności w nauce — pomoc w pokonywaniu barier edukacyjnych.
 • Trudności adaptacyjne — wsparcie w sytuacjach zmiany miejsca zamieszkania, narodzin rodzeństwa, choroby.
 • Zaburzenia rozwojowe — takie jak autyzm, Zespół Aspergera.
 • Zaburzenia psychosomatyczne — pomoc w zrozumieniu i leczeniu zaburzeń cielesnych mających podłoże psychiczne.
 • ADHD, ADD — strategie radzenia sobie i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.
 • Traumy — pomoc po doświadczeniach wypadków, gwałtów, napadów.
 • Nerwica natręctw (OCD) — terapie skoncentrowane na redukcji objawów i poprawie jakości życia.
 • Niskie poczucie własnej wartości — budowanie samoakceptacji i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie.
 • Trudności z komunikacją — rozwijanie umiejętności efektywnego wyrażania siebie i słuchania innych.

 

 

Każde z tych zagadnień podejmuję z pełnym zaangażowaniem, stosując sprawdzone metody i techniki terapeutyczne, aby wspierać moich pacjentów w dążeniu do pełniejszego i zdrowszego życia.

 

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

Jako psycholog specjalizujący się w kształtowaniu i zmianie zachowań, stosuję szereg empirycznie udowodnionych technik i podejść terapeutycznych. Moim celem jest pomoc pacjentom w modyfikacji ich zachowań w celu osiągnięcia lepszej jakości życia oraz realizacji ich osobistych celów terapeutycznych. Oto niektóre z kluczowych metod, które wdrażam w mojej praktyce:

 

 

 • Pozytywne wzmocnienie — Używam tej techniki, aby wzmacniać pożądane zachowania poprzez nagradzanie ich, co skutkuje zwiększoną ich częstotliwością.
 • Modelowanie — Demonstruję pożądane zachowania poprzez przykłady, co umożliwia pacjentom naukę poprzez obserwację i naśladownictwo.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) — Skupiam się na rozpoznawaniu i zmienianiu negatywnych myśli i przekonań, które prowadzą do niepożądanych zachowań. CBT jest efektywna w pracy nad szerokim zakresem problemów, od zaburzeń lękowych po depresję.

 

 

W swojej pracy skupiam się na zmianie niepożądanych zachowań poprzez identyfikację i modyfikację czynników, które je kształtują. Moje podejście obejmuje:

 

 

 • Analiza funkcjonalna — Badam, jakie czynniki wywołują i utrzymują niepożądane zachowania, co pozwala na ich skuteczniejsze adresowanie.
 • Planowanie interwencji — Tworzę spersonalizowane plany działania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów pacjenta.
 • Monitorowanie postępów — Regularnie oceniam efektywność stosowanych interwencji, co pozwala na ich bieżącą modyfikację i dostosowanie.

 

 

Pracuję pod stałą superwizją, co zapewnia wysoką jakość świadczonych przeze mnie usług oraz ciągłe doskonalenie moich umiejętności terapeutycznych.

 

 

Języki

 

 

Oferuję usługi w języku polskim.

 

 

Opinie

 

 

 • „Do lepszego miejsca nie mogłam trafić! W tej poradni na każdym kroku da się odczuć wsparcie, zrozumienie i dobro, którym kierują się terapeuci czy szefostwo placówki. Atmosfera w poradni jest bardzo ciepła i rodzinna przez co można odrzucić skrępowanie na bok. Mając porównanie z inną placówką do tej zawsze z uśmiechem wracam:) ❤️” – Wiktoria
 • „Jestem bardzo zadowolona. Profesjonalni specjaliści. Bardzo miła obsługa. Polecam :)” – Emilia
 • „Miejsce godne polecenia, na 6 gwiazdek! Bardzo przyjazna atmosfera, pomocne spotkania. Poradnia staje na wysokości zadania, szuka wspólnie najlepszego terapeuty, nie zostawiła nas bez pomocy. Jestem bardzo wdzięczna za jakość usługi, za życzliwość i taką naprawdę realną chęć ulżenia w problemie. Polecam, najlepsze miejsce w jakie mogliśmy trafić. A panie na recepcji cudownie pomocne i zaangażowane:)” – Anna
 • „Bardzo polecam, Panie psycholog z ogromnym doświadczeniem.” – Agata

 

 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z recenzjami na profilu Poradni „Spokój w Głowie” na Booksy oraz rekomendacjami na Google.

 

 

Hobby i zainteresowania

 

 

Moje zainteresowania zawodowe i osobiste tworzą barwną mozaikę pasji i specjalizacji, które ubogacają moje życie i pracę. Jako psycholog kliniczny, moje zainteresowania naukowe i zawodowe obejmują takie obszary: psychologia kliniczna, neuropsychologia, psychotraumatologia, psychologiczne aspekty w chorobach somatycznych, podróże, rękodzieło (Makrama).

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.

 

 

Wołomin

Miła 3

tel. 501 775 717

email: recepcja@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Wołomin

 

 

Warszawa – Białołęka

Mochtyńska 65

tel. 725 396 700

email: bialoleka@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Warszawa-Białołęka