Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaZespółMaksymilian Radzikowski

Maksymilian Radzikowski

Psycholog, Terapeuta, Diagnosta, Life & Business Coach

Kim jestem?

 

 

Nazywam się Maksymilian Radzikowski i jestem psychologiem, filozofem, a także cochem i pracownikiem humanitarnym. Edukację zdobywałem na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Kolegium MISH, gdzie wszystkie dyplomy obroniłem na ocenę bardzo dobrą.

 

 

Codziennie angażuję się w poszerzanie moich horyzontów, w zakresie nowych sposobów pomagania ludziom. Stąd wynika moja fascynacja psychologią, pracą humanitarną oraz nauką. Chcę pomagać osobom mierzącym się z trudnościami lub pragnącymi się rozwijać. I każdego dnia, chcę to robić coraz lepiej.

 

 

Wierzę, że w często trudnych i nienormalnych sytuacjach, z którymi się mierzymy, przejawiamy zupełnie normalne reakcje. Nasze myśli, uczucia czy reakcje fizyczne, choć mogą nas dziwić lub sprawiać cierpienie, mogą zostać w pełni zrozumiane i zmienione.

 

 

Dlatego w swojej pracy poza zadbaniem o bezpieczeństwo klienta, staram się pomóc zrozumieć mu jego reakcje, a następnie doprowadzić do pożądanej zmiany zachowania lub myślenia. Korzystam przy tym z narzędzi psychologicznych, ale również swojego filozoficznego wykształcenia. Łączę w swojej pracy zarówno filozoficzny wgląd, jak i praktyczne techniki szkoły poznawczo-behawioralnej.

 

 

 

Z kim pracuję?

 

 

Pracuję indywidualnie z klientami od 6 do 25 roku życia.

 

 

Przyjmuję zarówno osoby mierzące się z tymczasowymi kryzysami, przechodzącymi trudne chwile, jak i takie, którym postawiono diagnozy. Oprócz tego wspieram przy wykorzystaniu metod psychologicznych i coachingowych ludzi chcących realizować cele związane z samorozwojem osobistym lub zawodowym, niekoniecznie zmagających się z trudnościami psychicznymi.

 

 

Jestem przyjazny dla klientów należących do mniejszości seksualnych, religijnych czy etnicznych. Pracuję również z grupami w trakcie treningów, warsztatów lub spotkań wspierających. Prowadzę m.in.:

 

 

 

 

 

Wykształcenie, szkolenia i kursy

 

 

Ukończyłem studia psychologiczne i filozoficzne z bardzo dobrymi ocenami, realizując program na Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Moje wykształcenie wzbogaciłem uczestnicząc w licznych szkoleniach krajowych i międzynarodowych, które rozwinęły moje kompetencje zawodowe.

 

 

Oto wybrane szkolenia, w których brałem udział:

 

 

 • Interwencja kryzysowa: Nabyłem umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej u pacjentów z myślami samobójczymi.
 • Zagrożenia substancji psychoaktywnych: Zdobycie wiedzy o ryzykach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i ich potencjalnym uzależnieniu.
 • Coaching indywidualny: Poznanie procesów i technik pracy w indywidualnym coachingu w podejściu wielopoziomowym.
 • Zarządzanie atakami paniki: Umiejętność pracy z pacjentami doświadczającymi ataków paniki.
 • Rozwój psychoseksualny: Wiedza na temat rozwoju psychoseksualnego i jego zaburzeń, niezbędna każdemu psychoterapeucie.
 • Praca z OCD: Techniki pracy z dziećmi i młodzieżą cierpiącą na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
 • Terapia dla dorosłych z ADHD: Skuteczne metody pracy terapeutycznej z dorosłymi pacjentami z ADHD.
 • Zaburzenia erekcji o podłożu psychogennym: Jak efektywnie wspierać pacjentów z psychogennymi zaburzeniami erekcji.
 • Supportive Supervision: Techniki skutecznego nadzoru wspierającego.
 • Caring for Staff and Volunteers: Sposoby dbania o pracowników i wolontariuszy.
 • Training of Trainers in Psychological First Aid: Szkolenie trenerskie z pierwszej pomocy psychologicznej.

 

 

W bieżącym roku rozpocząłem również 4-letnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), co stanowi kolejny krok w moim rozwoju zawodowym.

 

 

Doświadczenie zawodowe

 

 

Oprócz prowadzenia praktyki psychologicznej i coachingowej w gabinecie „Spokój w Głowie”, moje zaangażowanie zawodowe obejmuje szereg innych działań:

 

 

 • Praca Humanitarna: Angażuję się w działania Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie zajmuję się dostarczaniem pomocy psychologicznej ofiarom konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Moje wsparcie kieruję zarówno do beneficjentów, jak i do pracowników oraz wolontariuszy organizacji.
 • Warsztaty i Szkolenia: Projektuję i prowadzę warsztaty z zarządzania stresem skierowane do dorosłych i rodziców. Wprowadzam również systemy wsparcia koleżeńskiego i prowadzę superwizje oraz treningi z pierwszej pomocy psychologicznej i organizacji spotkań wspierających.
 • Standardy Wsparcia Psychologicznego: Dążę do tego, aby podstawowe wsparcie psychologiczne stało się standardem we wszystkich szczeblach Polskiego Czerwonego Krzyża, od opiekunów po ratowników.
 • Koordynacja Międzynarodowa: Przez rok byłem koordynatorem współpracy międzyorganizacyjnej Sektora Zdrowia w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Uchodźców z Ukrainy 2023, realizowanego wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia oraz UNHCR.
 • Doświadczenie w Startupie: Pracowałem jako coach w polskim startupie, gdzie udzielałem wsparcia klientom z takich firm jak ING czy PKO.
 • Działalność Naukowa i Edukacyjna: Prowadzę badania naukowe, obecnie skupione na pierwszej pomocy psychologicznej. Wykładałem psychologię, socjologię i etykę, a przez wiele lat byłem asystentem Jerzego Prokopiuka.
 • Wolontariat i Działania Społeczne: Angażuję się w działania Centrum Wspierania Rodzin oraz w harcerstwo, co pozwala mi łączyć pracę zawodową z pomocą społeczną.

 

 

Z jakimi trudnościami można się do mnie zgłosić?

 

 

 

Zachęcam osoby, które doświadczają trudności w różnych aspektach życia i poszukują profesjonalnego wsparcia, do skorzystania z mojej pomocy. Moje doświadczenie i kompetencje pozwalają na pomoc w szerokim zakresie problemów, w tym w przypadkach takich jak:

 

 

 • Uzależnienia
 • Zaburzenia lękowe
 • Mutyzm wybiórczy
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia depresyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Trudności wychowawcze
 • Zaburzenia snu
 • Trudności w relacjach rówieśniczych
 • Przemoc rówieśnicza/domowa/mobbing
 • Zaburzenia zachowania: agresja, nieposłuszeństwo, trudności w stosowaniu się do zasad, skłonność do łamania prawa, zachowania opozycyjno-buntownicze
 • Sytuacje okołorozwodowe i konflikty między rodzicami
 • Samookaleczenia
 • Trudności w nauce
 • Trudności adaptacyjne: zmiana miejsca zamieszkania, narodziny rodzeństwa, choroba
 • Zaburzenia rozwojowe: autyzm, Zespół Aspergera
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • ADHD, ADD
 • Traumy
 • Zaburzenia osobowości
 • Psychozy, schizofrenia
 • Nerwica natręctw (OCD)
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Trudności w związkach, relacjach partnerskich, małżeństwach
 • Trudności z komunikacją

 

 

Ponadto, gotów jestem wspierać osoby borykające się z innymi, nie wymienionymi tutaj problemami. Każdy przypadek jest traktowany indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem i koncentracją na potrzebach klienta.

 

 

 

Metody pracy i nurty terapeutyczne

 

 

W mojej pracy zawodowej efektywnie łączę wykształcenie i doświadczenie z różnych dziedzin, aby zapewnić klientom kompleksowe wsparcie. Oto kluczowe aspekty mojego podejścia:

 

 

 • Wykształcenie Filozoficzne i Psychologiczne: Posiadam solidne podstawy teoretyczne, które pozwalają mi na głębokie zrozumienie ludzkich zachowań i procesów myślowych.
 • Doświadczenie Humanitarne: Moje zaangażowanie w działalność humanitarną pozwala mi na efektywne aktywowanie wsparcia społecznego dostępnego dla klientów, co jest szczególnie wartościowe w pracy terapeutycznej.
 • Sprawdzone Techniki Psychologiczne: W terapii stosuję wyłącznie metody oparte na dowodach naukowych, głównie techniki poznawczo-behawioralne, które są szeroko akceptowane i skuteczne w praktyce klinicznej.
 • Filozoficzne Podejście do Rozumienia Świata: Moje wykształcenie filozoficzne pomaga klientom lepiej zrozumieć siebie i otaczający ich świat, co stanowi ważny element procesu terapeutycznego.
 • Metody Coachingowe: W coachingu wykorzystuję narzędzia wielopoziomowego coachingu, opracowane przez dr hab. Mirosławę Huflejt-Łukasik, co pozwala na skuteczne wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego moich klientów.

 

 

Dzięki tak zintegrowanemu podejściu, jestem w stanie skutecznie wspierać moich klientów w osiąganiu ich celów zarówno osobistych, jak i zawodowych, oferując im pomoc dostosowaną do ich unikalnych potrzeb i okoliczności.

 

 

Języki

 

 

Oferuję usługi w języku polskim oraz języku angielskim.

 

 

Opinie

 

 

 • „Gdy przyznałam się przed Maksem, że nie daję sobie rady z myślami samobójczymi, potraktował mnie z godnością i rzetelnością. Poczułam zrozumienie i ciepło, a także konkretne wsparcie, dzięki któremu bezpiecznie przetrwałam swój kryzys” – Nina
 • „Polecam, 2 sesje pomogły w kończeniu magisterki, którą odkładałem w nieskończoność” – Wojciech
 • „Trening 11/10 – najlepszy na jakim byłam, a jestem nauczycielką :)” – Elżbieta.

 

 

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z recenzjami na profilu Poradni „Spokój w Głowie” na Booksy oraz rekomendacjami na Google.

 

 

Hobby i zainteresowania

 

 

Moim największym hobby jest nauka. Oprócz tego uwielbiam gry planszowe, spacery oraz gotowanie (a w szczególności jedzenie). Staram się znajdować możliwie dużo okazji do poznawania nowych ludzi oraz podróżowania (marzy mi się Azja).

 

 

Jak umówić się na wizytę?

 

 

Na wizytę do mnie możesz umówić się: telefonicznie, mailowo lub za pomocą kalendarza online.

 

 

 

Wołomin

Miła 3

tel. 501 775 717

email: recepcja@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Wołomin

 

 

Warszawa – Białołęka

Mochtyńska 65

tel. 725 396 700

email: bialoleka@spokojwglowie.pl

kalendarz: rezerwacja wizyt Warszawa-Białołęka