Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaBlogLęk separacyjny u dzieci – Przewodnik dla zatroskanych rodziców

Lęk separacyjny u dzieci – Przewodnik dla zatroskanych rodziców

Kategorie:
DzieckoLęki i nerwice

Lęk separacyjny u dzieci to wyzwanie, z którym zmaga się wiele rodzin, wpływający na codzienne życie i rozwój emocjonalny najmłodszych. W obliczu tego powszechnego zjawiska, kluczowe staje się rozumienie jego przyczyn, objawów i skutecznych metod radzenia sobie z nim. W tym artykule zbadamy, jak rodzice mogą pomagać swoim dzieciom, oferując zarówno domowe strategie wsparcia, jak i wskazówki, kiedy profesjonalna interwencja może być konieczna. Zapraszam do lektury, by odkryć, jak można skutecznie i empatycznie zarządzać lękiem separacyjnym, przyczyniając się do zdrowego rozwoju i szczęścia dziecka.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co powinieneś wiedzieć o lęku separacyjnym u dzieci i jakie są jego podstawowe charakterystyki?
 • Jakie są główne przyczyny lęku separacyjnego u dzieci i w jaki sposób czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne wpływają na jego rozwój?
 • Jakie są typowe objawy lęku separacyjnego i jak odróżnić je od normalnego zachowania rozwojowego u dzieci?
 • Jakie strategie i metody mogą wykorzystać rodzice, aby efektywnie wspierać dziecko cierpiące na lęk separacyjny?
 • Kiedy i jak rodzice powinni szukać profesjonalnego wsparcia i terapii dla dziecka zmagającego się z lękiem separacyjnym?

Spis treści:

Lęk separacyjny u dzieci – Wprowadzenie

Przyczyny lęku separacyjnego u dzieci – Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki

Objawy lęku separacyjnego u dzieci – Fizyczne i emocjonalne sygnały

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym: Porady dla rodziców

Kiedy wizyta u specjalisty jest konieczna? Profesjonalne wsparcie i terapia

Lęk separacyjny u dzieci – Podsumowanie

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

Lęk separacyjny u dzieci – Wprowadzenie

lęk separacyjny u dzieci jak pomóc

Zrozumienie lęku separacyjnego: Definicja i charakterystyka

Lęk separacyjny u dzieci to zjawisko, które może być trudne zarówno dla maluchów, jak i dla ich rodziców. Charakteryzuje się ono nadmiernym stresem i niepokojem, który pojawia się, gdy dziecko jest oddzielone od osób, z którymi czuje się bezpiecznie, najczęściej od rodziców lub opiekunów.

Ten rodzaj lęku jest naturalną częścią rozwoju dziecięcego, szczególnie widoczną w wieku niemowlęcym i wczesnym dzieciństwie. Może manifestować się poprzez płacz, clinginess, czy wyraźne zaniepokojenie w obliczu konieczności rozstania.

Ważne jest rozróżnienie między typowym lękiem separacyjnym, który jest etapem normalnego rozwoju emocjonalnego, a jego bardziej intensywną formą, która może wymagać specjalistycznej interwencji. Zrozumienie natury lęku separacyjnego, jego objawów i przebiegu jest kluczowe dla wsparcia dziecka w tej naturalnej, choć czasami wyzywającej fazie rozwoju.

Różnice wiekowe: Lęk separacyjny u niemowląt i starszych dzieci

Lęk separacyjny jest zjawiskiem, które ewoluuje wraz z wiekiem dziecka, przyjmując różne formy i intensywność na różnych etapach rozwoju. U niemowląt, zazwyczaj zaczyna się ujawniać między 6. a 8. miesiącem życia. W tym czasie dzieci zaczynają rozumieć stałość obiektów, ale nie mają jeszcze pełnej świadomości czasu. Dlatego, gdy rodzice opuszczają pokój, niemowlęta mogą odczuwać lęk, nie wiedząc, kiedy oni wrócą. Ten lęk manifestuje się często przez płacz i niepokój, gdy dziecko jest oddzielane od swoich opiekunów.

W miarę dorastania, około drugiego roku życia, dzieci zaczynają lepiej rozumieć stałość obiektów i pojęcie czasu, ale wciąż mogą doświadczać lęku separacyjnego. W tym wieku może się on objawiać oporem przed rozstaniem, np. przy zostawianiu w przedszkolu czy podczas zasypiania. Jest to część naturalnego procesu rozwoju, gdy dziecko uczy się radzić sobie z nieobecnością rodziców i zyskuje większą samodzielność.

Starsze dzieci, choć zazwyczaj lepiej radzą sobie z krótkimi rozstaniem, mogą także doświadczać lęku separacyjnego w sytuacjach stresowych lub dużych zmianach, takich jak przeprowadzka lub zmiana szkoły. U niektórych dzieci lęk ten może trwać dłużej i być bardziej intensywny, co może sygnalizować potrzebę dodatkowego wsparcia.

Zrozumienie różnic w przejawach lęku separacyjnego na poszczególnych etapach rozwoju dziecka pomaga rodzicom lepiej reagować na jego potrzeby emocjonalne. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, wsparcia i zrozumienia jest kluczowe w pomaganiu mu przejść przez te naturalne etapy rozwoju.

Przyczyny lęku separacyjnego u dzieci – wewnętrzne i zewnętrzne czynniki

Psychologiczne i emocjonalne źródła lęku separacyjnego

Lęk separacyjny u dzieci może mieć wiele psychologicznych i emocjonalnych źródeł, które wpływają na jego rozwój i intensywność. Oto niektóre z kluczowych czynników:

 • Niepewność i nieznane sytuacje: Dzieci naturalnie czują się bezpieczniej w znanych środowiskach i z dobrze znanymi osobami. Zmiany w tych rutynach, takie jak nowa opiekunka, przedszkole czy przeprowadzka, mogą wywołać niepokój i lęk.
 • Doświadczenia z przeszłości: Negatywne lub traumatyczne doświadczenia, takie jak hospitalizacja lub długie rozstanie z rodzicami, mogą wzmocnić lęk separacyjny.
 • Temperament dziecka: Niektóre dzieci są naturalnie bardziej wrażliwe i skłonne do niepokoju, co może zwiększać ryzyko lęku separacyjnego.
 • Styl przywiązania: Bezpieczne przywiązanie, kiedy dzieci czują się kochane i chronione, może zmniejszać lęk separacyjny. Natomiast niepewne przywiązanie, które może wynikać z niespójnej opieki, może przyczyniać się do jego wzrostu.
 • Modelowanie zachowań przez rodziców: Dzieci często naśladują emocje i reakcje swoich rodziców. Rodzice, którzy wykazują nadmierny lęk lub niepokój podczas rozstania, mogą nieświadomie przekazywać te uczucia swoim dzieciom.

Wpływ środowiska i wychowania na rozwój lęku separacyjnego

Środowisko i sposób wychowania dzieci mają znaczący wpływ na rozwój lęku separacyjnego. Oto kluczowe aspekty, które mogą przyczyniać się do tego zjawiska:

 • Nadopiekuńczość rodziców: Zbyt ochronna postawa może ograniczać naturalną potrzebę dziecka do eksploracji i samodzielności, prowadząc do większego niepokoju przy rozstaniu.
 • Niespójność w rutynie i opiece: Brak stałej rutyny i nieprzewidywalność w codziennym życiu mogą sprawiać, że dzieci czują się niepewnie, co zwiększa lęk separacyjny.
 • Stres i konflikty rodzinne: Napięte i konfliktowe środowisko domowe może wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa dziecka i zwiększyć jego lęk.
 • Brak odpowiednich doświadczeń społecznych: Ograniczenie interakcji z rówieśnikami i dorosłymi poza kręgiem rodzinnym może utrudniać rozwijanie umiejętności radzenia sobie z rozstaniem.
 • Ekspozycja na media i technologie: Nadmierne korzystanie z mediów i urządzeń elektronicznych, zwłaszcza bez nadzoru, może wpływać na lęk i zdolności społeczne dzieci.

Uwzględnienie tych aspektów w codziennym życiu i wychowaniu może pomóc w zapobieganiu lub łagodzeniu lęku separacyjnego, promując zdrowy rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

przyczyny lęku separacyjnego u dzieci

Objawy lęku separacyjnego u dzieci – Fizyczne i emocjonalne sygnały

Rozpoznawanie objawów lęku separacyjnego u dzieci jest kluczowe dla właściwego wsparcia i interwencji. Oto typowe objawy, które mogą występować u dzieci w różnym wieku.

Typowe objawy lęku separacyjnego u dzieci w różnym wieku

Niemowlęta (0-12 miesięcy)

 • Płacz i niepokój, gdy opiekun wychodzi z pokoju lub jest poza zasięgiem wzroku.
 • Trudności z uspokojeniem się w obecności obcych osób.
 • Nadmierna reakcja na rozstanie, nawet na krótki czas.

Małe dzieci (1-3 lata)

 • Silne reakcje emocjonalne przy rozstaniu, takie jak płacz, krzyk, przytulanie się do opiekunów.
 • Opór przed pozostaniem w przedszkolu lub z nową opiekunką.
 • Problemy ze snem, zwłaszcza z zasypianiem samodzielnie.
 • Lęk przed nieobecnością rodzica, nawet w domu, np. niechęć do pozostania w innym pokoju.

Przedszkolaki (3-5 lat)

 • Wyraźne obawy przed zostawieniem w przedszkolu lub szkole.
 • Fizyczne dolegliwości, takie jak ból brzucha lub głowy, często pojawiające się przed rozstaniem.
 • Lęk przed porzuceniem, pytania o powrót rodziców.
 • Trudności w adaptacji do nowych sytuacji społecznych bez obecności rodziców.

Dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat)

 • Niechęć do uczestnictwa w aktywnościach szkolnych i społecznych bez rodziców.
 • Nadmierna troska o bezpieczeństwo bliskich, obawy o ich zdrowie i dobro, kiedy są poza domem.
 • Problemy z koncentracją i uczeniem się spowodowane niepokojem związanym z rozstaniem.
 • Unikanie noclegów poza domem, np. u przyjaciół czy na obozach.

Rozpoznawanie i rozumienie tych objawów jest pierwszym krokiem do wsparcia dziecka w radzeniu sobie z lękiem separacyjnym. Ważne jest, aby podejść do każdego przypadku indywidualnie, biorąc pod uwagę unikalne potrzeby i temperament dziecka. Wczesna interwencja i wsparcie emocjonalne mogą znacznie pomóc w przezwyciężaniu tych trudności.

Odróżnianie lęku separacyjnego u dzieci od normalnego rozwoju

Rozróżnienie między normalnymi zachowaniami rozwojowymi a objawami lęku separacyjnego, które wymagają dodatkowej uwagi, jest kluczowe dla prawidłowego reagowania i wsparcia dziecka. Oto kilka wskazówek, jak odróżnić jedno od drugiego:

 • Czas trwania i intensywność reakcji: Normalne jest, że dziecko płacze lub jest niepokojone, gdy rodzic opuszcza pokój. Jednak jeśli płacz lub niepokój trwa dłużej niż kilka minut po rozstaniu lub jest nadmiernie intensywny, może to wskazywać na lęk separacyjny.
 • Wiek dziecka: W niektórych etapach rozwoju, jak w wieku około 8 miesięcy, pewien stopień lęku separacyjnego jest normalny. Jednak jeśli obawy przed rozstaniem trwają lub nasilają się poza wczesne lata dzieciństwa, może to być powód do zmartwień.
 • Wpływ na codzienne funkcjonowanie: Jeśli lęk separacyjny przeszkadza w normalnych działaniach, takich jak uczestnictwo w szkole, zabawa z rówieśnikami czy normalne rutyny snu, może być to powód do niepokoju.
 • Zachowanie w różnych sytuacjach: Jeśli dziecko wykazuje lęk tylko w określonych sytuacjach, takich jak pozostanie z konkretną osobą lub w określonym miejscu, może to być związane z normalnymi preferencjami rozwojowymi. Jednak ogólny lęk przed rozstaniem w różnych sytuacjach może wskazywać na głębszy problem.

Rozpoznawanie tych różnic pozwala na odpowiednie podejście i zapewnienie wsparcia, które jest adekwatne do potrzeb i rozwoju dziecka. Ważne jest, aby być wrażliwym na indywidualne reakcje dziecka i w razie potrzeby szukać profesjonalnej porady.

objawy lęku separacyjnego u dzieci

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym: Porady dla rodziców

Radzenie sobie z lękiem separacyjnym wymaga od rodziców budowania bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka. Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w tym procesie.

Budowanie bezpieczeństwa emocjonalnego: Praktyczne wskazówki

 • Tworzenie rutyny: Stabilna i przewidywalna codzienna rutyna daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Rytuały przy rozstaniu, takie jak krótkie pożegnanie czy specjalne słowa, mogą pomóc dziecku lepiej przystosować się do Twojej nieobecności.
 • Ćwiczenie krótkich rozstań: Rozpocznij od krótkich okresów rozstania, stopniowo zwiększając czas, aby dziecko mogło się przyzwyczaić do bycia bez Ciebie. Krótkie rozstania uczą dziecko, że możesz odejść, ale zawsze wracasz.
 • Pozostawianie przedmiotu pocieszenia: Daj dziecku ulubioną zabawkę lub przedmiot, który będzie dla niego źródłem pocieszenia podczas Twojej nieobecności.
 • Spokojne i pewne zachowanie przy rozstaniu: Staraj się być spokojny i pewny siebie podczas pożegnania. Twoja postawa może pomóc dziecku czuć się bezpieczniej.
 • Pozytywne wzmocnienia: Chwal dziecko za odwagę i pozytywne radzenie sobie podczas Twojej nieobecności. Pozytywne wzmocnienie wzmacnia pewność siebie dziecka.
 • Komunikacja o uczuciach: Rozmawiaj z dzieckiem o jego uczuciach. Pomóż mu zrozumieć i wyrazić swoje obawy. Uwzględnij rozmowy o bezpieczeństwie i tym, że zawsze wracasz.
 • Cierpliwość i zrozumienie: Pamiętaj, że adaptacja do rozstań może zająć czas. Bądź cierpliwy i wspieraj dziecko przez cały proces.
 • Zachęcanie do samodzielności: Pomóż dziecku rozwijać samodzielność przez angażowanie go w odpowiednie dla jego wieku czynności. Niezależność buduje pewność siebie i redukuje lęk.

Te wskazówki mogą pomóc w budowaniu bezpieczeństwa emocjonalnego dziecka i łagodzeniu lęku separacyjnego. Wspieranie dziecka w tych trudnych momentach jest kluczowe dla jego zdrowego rozwoju emocjonalnego.

Komunikacja i zrozumienie: Klucze do łagodzenia lęku separacyjnego

Efektywne radzenie sobie z lękiem separacyjnym u dzieci wymaga otwartej komunikacji i głębokiego zrozumienia ich potrzeb. Oto kluczowe strategie, które mogą pomóc w łagodzeniu lęku separacyjnego:

 • Aktywne słuchanie: Zwróć uwagę na to, co dziecko mówi i jak się czuje. Aktywne słuchanie pomaga dziecku poczuć się rozumianym i ważnym.
 • Mówienie o uczuciach: Pomagaj dziecku w nazywaniu i wyrażaniu swoich uczuć. Rozmowa o emocjach pozwala dziecku lepiej je zrozumieć i radzić sobie z nimi.
 • Przygotowywanie do rozstania: Przed planowanym rozstaniem rozmawiaj z dzieckiem o tym, co się wydarzy. Wyjaśnij, gdzie idziesz i kiedy wrócisz.
 • Reagowanie na obawy: Bądź wrażliwy na obawy dziecka. Zapewnij je, że jego uczucia są ważne i że rozumiesz jego obawy.
 • Budowanie zaufania: Pokazuj dziecku, że można Ci zaufać. Dotrzymuj obietnic i wracaj na czas, by wzmocnić poczucie bezpieczeństwa dziecka.
 • Unikanie negatywnych komentarzy: Staraj się nie wyrażać frustracji czy niecierpliwości wobec lęku dziecka. Zachowaj pozytywną postawę i wspieraj dziecko w trudnych chwilach.
 • Wsparcie i pochwała: Chwal dziecko za każdy krok w kierunku samodzielności. Pozytywne wzmocnienie buduje pewność siebie i pomaga w przezwyciężaniu lęku.

Stosując te techniki komunikacji i zrozumienia, rodzice mogą pomóc swoim dzieciom w łagodzeniu lęku separacyjnego, budując jednocześnie mocne i zdrowe relacje.

jak radzić sobie z lękiem separacyjnym

Kiedy wizyta u specjalisty jest konieczna? Profesjonalne wsparcie i terapia

Rozpoznanie sygnałów alarmowych, które wskazują na potrzebę skorzystania z profesjonalnej pomocy w przypadku lęku separacyjnego u dzieci, jest kluczowe. Oto niektóre z tych sygnałów, które mogą sugerować, że wizyta u specjalisty jest konieczna:

 • Długotrwały i intensywny lęk: Jeśli lęk separacyjny trwa dłużej niż kilka tygodni i jest intensywny, przeszkadzając w codziennym funkcjonowaniu dziecka, może to być znak, że potrzebna jest profesjonalna pomoc.
 • Fizyczne objawy lęku: Objawy takie jak nudności, ból brzucha, bóle głowy, które regularnie pojawiają się przed rozstaniem, mogą wskazywać na potrzebę konsultacji ze specjalistą.
 • Problemy ze snem: Trudności z zasypianiem, częste budzenie się w nocy, koszmary lub lęk przed spaniem samemu mogą wymagać profesjonalnej interwencji.
 • Zaburzenia odżywiania i apetytu: Zmiany w apetycie lub zaburzenia odżywiania, które wydają się być związane z lękiem separacyjnym, mogą wymagać uwagi specjalisty.
 • Nadmierne przywiązanie: Nadmierna potrzeba bycia blisko rodzica lub opiekuna, brak zainteresowania innymi działaniami lub rówieśnikami, może być sygnałem alarmowym.
 • Problemy w szkole lub przedszkolu: Trudności z adaptacją w środowisku szkolnym, unikanie uczestnictwa w zajęciach lub nadmierna płaczliwość w szkole mogą wymagać profesjonalnej oceny.
 • Zaburzenia zachowania: Agresja, drażliwość, wybuchy złości lub regresja w rozwoju (np. nawrót moczenia nocnego) mogą być reakcją na lęk separacyjny i mogą wymagać interwencji.
 • Brak reakcji na domowe strategie wsparcia: Jeśli mimo stosowania różnych strategii wsparcia w domu, lęk separacyjny dziecka nie ustępuje, konsultacja ze specjalistą może być niezbędna.

Ważne jest, aby rodzice śledzili te sygnały i nie wahali się szukać pomocy profesjonalnej. Specjalista, taki jak psycholog dziecięcy lub terapeuta, może zaoferować indywidualne podejście i skuteczne metody leczenia, które pomogą dziecku i rodzinie w radzeniu sobie z lękiem separacyjnym.

lęk separacyjny pomoc psychologiczna

Lęk separacyjny u dzieci – Podsumowanie

Podsumowując, lęk separacyjny u dzieci to wyzwanie, które może być trudne zarówno dla maluchów, jak i dla ich rodziców. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i to, co dla jednego jest tylko krótkim okresem adaptacji, dla innego może stać się poważniejszym problemem wymagającym dodatkowego wsparcia. Kluczowe jest, abyś jako rodzic słuchał swojego dziecka, reagował na jego potrzeby i dostarczał mu bezpiecznego środowiska, w którym może rozwijać swoją niezależność.

Jeśli odczuwasz, że Twoje dziecko zmaga się z lękiem separacyjnym w sposób, który wykracza poza zwykłe zachowania rozwojowe, nie wahaj się szukać pomocy. W naszej poradni psychologicznej jesteśmy gotowi zaoferować wsparcie i pomoc zarówno Tobie, jak i Twojemu dziecku. Nasz zespół specjalistów dysponuje wiedzą i doświadczeniem, aby wspólnie z Wami przejść przez ten trudny czas.

Zachęcam Cię do skorzystania z naszych usług, jeśli czujesz, że jest to konieczne. W naszej poradni tworzymy ciepłą, przyjazną atmosferę, w której zarówno Ty, jak i Twoje dziecko poczujecie się bezpiecznie i zrozumiani. Pamiętaj, że poszukiwanie pomocy jest aktem odwagi i pierwszym krokiem do zmiany. Jesteśmy tu, aby wspierać Cię na każdym kroku tej podróży.

Nie zostawajcie sami z tym problemem. Wspólnie możemy znaleźć najlepsze rozwiązania i pomóc Twojemu dziecku cieszyć się szczęśliwym, pełnym zaufania dzieciństwem. Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na konsultację.

👉 Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia psychologicznego placówki naszych poradni znajdują się w:

 

Wpis blogowy nie jest artykułem naukowym. Ma jedynie charakter informacyjny i nie zastąpi konsultacji ze specjalistą.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 1. W jakim wieku najczęściej występuje lęk separacyjny u dzieci? – Lęk separacyjny najczęściej pojawia się między 6. a 18. miesiącem życia dziecka, ale może również występować u starszych dzieci. Wiek, w którym lęk się pojawia, może różnić się w zależności od indywidualnych cech rozwojowych dziecka.
 2. Jak długo trwa lęk separacyjny u dzieci? – Długość trwania lęku separacyjnego zależy od indywidualnych czynników, takich jak temperament dziecka, wsparcie rodziców i środowisko domowe. W większości przypadków jest to faza przejściowa, która ustępuje w miarę rozwoju dziecka. Jeśli jednak objawy są intensywne i utrzymują się długo, warto rozważyć skonsultowanie się ze specjalistą.
 3. Czy lęk separacyjny może pojawić się ponownie, jeśli wcześniej ustąpił? – Tak, lęk separacyjny może powrócić, zwłaszcza w okresach zmian lub stresu, takich jak rozpoczęcie szkoły, przeprowadzka czy narodziny rodzeństwa. Ważne jest, aby w takich okresach zapewnić dziecku dodatkowe wsparcie i zrozumienie.
 4. Jakie są najskuteczniejsze metody leczenia lęku separacyjnego? – Skuteczne metody leczenia mogą obejmować terapię behawioralną, wsparcie emocjonalne, tworzenie pozytywnych rutyn i zachęcanie do stopniowego nabywania samodzielności. W niektórych przypadkach może być również pomocna konsultacja z psychologiem dziecięcym.
 5. Czy lęk separacyjny u dzieci może wpływać na ich przyszłe relacje? – Lęk separacyjny w dzieciństwie nie musi negatywnie wpływać na przyszłe relacje dziecka. Wczesne rozpoznanie i odpowiednie wsparcie mogą pomóc dziecku rozwijać zdrowe wzorce przywiązania i relacji interpersonalnych w przyszłości.

 

Źródła:

 • „The Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications” – Jude Cassidy i Phillip Shaver
 • „Separation Anxiety in Children and Adolescents: An Individualized Approach to Assessment and Treatment” – Andrew R. Eisen i Charles E. Schaefer
 • „Psychologia rozwoju człowieka” – Barbara Harwas-Napierała i Janusz Trempała
 • American Academy of Pediatrics (AAP) – https://www.healthychildren.org/
 • Anxiety and Depression Association of America (ADAA) – https://adaa.org/

O autorze

Monika Chrapińska-Krupa

Dyrektor Poradni, Psycholog, Diagnosta, Psychoterapeuta, Trener TZA
Monika Chrapińska-Krupa psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pełni funkcję dyrektora w renomowanej poradni "Spokój w Głowie". Jej fascynacja ludzkim umysłem przenosi się również do słowa pisanego, co jest widoczne w jej zaangażowanych i przenikliwych postach. Początki jej pisarskiej ścieżki sięgają kursu copywritingu, który rozpalił w niej pasję do dzielenia się wiedzą. Ta pasja z czasem przekształciła się w kwitnący talent, który obecnie inspiruje czytelników na całym świecie. Regularnie zapraszana jako ekspertka z dziedziny psychologii do programów telewizyjnych, Monika Chrapińska-Krupa w swojej pracy łączy naukową precyzję z empatycznym spojrzeniem na człowieka, nieustannie dążąc do rozsiewania spokoju w ludzkich głowach.
Przeczytaj o autorze
Chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami psychologicznymi?
Polub nas na Facebook
Udostępnij wpis na Facebooku, aby pomóc innym osobom!