Poradnia w Wołominie

Poniedziałek - Piątek, od 8:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 19:00
Niedziela, od 8:00 do 16:00 (od 1.09.)
ul. Miła 3, 05-200 Wołomin, 3 piętro

Poradnia Warszawa Białołęka

Poniedziałek - Piątek, od 9:00 do 21:00
Sobota, od 8:00 do 16:00
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

Poradnia w Wołominie

Poradnia Warszawa Białołęka

Strona głównaBlogZarządzanie stresem w pracy: Jak radzić sobie z presją terminów?

Zarządzanie stresem w pracy: Jak radzić sobie z presją terminów?

Kategorie:
DorosłyLęki i nerwiceRozwój osobistyZdrowie i dietaZwiązki i relacje

W dynamicznym świecie pracy presja terminów jest powszechnym źródłem stresu, który może mieć poważny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Na szczęście istnieją skuteczne metody zarządzania tą presją, pozwalające na utrzymanie równowagi i zdrowia. Od technik planowania, przez praktyki mindfulness, po wsparcie w miejscu pracy.

W tym artykule przedstawię Państwu sprawdzone strategie, które pomogą skutecznie radzić sobie ze stresem w pracy. Zapraszam do odkrycia, jak można poprawić jakość swojego życia zawodowego, zachowując spokój i produktywność.

Spis treści:

Rozpoznawanie źródeł stresu w pracy

Skutki długotrwałego stresu w pracy

Techniki radzenia sobie z presją terminów

Znaczenie odpoczynku i regeneracji

Zarządzanie stresem w pracy – Podsumowanie

 

Rozpoznawanie źródeł stresu w pracy

stres w pracy co robić

Opis typowych sytuacji w pracy, które generują stres związany z terminami

Rozpoznanie sytuacji w pracy, które generują stres związany z terminami, jest pierwszym krokiem do skutecznego zarządzania tym stresem. Oto kilka typowych scenariuszy:

 • Nierealistyczne terminy: Często pracownicy otrzymują zadania do wykonania w czasie, który nie uwzględnia ich aktualnego obciążenia pracą lub złożoności zadania, co prowadzi do nieustannej gonitwy z czasem.
 • Niewystarczające zasoby: Brak niezbędnych narzędzi, informacji lub wsparcia ze strony zespołu może utrudniać realizację zadań na czas, zwiększając presję i stres.
 • Niejasne oczekiwania: Kiedy pracownik nie jest pewien, czego dokładnie oczekuje od niego przełożony, każde zadanie staje się źródłem niepokoju i stresu związanego z obawą o niespełnienie oczekiwań.
 • Przerzucanie pracy: Czasami praca jest nierównomiernie rozdzielana w zespole, co skutkuje przeciążeniem niektórych pracowników i dodatkowym stresem związanym z nadmiernymi terminami.
 • Konflikty w zespole: Nieuregulowane relacje między współpracownikami mogą prowadzić do trudności w komunikacji i współpracy, co bezpośrednio wpływa na zdolność do przestrzegania terminów.
 • Multizadaniowość: Wymaganie od pracowników równoczesnego zajmowania się wieloma zadaniami często prowadzi do rozproszenia uwagi, obniżenia jakości pracy i wzrostu stresu.

Rozpoznanie tych typowych sytuacji pozwala na lepsze zrozumienie, jakie czynniki przyczyniają się do stresu związanego z terminami w pracy, oraz stanowi punkt wyjścia do opracowania strategii radzenia sobie z tym stresem. Przyjmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania czasem i zasobami, komunikacji z zespołem i przełożonymi, oraz dbanie o własne zdrowie psychiczne stają się wtedy łatwiejsze.

Wpływ organizacji pracy i zarządzania czasem na poziom stresu

Organizacja pracy i zarządzanie czasem mają istotny wpływ na poziom stresu w miejscu pracy. Dobra organizacja pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego czasu, minimalizując pośpiech i chaos, które są częstymi źródłami stresu. Natomiast brak planowania i nieefektywne zarządzanie czasem prowadzą do sytuacji, w których terminy stają się źródłem ciągłego napięcia.

Pracownicy, którzy nie dysponują jasnym planem działania, często znajdują się pod większą presją, starając się sprostać wielu zadaniom jednocześnie, co nieuchronnie prowadzi do przeciążenia i wypalenia zawodowego.

Z drugiej strony, wdrożenie skutecznych strategii zarządzania czasem, takich jak ustalanie priorytetów, delegowanie zadań, czy stosowanie technik koncentracji, może znacznie obniżyć poziom stresu. Umożliwiają one pracownikom utrzymanie kontroli nad swoimi obowiązkami i zachowanie spokoju, nawet w obliczu wyzwań związanych z napiętymi terminami. Dlatego rozwijanie umiejętności organizacji pracy i zarządzania czasem jest kluczowe dla zachowania dobrostanu psychicznego w środowisku zawodowym.

Skutki długotrwałego stresu w pracy

skutki stresu w pracy

Długotrwały, przewlekły stres zawodowy może mieć poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Oto niektóre z nich:

Fizyczne konsekwencje

 • Problemy z sercem: Chroniczny stres zwiększa ryzyko chorób serca, w tym nadciśnienia i ataków serca, poprzez stałe podnoszenie ciśnienia krwi i poziomu stresu.
 • Zaburzenia snu: Stres może prowadzić do problemów ze snem, takich jak bezsenność, co zmniejsza ogólną regenerację organizmu i wpływa na zdolność koncentracji.
 • Bóle głowy i mięśni: Napięcie wynikające ze stresu często manifestuje się w postaci chronicznych bólów głowy i mięśni, utrudniając codzienne funkcjonowanie.
 • Problemy z trawieniem: Stres wpływa również na układ trawienny, prowadząc do zgagi, nadkwasoty, a nawet zespołu jelita drażliwego.

Psychiczne konsekwencje

 • Wypalenie zawodowe: Długotrwałe narażenie na stres może prowadzić do wypalenia zawodowego, objawiającego się zmęczeniem, cynizmem i uczuciem zmniejszonej efektywności zawodowej.
 • Depresja i lęk: Chroniczny stres jest znaczącym czynnikiem ryzyka dla rozwoju depresji i zaburzeń lękowych, wpływając negatywnie na jakość życia i zdolność do pracy.
 • Obniżona samoocena: Nieustanne poczucie przeciążenia i niepowodzeń w pracy może prowadzić do obniżenia poczucia własnej wartości i samoefektywności.

Zachowania

 • Zmiany w zachowaniu wynikające ze stresu, takie jak nadużywanie substancji psychoaktywnych, agresja, unikanie zadań czy problemy z relacjami interpersonalnymi.

Rozpoznanie i adresowanie skutków długotrwałego stresu zawodowego jest kluczowe dla zachowania zdrowia. Wczesna interwencja, w tym poszukiwanie wsparcia psychologicznego i wprowadzenie zmian w stylu życia, może pomóc w łagodzeniu tych negatywnych skutków.

Jak stres wpływa na jakość życia zawodowego i prywatnego?

Długotrwały stres wpływa na każdy aspekt naszego życia, zarówno zawodowego, jak i prywatnego, obniżając jego jakość. W pracy, ciągłe napięcie może prowadzić do spadku motywacji, zaangażowania i ogólnej produktywności. Pracownicy pod wpływem stresu często doświadczają trudności z koncentracją, co wpływa na jakość wykonywanych zadań i może prowadzić do błędów.

Ponadto, atmosfera napięcia może zaostrzać konflikty zespołowe, wpływając negatywnie na współpracę i komunikację. Poza miejscem pracy, stres zawodowy rozlewa się na życie prywatne, ograniczając czas i energię na relacje z bliskimi, hobby czy odpoczynek.

Stres może zatem zakłócać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, prowadząc do zaniedbywania ważnych relacji i aktywności, które sprawiają radość i pozwalają na regenerację. Efektem jest poczucie, że życie kręci się wyłącznie wokół pracy, co może prowadzić do wypalenia i dalszego pogorszenia jakości życia. Zrozumienie wpływu stresu na wszystkie sfery życia jest pierwszym krokiem do jego zarządzania i utrzymania zdrowego balansu.

Sprawdź także artykuł: Praca z domu – Jak utrzymać produktywność bez wypalenia zawodowego?

Techniki radzenia sobie z presją terminów

Techniki radzenia sobie z presją terminów

Planowanie i organizacja czasu

Efektywne planowanie i organizacja czasu to kluczowe techniki radzenia sobie z presją terminów, które mogą znacząco obniżyć poziom stresu w pracy. Rozpoczęcie od ustalenia priorytetów i rozłożenia zadań w czasie pozwala na lepsze zarządzanie obowiązkami i uniknięcie sytuacji, w której wszystko wydaje się pilne.

Ustalanie realistycznych terminów dla poszczególnych zadań, z uwzględnieniem możliwych przeszkód, daje przestrzeń na elastyczność i adaptację do zmieniających się okoliczności. Techniki takie jak metoda Pomodoro, polegająca na podziale pracy na krótkie, intensywne okresy skupienia z regularnymi przerwami, mogą pomóc w utrzymaniu wysokiej efektywności i zapobieganiu wypaleniu.

Dodatkowo, wykorzystanie narzędzi do zarządzania projektami czy kalendarzy może ułatwić wizualizację postępów i lepiej kontrolować czas pracy. Ostatecznie, regularne przeglądy planu i dostosowywanie go do aktualnych potrzeb umożliwiają utrzymanie równowagi i zapewniają, że praca nie dominuje nad innymi aspektami życia, wspierając zarówno produktywność, jak i zdrowie psychiczne.

Techniki relaksacyjne i mindfulness

Wśród strategii radzenia sobie z presją terminów, techniki relaksacyjne i praktyki mindfulness zajmują szczególne miejsce, oferując bezpośredni sposób na zmniejszenie poziomu stresu. Ćwiczenia oddechowe, medytacja czy joga to tylko niektóre z metod, które pozwalają umysłowi odpocząć i regenerować się, przywracając równowagę emocjonalną i psychiczną.

Regularna praktyka mindfulness, czyli uważności, uczy, jak być obecnym w danym momencie, bez oceniania, co pomaga zauważyć i zwolnić ciąg myśli wywołujących stres. Dzięki temu można lepiej zarządzać swoimi reakcjami na wymagające sytuacje, takie jak napięte terminy i podejmować bardziej przemyślane decyzje.

Techniki relaksacyjne, takie jak głębokie ćwiczenia oddechowe czy proste sesje medytacji, mogą być łatwo włączone do codziennej rutyny, oferując szybki sposób na obniżenie napięcia i poprawę koncentracji. Zastosowanie tych metod nie tylko przyczynia się do lepszego radzenia sobie z bieżącymi zadaniami, ale również buduje długoterminową odporność na stres, wspierając ogólne zdrowie.

Wsparcie w miejscu pracy

Wsparcie w miejscu pracy odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z presją terminów, tworząc środowisko, w którym pracownicy mogą dzielić się obawami, szukać pomocy i wspierać się nawzajem. Otwarta komunikacja z przełożonymi i współpracownikami pozwala na realistyczne ustalanie priorytetów i terminów, a także na delegowanie zadań, kiedy obciążenie pracą staje się zbyt duże.

Budowanie pozytywnych relacji z zespołem może również przyczynić się do tworzenia poczucia wspólnoty i zrozumienia, które są nieocenione w stresujących okresach. Ponadto, organizacje mogą oferować szkolenia z zarządzania czasem lub dostęp do programów wsparcia psychologicznego, które pomagają pracownikom rozwijać umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie ze stresem.

Inicjatywy takie jak regularne spotkania zespołowe czy ustalanie jasnych oczekiwań co do pracy zdalnej i czasu poświęcanego na pracę przyczyniają się do zdrowszego środowiska pracy, zmniejszając presję i umożliwiając pracownikom efektywniejsze zarządzanie własnym czasem i obowiązkami.

zarządzanie stresem w pracy mapa myśli

Znaczenie odpoczynku i regeneracji

Wpływ odpowiedniego odpoczynku na zdolność radzenia sobie ze stresem

Odpowiedni odpoczynek i regeneracja są niezbędne do utrzymania zdrowia psychicznego i fizycznego, zwłaszcza w kontekście zarządzania stresem związanym z pracą. Wypoczynek daje naszemu umysłowi i ciału szansę na regenerację, co jest kluczowe dla zachowania optymalnej wydajności i zdrowia. Gdy poświęcamy czas na relaks i odnowę, nasz mózg ma możliwość przetworzenia doświadczeń i zregenerowania się, co przyczynia się do lepszej koncentracji, pamięci i zdolności rozwiązywania problemów.

Odpoczynek wpływa również na regulację emocji, pomagając nam lepiej radzić sobie z napięciem i presją. Badania wykazują, że osoby, które regularnie odpoczywają i dbają o swoje potrzeby regeneracyjne, są mniej narażone na skutki chronicznego stresu, takie jak wypalenie zawodowe, lęk czy depresja. Ponadto, jakość naszego odpoczynku, w tym wystarczająca ilość snu, ma bezpośredni wpływ na nasz nastrój, energię i ogólną zdolność do radzenia sobie ze stresem.

Dlatego ważne jest, aby świadomie planować czas na odpoczynek, uprawiać regularną aktywność fizyczną, praktykować techniki relaksacyjne i dbać o zbilansowaną dietę, co wszystko razem wspiera naszą odporność na stres i przyczynia się do lepszego samopoczucia.

Pomysły na aktywności regeneracyjne poza pracą

Znalezienie skutecznych sposobów na regenerację po pracy jest kluczowe dla utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i skutecznego radzenia sobie ze stresem. Oto kilka pomysłów na aktywności, które mogą pomóc w odprężeniu i regeneracji:

 • Spędzanie czasu na świeżym powietrzu: Aktywności takie jak spacer, jazda na rowerze czy lekki jogging w parku mogą znacząco poprawić nastrój i zmniejszyć poziom stresu dzięki kontaktowi z naturą i świeżym powietrzem.
 • Praktykowanie jogi lub tai chi: Te formy ćwiczeń kładą duży nacisk na połączenie ciała, umysłu i ducha, oferując zarówno korzyści fizyczne, jak i mentalne.
 • Medytacja i mindfulness: Regularna praktyka medytacji pomaga wyciszyć umysł i zwiększyć świadomość chwili obecnej, co jest pomocne w radzeniu sobie ze stresem i lękiem.
 • Pasje i hobby: Zajęcia, które sprawiają przyjemność, takie jak malowanie, granie na instrumencie czy gotowanie, mogą stanowić doskonały sposób na odstresowanie i odwrócenie uwagi od codziennych obowiązków.
 • Czytanie książek: Zanurzenie się w inny świat może być formą ucieczki od stresu dnia codziennego, jednocześnie stymulując umysł i poszerzając horyzonty.
 • Spędzanie czasu z bliskimi: Jakość spędzanego czasu z rodziną lub przyjaciółmi może wzmacniać więzi i zapewniać emocjonalne wsparcie, które jest nieocenione w trudnych chwilach.

Wybór odpowiednich aktywności regeneracyjnych jest indywidualną sprawą i powinien być dostosowany do osobistych preferencji i zainteresowań. Kluczem jest regularne wygospodarowywanie czasu na te aktywności, aby zapewnić sobie niezbędny odpoczynek i zachować zdrowie psychiczne.

stres w pracy a odpoczynek

Zarządzanie stresem w pracy – Podsumowanie

Podsumowując, zarządzanie stresem w pracy, szczególnie kiedy mamy do czynienia z presją terminów, wymaga świadomego podejścia i zastosowania skutecznych strategii. Rozpoznawanie źródeł stresu, skuteczne planowanie i organizacja czasu, stosowanie technik relaksacyjnych oraz wsparcie w miejscu pracy to kluczowe elementy, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia psychicznego i efektywności zawodowej. Ponadto, znaczenie odpoczynku i regeneracji nie może być niedoceniane, gdyż stanowią one fundament naszej zdolności do radzenia sobie ze stresem.

Jako kobieta prowadząca poradnię psychologiczną, rozumiem wyzwania, przed jakimi możesz stać, starając się znaleźć równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Jeśli czujesz, że presja w pracy staje się przytłaczająca, pamiętaj, że nie musisz zmagać się z nią sam. Nasza poradnia oferuje profesjonalne wsparcie, które może pomóc Ci opracować skuteczne strategie zarządzania stresem, dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

 

terapia-z-kotami-poradnia

 

Zachęcam Cię do skontaktowania się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia. Nasz zespół doświadczonych psychologów i terapeutów jest gotowy, aby Ci pomóc. Pamiętaj, że poszukiwanie pomocy jest znakiem siły, a nie słabości. Razem możemy pracować nad rozwiązaniem problemów, które Cię przytłaczają, i znaleźć najlepszą drogę do zdrowszego i bardziej zrównoważonego życia. Zapraszam do odwiedzenia naszej poradni i podjęcia kroków na drodze do lepszego samopoczucia.

👉 Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia psychologicznego placówki naszych poradni znajdują się w:

Źródła:

 • Stress, Appraisal, and Coping –  Richard S. Lazarus, Susan Folkman – 1984
 • Mindfulness: An Eight-Week Plan for Finding Peace in a Frantic World – Williams Mark – 2012
 • Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację – Daniel H. Pink – 2011

 

O autorze

Monika Chrapińska-Krupa

Dyrektor Poradni, Psycholog, Diagnosta, Psychoterapeuta, Trener TZA
Monika Chrapińska-Krupa psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pełni funkcję dyrektora w renomowanej poradni "Spokój w Głowie". Jej fascynacja ludzkim umysłem przenosi się również do słowa pisanego, co jest widoczne w jej zaangażowanych i przenikliwych postach. Początki jej pisarskiej ścieżki sięgają kursu copywritingu, który rozpalił w niej pasję do dzielenia się wiedzą. Ta pasja z czasem przekształciła się w kwitnący talent, który obecnie inspiruje czytelników na całym świecie. Regularnie zapraszana jako ekspertka z dziedziny psychologii do programów telewizyjnych, Monika Chrapińska-Krupa w swojej pracy łączy naukową precyzję z empatycznym spojrzeniem na człowieka, nieustannie dążąc do rozsiewania spokoju w ludzkich głowach.
Przeczytaj o autorze
Chcesz być na bieżąco z naszymi artykułami psychologicznymi?
Polub nas na Facebook
Udostępnij wpis na Facebooku, aby pomóc innym osobom!