Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaBlog6 typowych zachowań toksycznych w związkach: Czas na zmiany!

6 typowych zachowań toksycznych w związkach: Czas na zmiany!

Kategorie:
DorosłyZwiązki i relacje

Rozpoznawanie 6 typowych zachowań toksycznych może być kluczem do zrozumienia i naprawy relacji. W związkach, gdzie toksyczność cichaczem podkopuje fundamenty zaufania i szczęścia, istotne jest umiejętne identyfikowanie i adresowanie tych problematycznych wzorców.

Rozwiązanie takich kwestii nie tylko wzmacnia więzi, ale także otwiera drogę do zdrowszej i bardziej satysfakcjonującej współpracy. W tym artykule przedstawimy konkretne strategie, jak rozpoznać i przezwyciężyć toksyczne zachowania, a także jak odbudować zdrowe fundamenty związku. Zapraszamy do głębszego zanurzenia w ten temat, który może być pierwszym krokiem do odmiany Twojego życia uczuciowego.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co oznacza toksyczność w kontekście relacji?
 • O 6 typowych zachowaniach toksycznych w związkach.
 • Jakie są porady i wskazówki, żeby wzmocnić związek i eliminować toksyczne zachowania.

Spis treści:

Definicja i znaczenie toksyczności w związkach

Nadmierna Kontrola – Typowe zachowanie toksyczne nr 1

Manipulacja emocjonalna – Zachowanie toksyczne nr 2

Chroniczna zazdrość – Zachowanie toksyczne nr 3

Brak szacunku i komunikacji – Zachowanie toksyczne nr 4

Izolacja od rodziny i przyjaciół – Zachowanie toksyczne nr 5

Stałe krytykowanie i obwinianie – Zachowanie toksyczne nr 6

Jak rozpocząć zmiany i odbudować zdrowy związek?

6 typowych zachowań toksycznych w związkach – Podsumowanie

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

Definicja i znaczenie toksyczności w związkach

6 typowych zachowań toksycznych pomoc

Toksyczność w związkach to termin, który stał się bardziej rozpowszechniony w dyskusjach o zdrowych relacjach. Chociaż nie ma jednej uniwersalnej definicji, ogólnie rzecz biorąc, toksyczność odnosi się do zachowań lub wzorców w związku, które systematycznie negatywnie wpływają na jedną lub obie strony. Może to obejmować manipulację, nadmierną kontrolę, brak szacunku, i wiele innych zachowań, które pogarszają jakość i stabilność relacji.

Rozumienie znaczenia toksyczności w związku jest kluczowe, ponieważ pozwala nam na wczesne identyfikowanie i adresowanie problemów, zanim one eskalują. Niezależnie od tego, czy toksyczne zachowania wynikają z nieświadomych wzorców, stresu, czy też innych czynników, ich rozpoznanie i modyfikacja są istotne dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego obu partnerów.

Znaczące jest również uświadomienie sobie, że toksyczność może być obustronna – obie strony mogą przyczyniać się do negatywnych dynamik. Dlatego ważne jest, aby podejść do tego tematu z otwartością, gotowością do samokrytyki i chęcią pracy nad sobą.

W dalszej części artykułu omówimy szczegółowo 6 typowych zachowań toksycznych w związkach i wskażemy, jak można je skutecznie zmienić, aby zbudować zdrowszą, bardziej wspierającą i zrównoważoną relację. Zapraszamy do dalszej lektury, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak te zachowania wpływają na relacje i jak można je przekształcić na lepsze.

Nadmierna Kontrola – Typowe zachowanie toksyczne nr 1

Nadmierna kontrola w związku manifestuje się poprzez ciągłe ingerowanie w decyzje, działania oraz prywatność partnera. To zachowanie często wynika z potrzeby dominacji i braku zaufania, a jego wpływ na związek może być głęboko destruktywny.

Charakterystyka zachowania

 • Nieustanne sprawdzanie: Partner kontrolujący może często dzwonić, wysyłać wiadomości lub sprawdzać media społecznościowe, aby monitorować działania drugiej osoby.
 • Dyktowanie wyborów: Od decydowania, z kim można się spotykać, po kontrolowanie wyglądu i wyborów ubraniowych – wszystko to może być objawem nadmiernej kontroli.
 • Ograniczanie wolności: Osoba kontrolująca może próbować ograniczyć dostęp partnera do zasobów finansowych, transportu czy nawet kontaktów społecznych.

Wpływ na związek

 • Powoduje napięcia i konflikty.
 • Podkopuje poczucie własnej wartości i niezależności kontrolowanej osoby.
 • Tworzy atmosferę strachu i niepewności.

Jak radzić sobie z nadmierną kontrolą?

 • Rozmowa: Podjęcie otwartej dyskusji o swoich uczuciach i obawach związanych z kontrolującym zachowaniem partnera.
 • Ustawienie granic: Wyraźne określenie, jakie zachowania są akceptowalne, a jakie nie.
 • Wsparcie zewnętrzne: Skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty, aby lepiej zrozumieć dynamikę związku i nauczyć się radzenia sobie z toksycznymi zachowaniami.
 • Plan awaryjny: W ekstremalnych przypadkach, gdy bezpieczeństwo staje się problemem, ważne jest posiadanie planu, jak bezpiecznie opuścić relację.

Rozpoznanie i adresowanie nadmiernej kontroli w związku jest nie tylko krokiem ku zdrowszej relacji, ale także szansą na wzajemne zrozumienie. Zapamiętaj, że zdrowy związek opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i niezależności, a nadmierna kontrola jest ich zaprzeczeniem.

typowe zachowania toksyczne mapa myśli

Manipulacja emocjonalna – Zachowanie toksyczne nr 2

Manipulacja emocjonalna to subtelne, lecz destrukcyjne zachowanie w związkach, polegające na wykorzystywaniu emocji drugiej osoby do osiągnięcia własnych celów. To toksyczne zachowanie może przybierać różne formy, od subtelnych sugestii po jawne próby wpływania na decyzje i uczucia partnera.

Charakterystyka zachowania

 • Gra na emocjach: Używanie winy, złości, smutku, aby kontrolować reakcje partnera.
 • Gaslighting: Podważanie postrzegania rzeczywistości partnera, co prowadzi do wątpliwości w jego własne odczucia i percepcję.
 • Nieustanne krytykowanie: Systematyczne obwinianie i krytykowanie partnera, często pod pretekstem „troski” czy „pomocy”.

Wpływ na Związek

 • Powoduje poczucie niepewności i niskiej samooceny u ofiary.
 • Tworzy atmosferę strachu i nieufności.
 • Podkopuje zdrową komunikację i wzajemne zrozumienie.

Jak radzić sobie z manipulacją emocjonalną?

 • Rozpoznanie schematów: Zrozumienie, kiedy i w jaki sposób dochodzi do manipulacji.
 • Stawianie granic: Ustalenie, co jest akceptowalne, a co nie, oraz konsekwentne egzekwowanie tych granic.
 • Zdrowa komunikacja: Próbuj mówić otwarcie o swoich uczuciach i potrzebach bez obawy przed manipulacją.
 • Wsparcie zewnętrzne: Konsultacje z terapeutą lub psychologiem, aby zrozumieć dynamikę związku i nauczyć się skutecznych strategii radzenia sobie z manipulacją.

Pamiętaj, że manipulacja emocjonalna często jest trudna do zauważenia i zrozumienia, szczególnie gdy ma miejsce w bliskich związkach. Dlatego ważne jest, aby słuchać własnej intuicji, szukać wsparcia w przypadku wątpliwości i dążyć do zbudowania relacji opartej na wzajemnym szacunku i uczciwości.

toksyczne zachowania w związku

Chroniczna zazdrość – Zachowanie toksyczne nr 3

Chroniczna zazdrość, chorobliwa zazdrość to jedno z najbardziej niszczących zachowań toksycznych w związkach. Wykracza ona poza normalne uczucie niepokoju o relację, przeradzając się w obsesyjną potrzebę kontroli i ciągłe wątpliwości co do lojalności partnera.

Charakterystyka zachowania

 • Nieustanna podejrzliwość: Stałe kwestionowanie lojalności partnera, nawet bez żadnych realnych powodów.
 • Kontrolowanie interakcji: Próby ograniczenia kontaktów partnera z innymi ludźmi, szczególnie z płci przeciwnej.
 • Szukanie dowodów niewierności: Przeglądanie telefonu, mediów społecznościowych, sprawdzanie korespondencji, czy nawet śledzenie.

Wpływ na Związek

 • Powoduje ciągły stres i napięcie.
 • Podkopuje zaufanie i szacunek między partnerami.
 • Wywołuje konflikty i nieporozumienia.

Jak radzić sobie z chroniczną zazdrością?

 • Komunikacja: Otwarta rozmowa o uczuciach zazdrości i próba zrozumienia ich źródeł.
 • Budowanie zaufania: Praca nad wzmacnianiem zaufania w związku poprzez szczerą i otwartą komunikację oraz wzajemne wsparcie.
 • Samorefleksja: Zastanowienie się nad własnymi niepewnościami i pracowanie nad własną samooceną.
 • Wsparcie profesjonalne: Skorzystanie z pomocy terapeuty, który pomoże zrozumieć przyczyny zazdrości i nauczyć technik radzenia sobie z nią.

Chroniczna zazdrość często ma głębokie korzenie emocjonalne i może być trudna do przezwyciężenia, ale nie jest to niemożliwe. Kluczowe jest rozpoznanie, że nadmierna zazdrość nie tylko szkodzi związkowi, ale także własnym dobrobycie emocjonalnym.

Praca nad tym problemem wymaga czasu, cierpliwości, i często wsparcia z zewnątrz, ale jest to inwestycja w zdrowszy i bardziej satysfakcjonujący związek. Jest to jedno z „6 typowych zachowań toksycznych„, które mogą zatruć relacje, ale z odpowiednim podejściem i determinacją, każde z tych zachowań można skutecznie zmienić, otwierając drogę do zdrowszej i bardziej pełnej miłości przyszłości.

Brak szacunku i komunikacji – Zachowanie toksyczne nr 4

Brak szacunku i komunikacji jest jednym z kluczowych toksycznych zachowań, które mogą znacząco zaszkodzić każdemu związkowi. Ten rodzaj toksyczności obejmuje zarówno jawnie negatywne interakcje, jak i subtelniejsze formy braku komunikacji i niedoceniania partnera.

Charakterystyka zachowania

 • Brak aktywnego słuchania: Ignorowanie lub minimalizowanie uczuć i opinii partnera.
 • Sarkazm i krytyka: Stosowanie jawnego sarkazmu, krytykowania bez konstruktywnego celu.
 • Unikanie komunikacji: Unikanie otwartych dyskusji o problemach, co prowadzi do ich narastania.

Wpływ na związek

 • Buduje barierę emocjonalną między partnerami.
 • Prowadzi do wzajemnego niezrozumienia i frustracji.
 • Zwiększa dystans emocjonalny i osłabia więź.

Jak radzić sobie z brakiem szacunku i komunikacji?

 • Zbudowanie otwartego dialogu: Stworzenie bezpiecznej przestrzeni, gdzie obie strony mogą wyrażać swoje uczucia i potrzeby.
 • Praktykowanie aktywnego słuchania: Staranne słuchanie i próba zrozumienia punktu widzenia partnera zamiast natychmiastowej odpowiedzi czy obrony.
 • Wyrażanie wdzięczności: Regularne okazywanie uznania i wdzięczności za wkład partnera w związek.
 • Praca nad komunikacją: Uczestnictwo w warsztatach lub terapii par, aby nauczyć się zdrowych sposobów komunikacji.

Brak szacunku i komunikacji to jedno z 6 typowych zachowań toksycznych, które mogą znacząco wpłynąć na jakość i trwałość związku. Jednak poprzez świadome i konsekwentne działania można przełamać negatywne wzorce i zbudować silniejszą, bardziej wspierającą relację. Pamiętaj, że zdrowa komunikacja i wzajemny szacunek to fundament trwałej i satysfakcjonującej relacji.

toksyczne zachowania wizyta u psychologa

Sprawdź także:

Izolacja od rodziny i przyjaciół – Zachowanie toksyczne nr 5

Izolacja od rodziny i przyjaciół to kolejne z 6 typowych zachowań toksycznych w związkach, polegające na ograniczaniu przez jedną osobę kontaktów drugiej z jej bliskimi. Jest to forma kontroli, która może mieć poważne skutki dla zdrowia emocjonalnego i społecznego życia partnera.

Charakterystyka zachowania

 • Ograniczanie kontaktów: Zachęcanie lub wymuszanie, aby partner ograniczył interakcje z rodziną i przyjaciółmi.
 • Krytykowanie bliskich: Stale negatywne wypowiadanie się o przyjaciołach i rodzinie partnera.
 • Wytwarzanie winy: Powodowanie poczucia winy u partnera za spędzanie czasu z innymi.

Wpływ na związek

 • Powoduje uczucie izolacji i samotności.
 • Zwiększa zależność od partnera.
 • Obniża poczucie własnej wartości i niezależności.

Jak radzić sobie z izolacją od rodziny i przyjaciół?

 • Uświadomienie problemu: Rozpoznanie, że izolacja jest formą kontroli i ma negatywny wpływ na zdrowie emocjonalne.
 • Komunikacja z partnerem: Otwarta rozmowa o znaczeniu rodziny i przyjaciół oraz o tym, jak ich brak wpływa na samopoczucie.
 • Budowanie sieci wsparcia: Aktywne utrzymywanie kontaktów z bliskimi, nawet w obliczu sprzeciwu partnera.
 • Profesjonalne wsparcie: Skorzystanie z porady terapeuty, który pomoże zrozumieć i przełamać toksyczne wzorce w związku.

Izolacja od rodziny i przyjaciół może być subtelna, ale jej skutki są dalekosiężne. Ważne jest, aby utrzymywać zdrowe i wszechstronne życie społeczne, co jest fundamentalne dla ogólnego dobra. Pamiętaj, że zdrowy związek powinien wzmacniać, a nie ograniczać Twoje relacje z innymi ludźmi.

Stałe krytykowanie i obwinianie – Zachowanie toksyczne nr 6

Stałe krytykowanie i obwinianie partnera to jedno z 6 typowych zachowań toksycznych w związkach, które wywiera szkodliwy wpływ na zdrowie emocjonalne obu stron. Takie zachowanie często przybiera formę ciągłych negatywnych komentarzy, braku uznania i zwalania winy na partnera za różne problemy.

Charakterystyka zachowania

 • Nieustanna krytyka: Komentowanie i krytykowanie wszystkiego, od sposobu ubierania się po decyzje życiowe.
 • Oskarżenia bez podstaw: Częste oskarżanie partnera o problemy, które nie są jego winą.
 • Brak pozytywnego wsparcia: Brak pochwał, komplementów lub pozytywnego wzmocnienia.

Wpływ na związek

 • Pogłębia niepewność i obniża samoocenę.
 • Wywołuje poczucie beznadziejności i braku wartości.
 • Powoduje napięcie i konflikty w relacji.

Jak radzić sobie ze stałym krytykowaniem i obwinianiem?

 • Rozpoznanie wzorców: Zauważenie, kiedy i jak często pojawia się krytyka i obwinianie.
 • Komunikacja o swoich uczuciach: Otwarte wyrażanie, jak negatywne komentarze wpływają na emocje i samopoczucie.
 • Ustalenie granic: Określenie, jakie zachowania są akceptowalne, a jakie nie i konsekwentne ich egzekwowanie.
 • Wzmocnienie samooceny: Praca nad własnym poczuciem wartości, niezależnie od opinii partnera.
 • Szukanie wsparcia zewnętrznego: Rozmowy z terapeutą lub doradcą w celu uzyskania obiektywnego spojrzenia na sytuację i wsparcia.

Stałe krytykowanie i obwinianie mogą z czasem zatruć każdy związek, ale z odpowiednim podejściem i wsparciem, możliwe jest przełamanie tych toksycznych wzorców. Budowanie zdrowej relacji wymaga wzajemnego szacunku, pozytywnej afirmacji i konstruktywnej komunikacji. Pamiętaj, że każdy zasługuje na bycie traktowanym z miłością i szacunkiem w swoim związku.

Jak rozpocząć zmiany i odbudować zdrowy związek?

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie 6 typowym zachowaniom toksycznym w związku to pierwszy krok do jego odbudowy i utworzenia zdrowej, wspierającej relacji. Oto kilka kroków, które można podjąć, aby rozpocząć ten proces:

1. Samoświadomość i akceptacja

 • Rozpoznawanie problemów: Zrozumienie własnych zachowań oraz ich wpływu na związek.
 • Akceptacja odpowiedzialności: Przyznanie się do własnych błędów i chęć pracy nad nimi.

2. Komunikacja i otwartość

 • Rozmowy bez oskarżeń: Prowadzenie konstruktywnych rozmów, unikając oskarżeń i krytyki.
 • Wyrażanie uczuć: Mówienie o własnych emocjach i potrzebach w sposób jasny i szanujący drugą stronę.

3. Budowanie zaufania i szacunku

 • Małe kroki: Stosowanie małych, ale znaczących działań, które budują zaufanie i wzajemny szacunek.
 • Wzajemne wsparcie: Pokazanie wsparcia i zrozumienia dla partnera, jego uczuć i potrzeb.

4. Wsparcie profesjonalne

 • Korzystanie z terapii: Skorzystanie z pomocy specjalisty, aby lepiej zrozumieć i rozwiązać problemy w związku.
 • Warsztaty dla par: Udział w warsztatach, które mogą pomóc w nauce zdrowych strategii komunikacji i radzenia sobie z konfliktami.

5. Indywidualny rozwój i samoopieka

 • Praca nad sobą: Rozwijanie własnych zainteresowań i pasji, co przyczynia się do lepszego samopoczucia.
 • Samoopieka: Dbanie o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, co jest kluczowe dla zdrowia związku.

Rozpoczęcie zmian w toksycznym związku wymaga czasu, wysiłku i często wsparcia z zewnątrz. Pamiętaj, że każdy krok w kierunku zdrowszej relacji jest krokiem w dobrym kierunku. Zmiana jest możliwa, a zrozumienie i wzajemne wsparcie mogą przynieść pozytywne zmiany, prowadzące do bardziej satysfakcjonującej i zdrowej relacji.

jak odbudować toksyczny związek

6 typowych zachowań toksycznych w związkach – Podsumowanie

Zakończenie tego artykułu jest dla mnie ważnym momentem, ponieważ wiem, jak trudne i skomplikowane mogą być relacje. Omówienie 6 typowych zachowań toksycznych ma na celu nie tylko zwrócenie uwagi na problemy, ale przede wszystkim pokazanie dróg ich rozwiązania. Każdy z nas zasługuje na zdrowy, pełen miłości i szacunku związek, a czasem potrzebujemy trochę wsparcia, aby to osiągnąć.

Przede wszystkim chcę podziękować Wam, drodzy czytelnicy, za poświęcenie czasu na przeczytanie tego artykułu. Mam nadzieję, że informacje, które tu przekazałam, pomogą Wam zrozumieć i przeciwdziałać toksycznym zachowaniom, które mogą pojawić się w Waszych związkach. Pamiętajcie, że zawsze jest miejsce na zmianę, niezależnie od tego, jak trudna wydaje się sytuacja.

Jeśli odczuwacie, że potrzebujecie dodatkowego wsparcia, nie wahajcie się skorzystać z pomocy profesjonalnej. W naszej poradni psychologicznej oferujemy:

które mogą Wam pomóc w budowaniu zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Jesteśmy tutaj, aby Wam pomóc, oferując wsparcie, zrozumienie i profesjonalne podejście do każdego, kto tego potrzebuje.

Nie wahaj się prosić o pomoc!

Życzę Wam, aby każdy dzień był okazją do wzmacniania Waszych związków, do głębszego zrozumienia siebie nawzajem i do budowania miłości na solidnych fundamentach szacunku i zaufania. Pamiętajcie, że zawsze jesteście godni miłości i szacunku, a Wasze uczucia i potrzeby są ważne.

Dziękuję Wam za zaufanie, jakim obdarzacie mnie, czytając ten artykuł. Miejcie nadzieję i odwagę, aby podążać drogą pozytywnych zmian. Jeśli w jakikolwiek sposób możemy Wam pomóc w naszej poradni, proszę, nie wahajcie się do nas zgłosić. Pamiętajcie, że każdy krok, nawet najmniejszy, w kierunku zdrowego związku, jest krokiem wartym podjęcia. Życzę Wam wszelkiej pomyślności i mnóstwa szczęścia w Waszych relacjach.

👉 Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia psychologicznego placówki naszych poradni znajdują się w:

 

Wpis blogowy nie jest artykułem naukowym. Ma jedynie charakter informacyjny i nie zastąpi konsultacji ze specjalistą.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1. Czy każde toksyczne zachowanie w związku oznacza, że powinniśmy go zakończyć?

Nie zawsze. Wiele toksycznych zachowań wynika z niewiedzy, złych wzorców z przeszłości lub problemów komunikacyjnych. Ważne jest, aby najpierw spróbować rozwiązać problem poprzez otwartą komunikację, terapię par lub indywidualną. Zakończenie związku jest ostatecznością, gdy próby zmiany nie przynoszą efektów lub gdy zachowania te stają się destrukcyjne i szkodliwe dla zdrowia psychicznego lub fizycznego jednej lub obu stron.

2. Jak mogę rozpoznać, że moje zachowanie w związku jest toksyczne?

Rozpoznanie własnych toksycznych zachowań wymaga samorefleksji i często opinii z zewnątrz. Niektóre znaki ostrzegawcze to: stała kontrola partnera, wybuchy złości, manipulowanie, brak szacunku do granic partnera, ciągła krytyka, czy oczekiwanie, że partner spełni wszystkie Twoje potrzeby emocjonalne. Warto zastanowić się, czy Twoje działania mogą negatywnie wpływać na Twojego partnera i związek.

3. Czy toksyczne zachowania są zawsze świadome?

Nie, wiele toksycznych zachowań wynika z podświadomych wzorców i reakcji, które mogą być wynikiem wcześniejszych doświadczeń życiowych lub obserwowanych modeli związków. Często ludzie nie zdają sobie sprawy z toksyczności swoich działań, dopóki ktoś im na to nie wskaże lub nie zauważą negatywnych skutków swoich działań.

4. Jak mogę poradzić sobie z toksycznym zachowaniem partnera?

Przede wszystkim ważne jest, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo emocjonalne i fizyczne. Możesz spróbować porozmawiać z partnerem o jego zachowaniu, wyrażając swoje uczucia i obawy bez oskarżeń. W niektórych przypadkach pomocna może być terapia par lub wsparcie ze strony specjalisty. Jeśli jednak zachowanie partnera jest agresywne lub zagraża Twojemu bezpieczeństwu, ważne jest, aby szukać pomocy i wsparcia z zewnątrz.

5. Czy terapia może pomóc w zmianie toksycznych zachowań w związku?

Tak, terapia jest często skutecznym narzędziem w zmianie toksycznych zachowań. Terapeuta może pomóc zidentyfikować źródła tych zachowań, nauczyć zdrowych sposobów komunikacji i radzenia sobie z emocjami. Terapia par może być szczególnie pomocna, ponieważ pozwala obu partnerom pracować nad problemami w bezpiecznym, neutralnym środowisku.

O autorze

Monika Chrapińska-Krupa

Dyrektor Poradni, Psycholog, Diagnosta, Psychoterapeuta, Trener TZA
Monika Chrapińska-Krupa psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pełni funkcję dyrektora w renomowanej poradni "Spokój w Głowie". Jej fascynacja ludzkim umysłem przenosi się również do słowa pisanego, co jest widoczne w jej zaangażowanych i przenikliwych postach. Początki jej pisarskiej ścieżki sięgają kursu copywritingu, który rozpalił w niej pasję do dzielenia się wiedzą. Ta pasja z czasem przekształciła się w kwitnący talent, który obecnie inspiruje czytelników na całym świecie. Regularnie zapraszana jako ekspertka z dziedziny psychologii do programów telewizyjnych, Monika Chrapińska-Krupa w swojej pracy łączy naukową precyzję z empatycznym spojrzeniem na człowieka, nieustannie dążąc do rozsiewania spokoju w ludzkich głowach.
Przeczytaj o autorze
Chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami psychologicznymi?
Polub nas na Facebook
Udostępnij wpis na Facebooku, aby pomóc innym osobom!