Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaBlogCzy depresja może prowadzić do innych chorób?

Czy depresja może prowadzić do innych chorób?

Kategorie:
DepresjaDorosłyDzieckoZdrowie i dieta

Według badań, osoby cierpiące na depresję są znacznie bardziej narażone na rozwój szeregu chorób fizycznych, co podkreśla głęboki wpływ zdrowia psychicznego na kondycję całego organizmu. Depresja nie tylko obciąża umysł, ale również może być katalizatorem dla różnorodnych problemów zdrowotnych, w tym chorób serca i cukrzycy typu 2, a także osłabiać układ odpornościowy, zwiększając podatność na infekcje.

W tym artykule zgłębimy, jak depresja wpływa na nasze zdrowie fizyczne, jakie są najczęściej współwystępujące z nią choroby oraz jak możemy minimalizować ryzyko ich wystąpienia, dbając o nasze zdrowie psychiczne. Poznanie tych zależności jest kluczowe dla zapobiegania powikłaniom zdrowotnym i promowania ogólnego zdrowia.

Spis treści:

Jak depresja wpływa na zdrowie fizyczne?

Najczęstsze choroby współistniejące z depresją

Związek między depresją a chorobami serca

Depresja a ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2

Nieleczona depresja prowadzi do schizofrenii?

Wpływ depresji na układ odpornościowy i częstość infekcji

Zapobieganie powikłaniom zdrowotnym związanym z depresją

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Depresja a inne choroby

depresja a inne choroby

Jak depresja wpływa na zdrowie fizyczne?

Depresja ma głęboki wpływ nie tylko na samopoczucie psychiczne, ale również na kondycję fizyczną. Badania wykazują, że osoby zmagające się z depresją często doświadczają również szeregu problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, cukrzyca typu 2, a nawet osteoporoza. Przykładowo, ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej u osób z depresją jest o 64% wyższe niż u osób bez tej choroby psychicznej. Co więcej, depresja może znacząco wpłynąć na układ odpornościowy, osłabiając go i czyniąc organizm bardziej podatnym na różnego rodzaju infekcje i choroby. Porównanie danych dotyczących częstości występowania określonych chorób u osób z depresją w porównaniu do ogólnej populacji dostarcza jasnego obrazu o złożoności wpływu depresji na zdrowie fizyczne.

Choroba wieńcowa

 • Częstość występowania wśród osób z depresją: 64% wyższe ryzyko.

Cukrzyca typu 2

 • Częstość występowania wśród osób z depresją: 2 razy większe ryzyko.

Osteoporoza

 • Częstość występowania wśród osób z depresją: większe ryzyko o 1,3 raza.

Choroby układu odpornościowego

 • Częstość występowania wśród osób z depresją: wyższa podatność.

Najczęstsze choroby współistniejące z depresją

Badania naukowe wykazują, że depresja często nie występuje w izolacji, lecz może być powiązana z innymi schorzeniami, wpływając na ogólny stan zdrowia pacjenta. Choroby sercowo-naczyniowe, takie jak nadciśnienie tętnicze czy choroba wieńcowa, są znacznie częstsze u osób doświadczających depresji. To związane jest z negatywnym wpływem depresji na układ sercowo-naczyniowy, co może prowadzić do zwiększenia ryzyka zawałów serca czy udarów mózgu. Ponadto, osoby zmagające się z depresją często mają problem z utrzymaniem zdrowego trybu życia, co dodatkowo pogarsza stan zdrowia.

Inną grupą chorób, które mogą współistnieć z depresją, są choroby metaboliczne, w tym przede wszystkim cukrzyca typu 2. Zaburzenia nastroju mogą wpływać na poziom glukozy we krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z cukrzycą. Dodatkowo, depresja może utrudniać stosowanie się do zaleceń lekarskich i zarządzanie własnym zdrowiem, co jest kluczowe w kontroli cukrzycy. Poniżej przedstawiam informacje, ilustrujące związek między depresją a wybranymi chorobami współistniejącymi.

depresja a inne choroby mapa myśli

Choroby sercowo-naczyniowe

 • Występowanie u osób z depresją: 30%
 • Występowanie w ogólnej populacji: 15%

Cukrzyca typu 2

 • Występowanie u osób z depresją: 20%
 • Występowanie w ogólnej populacji: 8%

Otyłość

 • Występowanie u osób z depresją: 25%
 • Występowanie w ogólnej populacji: 10%

Związek między depresją a chorobami serca

Analizując wpływ depresji na układ sercowo-naczyniowy, nie można pominąć kilku istotnych faktów. Osoby doświadczające depresji są w większym stopniu narażone na rozwój chorób serca. Ten związek wynika z kilku mechanizmów:

 • Podwyższony poziom stresu związany z depresją może prowadzić do zwiększenia ciśnienia krwi oraz stanów zapalnych w organizmie, co jest ryzykowne dla serca.
 • Depresja często wiąże się ze złymi nawykami żywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej, co dodatkowo obciąża serce.
 • Osoby cierpiące na depresję mogą mieć trudności z przestrzeganiem zaleceń lekarskich dotyczących leczenia istniejących chorób serca, co pogarsza ich stan zdrowia.

Zrozumienie tego związku jest kluczowe dla zapobiegania poważnym konsekwencjom zdrowotnym i podkreśla znaczenie kompleksowego podejścia do leczenia depresji.

depresja a schizofrenia

Depresja a ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2

Obserwuje się coraz więcej dowodów sugerujących, że długotrwałe stany depresyjne mogą mieć wpływ na zwiększenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Mechanizm ten nie jest jeszcze w pełni zrozumiały, ale naukowcy sugerują, że chroniczny stres i stany zapalne wywołane depresją mogą przyczyniać się do insulinooporności, kluczowego czynnika w rozwoju tej choroby metabolicznej. Ponadto, osoby doświadczające depresji często przyjmują mniej korzystne dla zdrowia nawyki żywieniowe oraz wykazują mniejszą aktywność fizyczną, co również może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka.

Zmiany w zachowaniach i stylu życia, które często towarzyszą depresji, takie jak niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej i zaburzenia snu, mogą bezpośrednio wpływać na kontrolę glikemii i wrażliwość na insulinę. To z kolei sprawia, że organizm staje się mniej efektywny w przetwarzaniu cukrów, co może prowadzić do podwyższenia poziomu glukozy we krwi i ostatecznie do rozwoju cukrzycy typu 2. Dlatego też, zarządzanie stanem depresyjnym i dbanie o zdrowy tryb życia jest niezwykle ważne dla zapobiegania tej chorobie metabolicznej.

Interwencje terapeutyczne skierowane na leczenie depresji, takie jak psychoterapia czy farmakoterapia, mogą mieć pozytywny wpływ nie tylko na poprawę samopoczucia psychicznego, ale również na zmniejszenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2. Regularne konsultacje z lekarzem i monitorowanie stanu zdrowia, w tym poziomu cukru we krwi, są kluczowe dla osób zmagających się z depresją. Wczesne wykrycie i leczenie mogą znacząco zmniejszyć ryzyko powikłań związanych z cukrzycą, podkreślając znaczenie holistycznego podejścia do zdrowia.

Nieleczona depresja prowadzi do schizofrenii?

Depresja jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które może prowadzić do wielu innych problemów zdrowotnych, jeśli nie jest właściwie leczona. Często słyszy się pytania o to, czy nieleczona depresja może prowadzić do schizofrenii. Odpowiedź na to pytanie jest złożona i wymaga zrozumienia obu tych chorób.

Objawy depresji mogą obejmować uczucie przygnębienia, utratę zainteresowania codziennymi aktywnościami, problemy ze snem, zmiany apetytu oraz myśli samobójcze. Te objawy mogą się nasilać, jeśli nie są odpowiednio leczone, co prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Nieleczona depresja może zwiększać ryzyko rozwoju innych zaburzeń psychicznych, ale nie prowadzi bezpośrednio do schizofrenii.

Schizofrenia jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które wpływa na sposób myślenia, odczuwania i zachowania. Charakteryzuje się objawami takimi jak halucynacje, urojenia oraz poważne zaburzenia funkcji poznawczych. Chociaż depresja i schizofrenia mogą występować jednocześnie, nie są one bezpośrednio powiązane w taki sposób, że jedna choroba powoduje drugą. Istnieją jednak pewne wspólne czynniki ryzyka, takie jak predyspozycje genetyczne i czynniki środowiskowe, które mogą zwiększać ryzyko obu tych zaburzeń.

Nieleczona depresja a schizofrenia

Nieleczona depresja może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego i znacząco obniżać jakość życia, ale nie jest jednoznacznie przyczyną schizofrenii. Kluczowe jest wczesne rozpoznanie i leczenie obu tych chorób, aby zminimalizować ryzyko poważnych komplikacji. Jeśli zauważasz u siebie lub bliskiej osoby objawy depresji, koniecznie skonsultuj się z lekarzem, aby otrzymać odpowiednie wsparcie i leczenie.

Warto pamiętać, że dbanie o zdrowie psychiczne jest równie ważne, jak dbanie o zdrowie fizyczne. Regularne wizyty u specjalistów, terapia oraz wsparcie ze strony bliskich mogą znacząco poprawić stan zdrowia i zapobiec poważnym konsekwencjom nieleczonej depresji.

Wpływ depresji na układ odpornościowy i częstość infekcji

Stany depresyjne mogą znacząco wpływać na funkcjonowanie układu odpornościowego, co z kolei zwiększa podatność na różnego rodzaju infekcje. Obniżona funkcja układu odpornościowego w wyniku długotrwałego stresu psychicznego jest dobrze udokumentowana w literaturze medycznej. Mechanizmy tego zjawiska obejmują między innymi zmiany w produkcji cytokin prozapalnych, które są kluczowe dla prawidłowej odpowiedzi immunologicznej. Warto zwrócić uwagę na kilka istotnych punktów:

 • Zmniejszona zdolność do zwalczania patogenów
 • Wzrost ryzyka wystąpienia infekcji wirusowych i bakteryjnych
 • Opóźniona reakcja na szczepienia

Z kolei częstsze występowanie infekcji może dodatkowo pogłębiać objawy depresji, tworząc błędne koło, z którego trudno się wydostać. Interwencje terapeutyczne mające na celu poprawę stanu psychicznego mogą więc mieć pozytywny wpływ nie tylko na samopoczucie psychiczne, ale również na ogólny stan zdrowia. Działania takie jak regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, a także wsparcie psychologiczne i farmakologiczne mogą przyczynić się do wzmocnienia układu odpornościowego i zmniejszenia częstości występowania infekcji.

depresja a układ odpornościowy

Zapobieganie powikłaniom zdrowotnym związanym z depresją

Omawiając sposoby radzenia sobie z depresją, nie można pominąć jej wpływu na ogólny stan zdrowia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta oraz odpowiednia ilość snu stanowią fundament w budowaniu silnego zdrowia psychicznego i fizycznego. Wprowadzenie tych zmian w życie codzienne może znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju poważnych schorzeń związanych z długotrwałym stresem i depresją, takich jak choroby serca czy cukrzyca.

Ważne jest również, aby nie bagatelizować potrzeby wsparcia emocjonalnego i profesjonalnej pomocy.

 1. Regularne wizyty u psychologa lub psychiatry
 2. Uczestnictwo w grupach wsparcia
 3. Praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak medytacja czy joga

mogą znacząco przyczynić się do poprawy samopoczucia i zapobiec dalszym komplikacjom zdrowotnym. Wczesne rozpoznanie objawów depresji i podjęcie odpowiednich kroków w celu jej leczenia jest kluczowe dla zachowania dobrego zdrowia i uniknięcia poważniejszych problemów zdrowotnych w przyszłości.

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

Czy leczenie depresji może zmniejszyć ryzyko wystąpienia innych chorób?

Tak, skuteczne leczenie depresji może znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia innych chorób, szczególnie tych związanych z układem sercowo-naczyniowym i cukrzycą typu 2. Poprawa stanu psychicznego często prowadzi do lepszego zarządzania zdrowiem fizycznym.


Czy istnieją konkretne diety lub suplementy, które mogą pomóc w walce z depresją i jej skutkami na zdrowie fizyczne?

Chociaż nie ma uniwersalnej diety dla każdego, zdrowe odżywianie bogate w owoce, warzywa, pełnoziarniste produkty i chude białka może wspierać zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Niektóre badania sugerują, że suplementy takie jak omega-3 i witamina D mogą mieć pozytywny wpływ na nastrój.


Jakie są pierwsze kroki, które powinienem podjąć, jeśli podejrzewam, że depresja wpływa na moje zdrowie fizyczne?

Pierwszym krokiem powinno być skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego, który może ocenić Twoje objawy i zaproponować odpowiedni plan leczenia. Ważne jest, aby informować lekarza o wszystkich objawach fizycznych, które doświadczasz.


Czy aktywność fizyczna może pomóc w leczeniu depresji i jej skutków na zdrowie fizyczne?

Tak, regularna aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów leczenia depresji i może znacząco poprawić zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ćwiczenia mogą pomóc w zmniejszeniu objawów depresji i poprawić ogólny stan zdrowia.


Czy istnieją grupy wsparcia dla osób cierpiących na depresję, które mogą pomóc w radzeniu sobie z chorobami współistniejącymi?

Tak, istnieją różne grupy wsparcia dla osób cierpiących na depresję, które mogą oferować wsparcie emocjonalne i praktyczne porady dotyczące radzenia sobie z chorobami współistniejącymi. Udział w grupie wsparcia może pomóc w poczuciu zrozumienia i nie być samemu z problemem. Nasza poradnia oferuje pomoc w grupach wsparcia. Sprawdź nasze: grupy wsparcia.

terapia-z-kotami-poradnia

Źródła:

 • Carney, R. M., Freedland, K. E., Miller, G. E., & Jaffe, A. S. (2002). Depression as a risk factor for cardiac mortality and morbidity: a review of potential mechanisms. Journal of Psychosomatic Research
 • Lichtman, J. H., Froelicher, E. S., Blumenthal, J. A., et al. (2014). Depression as a risk factor for poor prognosis among patients with acute coronary syndrome: systematic review and recommendations. Circulation
 • Dantzer, R., O’Connor, J. C., Freund, G. G., Johnson, R. W., & Kelley, K. W. (2008). From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. Nature Reviews Neuroscience
 • Miller, G. E., & Raison, C. L. (2016). The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target. Nature Reviews Immunology
 • Mezuk, B., Eaton, W. W., Albrecht, S., & Golden, S. H. (2008). Depression and type 2 diabetes over the lifespan: a meta-analysis. Diabetes Care
 • Rotella, F., & Mannucci, E. (2013). Depression as a risk factor for diabetes: a meta-analysis of longitudinal studies. Journal of Clinical Psychiatry
 • Egede, L. E. (2007). Major depression in individuals with chronic medical disorders: prevalence, correlates and association with health resource utilization, lost productivity and functional disability. General Hospital Psychiatry
 • Guaiana, G., Barbui, C., & Cipriani, A. (2010). Hydroxyzine for generalized anxiety disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews

 

O autorze

Monika Chrapińska-Krupa

Dyrektor Poradni, Psycholog, Diagnosta, Psychoterapeuta, Trener TZA
Monika Chrapińska-Krupa psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pełni funkcję dyrektora w renomowanej poradni "Spokój w Głowie". Jej fascynacja ludzkim umysłem przenosi się również do słowa pisanego, co jest widoczne w jej zaangażowanych i przenikliwych postach. Początki jej pisarskiej ścieżki sięgają kursu copywritingu, który rozpalił w niej pasję do dzielenia się wiedzą. Ta pasja z czasem przekształciła się w kwitnący talent, który obecnie inspiruje czytelników na całym świecie. Regularnie zapraszana jako ekspertka z dziedziny psychologii do programów telewizyjnych, Monika Chrapińska-Krupa w swojej pracy łączy naukową precyzję z empatycznym spojrzeniem na człowieka, nieustannie dążąc do rozsiewania spokoju w ludzkich głowach.
Przeczytaj o autorze
Chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami psychologicznymi?
Polub nas na Facebook
Udostępnij wpis na Facebooku, aby pomóc innym osobom!